Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:dimon ews @ dimoprasion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-32 1 56 92-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 2020
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟ ΕMΒΡΙΟΥ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27672
Μέχρι 44% οι
απλειες στο
εισόδημα των
Ευρωπαίων
Προβλέψεις για 210 δισ. στην
ευρωπαϊκή οικονομία από το 5G
μεγαλύτερο προβλεπόμενο καθαρό
όφελος ( όφελος μείον κόστος ) ύ
Ψους 38,5 δισ. ευρ , με μια επένδυση ύψους 6 δισ. ευρ, κάτι το οποίο
μας δίνει μια αναλογία κόστους-οφέλους (ost-benefit-ratio, CBR)
της τάξης του 7,5. Η Ελβετία , από
την άλλη πλευρά , αναμένεται να έχει την υψη λότερη αναλογία κ Σχεδόν το 40% των Ευρωπαίων πολι
τν νιθουν ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση λόγω της οικονομικής δυσχέρειας
που προκάλεσε ο κορονοϊός , με τους Ούγγρους να πλήττονται περισσότερο ακόμα
και πριν από το δεύτερο κύμα της πανδημίας , σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα .
Η δημοσκόπη ση, που διενεργήθηκε για
λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου, πραγματοποιή θη κε διαδικτυακά αό
την Kantar από τις 25 Σεπτεμβρίου έως
τις 7 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 24.812
πολιτν και στις 27 χρες-μέλη της ΕΕ.
Αυτό έγινε πριν από το δεύτερο χύμα
των μολύνσεων στην Ευρπη που προκάλεσε νέα ΣΕΛΔΑ 3
πη, ύψους 14,7, με ένα καθαρό κέρδος 10 δισ ευρ έναντι μιας επένδυσης μόλις 700 εκατ. ευρ .
<Το 5G μπορεί να παρέχει το ο κονομικό ερέθισμα που χρειάζεται
η Ευρπην, δήλωσε ο Wassim
Chourbaji, Senior Vice President
Government Affairs της Qualcomm
Communications SARL. Η συνδεΤέλος στην εποχή
του πετρ ελαίουν
φέρνει η στροφή
στα ηλεκτρικά
οχήματα
τόσο στοχευμένες επενδύσεις του δημό σιου τομέα όσο και αλλαγή πολιτικής, ούτως στε να προκύψει η μεγαλύτερη δυνατή αξία από το 5 G.
Στην Ελλάδα, η δυνατή οικονομική αξία
της πλήρους χρήσης του 5G ως ανοικτής
πλατφόρμας καινοτομίας που καθιστά δυνατό τον Ψηφιακό μετασχηματισμό πολλαπλν κλάδων, αναμένεται να αποφέρει
οικονομικά οφέλη 2,6 δισ. ευρ σε τρέ
χουσα αξία, έναντι κόστους 0,9 δισ. ευρ:
δηλαδή , μια αναλογία κό στους-οφέλους
της τάξης του 2,2 με καθαρό όφελος (όφελος μείον κόστος) ύψους 1,6 δισ. ευρ έως
το 2025.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η
Γερμανία είναι η ευρωπαϊκή χρα με ο
σιμότητα 5G εκτείνεται πολύ πέραν του
έξυπνου κινητού και έχει τη δυνατότητα
να μετασχηματίσει ολόκληρους κλάδους
και βιομηχανίες στο μακρο σκοπικό επίπεδο. Η Qualcomm δε σμεύεται να συνεργαστεί με επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλη την Ευρπη στε να αδράξει τόσο την ευχαιρία μιας τέτοιας ανάπτυξης όσο και την ευκαιρία για καινοτομία που παρουσιάζει αυτή η τεχνολογ Qualcomm Technologies, Inc. και
η Ericsson, σε συνεργασία με την
Analysys Mason, υπολόγισαν πως η δυνατή οικονομική αξία του πλήρους 5G ος
μιας κανοικτής πλατφόρμας καινοτομίαs θα μπορούσε να προσθέσει οφέλη ύ.
ψους 210 δισ. ευρ για την Ευρπη ως
το 2025.
Ειδικότερα, η μελέτη με τίτλο <5G action plan review for Europe> (ανασκόπη
ση του σχεδίου δράσης 5G για την Ευρπη ) που διενεργήθηκε από την Αnalysys
Mason με τη συνεισφορά της Qualcomm
Technologies και της Ericsson, παρέχει
μια ανάλυση κόστους - οφέλους ανά χρα
και ανά τομέα της αγοράς , και προτείνει
Μια επιθετική στροφή-με επικεφαα.
λής την Κίνα- προς τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να μεισει την αύξηση
της παγκόσμιας ζήτησης για πετρέλαιο
κατά 70% έως το 2030 και να βοηθήσει
να δοθεί τέλος στην κεποχή του πετρε λαίουν , σύμφωνα με μελέτη του ινστι
Σε επίπεδο περιπτσε ων χρήσης, τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη σε όρους ευρωπαϊκού ΑΕΠ προέρχονται από τα έξυπνα εργοστάσια , τη γεωργία και την σταθερή ασύρματη πρόσβαση
( FWA, σε ημιαστικές και α - Α
τούτου Carbon Trac ker.
Εντός 10 ετν, η Κίνα μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από 80 δισε . δολάρια σε
ετήσιο κόστος εισαγωγής
Συνεχείς αρνητικές αναθεωρήσεις
στον προϋπολογισμό
Διαρκείς
αναβολές για την
άρση του
lockdown
Σε ψηφιακή μορφή και μέσα σε ένα
Τεχνητή μπριζόλα από ανθρπινα
κύτταρα στο Πιάτο μας
κουτάκι που έφερε την ελληνική σημαία,
ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε στην Ολομέλεια τον
προϋπολογισμό του κράτους για το 2021.
Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος
Τασούλας παραλαμβάνοντας τον προϋπο λογισμό , ανακοίνωσε πως η συζήτησή του
στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομιχν Υποθέσεων θα διεξαχθεί σε τέσσερις
συνεχείς συνε δριάσεις που θα διεξαχθούν
πρωί και απόγευμα την Τρίτη 24 και την
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, εν την Πέμπτη
26 Νοεμβρίου του 2020 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ανάγνωσή το .
Η συζήτηση στην Ολομέλεια ανέφερε ο
πρόεδρος της Βουλής θα ξεκινήσει την
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου
2020, σύμφωνα με το άρθρο ΣΕΑ 2
Επιστήμονες στις ΗΠΑ δημιούργησαν μια ανθρπινη μπριζόλα από ανθρπινα κύτ
ταρα και αίμα , που μπορείτε να φάτε .
Η παράξενη δημιουργία ονομάστηκε από τους επιστήμονες Ouroboros Steaky (Μπριζόλα Ουροβόρος) από το αρχαιοελληνικό σύμβολο του ουροβόρου, του φιδιού που τρει
την ουρά του .
Κι αν όλο αυτό σας μοιάζει παρατραβηγμένο , σύμφωνα με τους επιστήμονες η κατανάλωση τεχνητού κρέατος από ανθρπινα κύτταρα δεν πρόκει
Δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή ρεαλιστικό στόχο η σταδιακή άρση των περιοQισμν από την 1η Δεκεμβρίου , δήλωσε
σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Ξεκαθάρισε ότι αποτέ δεν μιλήσαμε για συγκεχριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά λέγα
με για φάσεις σταδιακής επανόδου σε
μιας μορφής κανονικότητα μέσα στο Δεκέμβριο. Και αυτό γιατί, δυστυχς , η πρ-.
τη εβδομάδα του 1ockdown κ λησε μάλλον χαλαρά . Ιδίως Σ
ΣΕΛΔΑ 2
M.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα