Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλή ένεση 7,5+5,5 δισ. για το 2021
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μ.
771234
567164
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
ΟιΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.380
Διπλή νεση 7,5+5,5 δισ. για το 2021
Tονέο Πακέτο μέτρων και ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο σχέδιο του κφατικού Προϋπολογισμού
αυτό θα έχει αντίκτυπο και στα δημοσιονομικά
λειν Που έχει Προκαλέσει η Παν - αποτελέσματα. Με βάση το βασικό σενάριο το έλ
δημία στο ακαθάριστο εγχριο λειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί
στο 6,7% ή στα 14,715 δισ. ευρ, εν με βάση το
δυσμενές σενάριο θα έφτανε στο 7,4% του ΑΕΠ Aν
δισ. ευρ μέσα σε ένα έτος (από τίστοιχα , το Πρωτογενές έλλειμμα από το 3,8% του
ΑΕΠ (ή τα 6,67 δισ. ευρ) με βάση το βασικό σενάριο ,
θα εκτοξευόταν στα 4,5% . Το τεράστιο έλλειμμα ,
τόσο του 2020 όσο και του 2021, θα τυπήσειν στο
χρέος γενιικής κυβέρνησης, καθς εκτινάσσεται
φέτος στα 340 δισ. ευρ ή στο 208,9% του ΑΕΠ, εν
για να υπΟΧωρήσει το 2021 στο 199,6% του ΑΕΠ θα
χρειαστεί να θυσιαστεί σημαντικό κομμάτι των
ταμειακν διαθεσίμων. Σε ακόμα υψηλότερα επί
Πεδα, στο 227,8%, θα διαμορφωθεί φέτος το ακα
θάριστο χρέος Κεντρικής Διοίκησης, για να υπο
ά , χωρήσει το 2021 στο 218,8% του ΑΕΠ. σελ. 3
Με ένα νέο Πακέτο μέτρων στή
ριξης συνολικού ύψους 7,5 δισ.
ευρ, αλλά και με τmν κινητοποί
ηση Πόρων από τον μηχανισμό
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
να καλύψουμε το 50% των απο
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4
Άνοιξε από χθες η πλατφόρμα
Δημοσιονομικές
Παρεμβάσεις
προϊόν. Οι απλειες αυτές, σε
όρους ΑΕΠ, θα φτάσουν στα 21
Άνοιξε χθες το βράδυ η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4, εν στις αρχές
της προσεχούς εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές, αναφέρει σε ανακοίνωση του το
υπουργείο Οικονομικν . Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30
Νοεμβρίου 2020. σελ. 9
σελ. 4
τα 183,4 δισ. ευρ στα 162,77 δισ.
κυβέρνηση να επαναφέρει την ελληνική οικονομία ευρ) και το 2021 Προβλέπεται ότι το ΑΕΠθα κλείσει
στα 172 δισ. ευρ με τη βοήθεια) των μέτρων στή
υπολογισμού, Που κατατέθηκε χθες στη Βουλή , ριξης και του Ταμείου Ανάκαμψης. Το τελικό σχέδιο
Προβλέπει ότι το ΑΕΠ από τα χαμηλά των τελευταίων του Ποϋπολογισμού περιλαμβάνει και ένα δυσμενές
18 ετν και τα 162 δισ. ευρ ύστερα από ύφεση σενάριο για την επόμενη χρονιά, αν και τα μέλη
του οικονομικού επιτελείου υποστηρίζουν ότι οι
το μακρινό 2002- θα επανέλθει το 2021 στα 172 δισ. Προβλέψεις του βασικού σεναρίου είναι κσυνuηpη
ευρ, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να διαμορ - τικές . Το δυσμενές σενάριο κατεβάζει τον Πήχη
της ανάΠτυξης από το 4,8% στο 3,3% και το ΑΕΠ
για την επόμενη χρονιά, το 2021 θα καταφέρουμε από τα 172 δισ. ευρ στα 169,5 δισ. ευρ . Φυσικά
μέσα στο 2021 θα επχειρήσει η
σε τροχιά ανάκαμψης. Το τελικό σχέδιο του Προ
Οκτβριος
Αυξημένη 6,15% η ανεργία
10,5%-επίπεδο στο οποίο είχε βρεθεί η οικονομία
Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά
6,15% τον φετινό Οκτβριο συγκριτικά με τον
Οκτβριο του 2019 καταγράφουν τα στοιχεία
του ΟΑΕΔ σελ. 9
φνεται στο 4,8% . Με βάση το βασικό σενάριον
σελ. 3-5
αΦρένο" ΣτΕ σε μεταβιβάσεις
εκτάσεων στην ΕΤΑΔ Α.Ε.
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΓΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ
ΕΣΟΔΑ 3,6 ΔΙΣ.
ΣΤΑ 10ΔΙΣ
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΟΜΟΛΟΓΝ
Εξέλιξη βασικν μεγεθν τηις οικονομίας 2019-2021
Από τη βαθιά
ύφεση του 2020. .
Φραγμόν έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στη μεταβίβαση στην Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) μεγάλων τουριστικν
και μη εκτάσεων (Πολλές από τις οποες ήταν
στην κυριότητα του ΕΟΤ) στο παραλιακό
μέτωπο της Αττικής, από το Λαγονήσι έως την
Παλαιά Φκαια. σελ.9
Αισιόδοξο σενάριο για αύξη
ση των φορο εσόδων κατά 3,6
δισ. το 2021 σε σχέση με το
2020 Περιλαμβάνει ο νέος κρα
τικός προϋπολογισμός, ο οποίος κατατέθηκε χθες στm Βου
λή, καθς προβλέπει ότι οι ε
σπράξεις του Δημοσίου θα
ανέλθουν στα 47,836 δισ. από
44,265 δισ. φέτος. Το ΥΠΟΙΚ
ευελπιστεί ότι η ροήχρήματος
στα κρατικά ταμεία θα αυξηθεί , καθς θα αρχίσει από
τους φορολογούμενους η εκ
Πλήρωση των υποχρεσεν
τους Που έχουν μετατεθεί για
τις αρχές του 2021. σελ.5
Σε εκδόσεις ελληνικνομολόγων συνολικού ύψους άνω
των 10 δισ. μέσα στο 2021 θα
Προχωρήσει ο ΟΔΔΗX, σύμ φωνα με τον προϋπολογισμό.
εν το χρέος διογκθηκε αι
σθητά φέτος και θα Παραμεί
νει υψηλά και το επόμενο έτος .
Το χρέος της κεντρικής διοίKησης (συνολικό) θα εκτοξευτείστα 370,8 δισ. ή στο 227,8%
του ΑΕΠ , εν το χρέος της γε
νικής κυβέρνησης (δηλαδή
χωρίς το ενδοκυβερνητικό
χρέος) Προ βλέπεται να διαμορφωθεί στα 340 δισ. , δηλαδή στο 208,9%. σελ .4
2019 2020
Η διπλωματία, ο αθλητισμός,
τα ΜΑΤ και τα ξενοδοχεία
2019 2020 2021
- 7,6
Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα ξενοδοχεία
σε όλη τη χρα, καθς n πανδημία Cοvid-19
έχει βάλει έντονη τη σφραγίδα της στην κοινωνική και οικονομική ζωή Ωστόσο, πελάτες
ειδικού τύπου, όπως διπλωμάτες , αθλητικές
ομάδες αλλά και τα σματα ασφαλείας, Προσφέρουν μικρές ανάσες σε περιορισμένο
αριθμό μονάδων. σελ . 12
-10,5
...σε αναπτυξιακούς
ρυθμούς το 2021
Οι παραδοχές
του κρατικού
Προϋπολογισμού
(% ετήσες μεταβολές
σταθερές τιμές)
-30,3
Ιδιωτική κατανάλωση
Ποσοστό ανεργίας
Ακαθάριστος σχημαισμός
Παίου κεφαλαίου
ξαγωγές αγεθν
και υπηρεσιν ( Ερευνα εργατικού δυναμικού)
Συνεργεία χωρίς αυτοκίνητα
Μεισεις τζρου ακόμη και 80% καταγράφει ο
κλάδος των συνεργείων αυτοκινήτων , τα οποία
μπορεί τυπικά να μην έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του κράτους, αλλά στην
Πράξη υπολειτουργούν ασθμαίνοντας . σελ . 14
Κέρδη 6,67%
έφερε
ηεβδομάδα
στο Χ.Α.
Πανδημία
Επίταξη
ιδιωτικν
κλινικν
Εκτόξευσn
ελλείμματος
του ισοζυγίου
στα 8,612 δισ.
Brexit
ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Επέλαση του ιού
στη Βόρεια Ελλάδα
Γενικός δείκτης
Eννεάμηνο 2020
σελ.31
Στους 72 οι νεκροί.
το τελευταίο 24ωρο
Με εβδομαδιαία κέρδη 6,67%
έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθη
νν την Προτελευταία εβδομάδα
του Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα οι
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί
ησης ενισχύθηκε κατά 6,68%,
εν ο τραπεζικός κλάδος ση
μείωσε μεγαλύτερη άνοδο, στο
20,68%. σελ. 18
Η κάθετη πτση των τουριστικν εσόδων και η μείωση των
εξαγωγν οδήγησαν στην εκτό
ξευση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσν συναλλαγν
τόσο τον Σεπτέμβριο, στα 498,8
εκατ . ευρ, όσο και στο εννεά
μηνο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου
στα 8,612 δισ. ευρ. σελ. 7
Λ.Αλεξάνδρας -Βοτανικός
ΕΩΣ 40% ΦΕΤΟΣ
ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΖΙΡΟΥ
Αναψε
(πράσινον
για τη Διπλή
Ανάπλαση
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΘΕΛΕΙ Η ΡASAL DEVELOPMENT >13
Αίτηση Pfizer-Bio NTech
για αδειοδότηση εμβολίου
σελ. 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα