Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

23

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2569

Τα

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ «Γ» ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Ορατός ο κίνδυνος λειψυδρίας
3 Μάταια

περιµένει…
το τηλεφώνηµα
ο πρώην!
3 Η συνεργασία

που…τελείωσε
άδοξα
ΣΕΛ. 8-9

«ΕΦΥΓΕ» Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Συγκίνηση για
την αρχόντισσα
της Πάτρας
ΑΥΡΙΟ (11 π.µ) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΣΕΛ. 4

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

COVID-19

ΣΕΛ. 13-16

ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΡΣΗ Ή ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Η πιο κρίσιµη
εβδοµάδα
Τα σενάρια για την επαναλειτουργία δηµοτικών σχολείων,
εµπορικών καταστηµάτων και εστίασης
Παραµένει υψηλός ο αριθµός των κρουσµάτων (1.498),
των θανάτων (103) και διασωληνωµένων (540)

Ο χάρτης των εµβολιαστικών κέντρων στον νοµό
ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ ΣΕ ΜΕΡΕΣ LOCKDOWN

«Τα εµβόλια
θα πλήξουν
την πανδηµία»

ΑΧΑΪΑ: ΕΣΤΙΕΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆. ΑΧΑΪΑ

«∆εν συναντάµε
ψυχή στους
δρόµους»

28 οι νέοι ασθενείς,
50 οι νοσηλευόµενοι

«ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣΚΑ,
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ»

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 3, 5-6

ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΡΟΜΑ

Επιτέθηκε
σε 12χρονο
στο Λάγγουρα
ΣΕΛ. 10

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ ΣΤΗ «Γ»

Ο Ν. ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΣΕΛ. 21

«Αγαπούσε
τους Πατρινούς για
την προσφορά τους»

ΣΕΛ. 23-32

Η ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΑ

Το διπλό κέρδος
του Προµηθέα

Ο ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ, Α ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ.Σ.»

Πώς θα επανέλθουν
στις προπονήσεις
οι αθλητές