Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Νοεμβρίου
Καδημερινή ικονομική eιδική cρημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιρωστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7222
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.006
ΟΑΕΔ:
Αυτά είναι
τα μπόνουs
tns κάρταs
ανεργίαs ,
τι δικαιούστε
Κτηματολόγιο:
Παράταση ενός έτουs,
<πάγ0s στα πρόστιμα
Παρατείνεται λόγω . .
κορονοϊού η ενεργοποίηση των κλιμακω .
τν προστίμων στο
Κτηματολόγιο , καθς
πηγές στον Ελεύθερο διάταξη στο χωροταΤύπο, οι ασυνε πείς
ιδιοκτήτες που δεν
συμμετείχαν στη φάση
της συλλογής δηλ.
σεων , δεν αναμένεται
να βάλουν το χέρι
στην τσέτη πρν το
Πάσχα του 2021.
Παρότι ο προγραμματισμός προέβλεπε να
τεθούν σε εφαρμογή
αρχές του νέου έτους,
λόγω της κατάστασης
έτους για όλες τις ορ .
στικές κτηματολογικές
εγγραφές που λήγουν
στις 31 Δεκεμβρίου.
Για τα κλιμακωτά
πρόστιμα θα υπάρχει
αναφέρουν
ανεργίας
, πολίτες
είναι εγγεγραμένοι
στα μητρα ανέργων
του ΟΑΕΔ και διαθέτουν κάρτα ανεργίας ,
μπορούν να επωφελη.
θούν από μοριοδό
Κάρτα
ξικό νομοσχέδιο , που
ενδέχεται να κατατεθεί ακόμη και σήμερα
στη Βουλή .
Από το ΥΠΕΝ είχε
γίνει γνωστό πως ο
πέλεκυς θα ξεκινάει
από τα 300 ευρ και θα
φτάνει έως και τις
2.000 ευρ . Το ποσό
που τελικά θα κατα βάλλει ο κάθε ιδιοκτή- nάροδο της προθε
τες θα αυξάνεται
προκηρύξεις του
συνέχεια στην 11
ανεξαρτήτως αν είναι
μικρότερο από
τυχόν εκάστοτε προβλεπόμενο για την
εφαρμογή του ΚΕΔΕ
καττατο ποσόν , αν .
φερε χαρακτηριστικά
το οχέδιο νόμου που
είχε τεθεί σε δημόσια
πρόστιμα τεθούν σε
εφαρμογή, μετά την
τα κλιμακωτά
Αναδρομικά
συνταξιούχων | που διαδραματίζεται ανάλογα την αντικειΗλεκτρονικά
η επιστροφή
των Ποσν στοus
κληρονόμουs
στη χρα εξαιτίας της
πανδημίας , τελικά θα
δοθεί μια πίστωση χρόνου. Στο ίδιο πλαίσιο,
το υπουργείο Περιβάλ.
λοντος θα δσει παρά.
ταση διάρκειας εν ός
μενική αξία του ακινήτου αλλά και το χρόνο
καθυστέρησης.
Σε κάθε περίπτωση .
για τους ιδιοκτήτες
που θα παραμείνουν καστικς κατά τις δια.
ασυνεπείς ακόμα και
σμίας καταβολής , "ο
οφειλόμενο ποσό βε.
βαινεται από τον νομικό
δημοσίου δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο διαβούλευση .
και εισπράττεται αναγ.
πρόσωπο
Δυσκολίες
Πάντως , οι ίδιες
συνέχεια στην 10
τάξεις του ΚΕΔΕ,
Στιs 30/12
αυτοματοποι .
ημένη διαδικασία θα
επιστραφούν οι μει .
σεις της περιόδου
Ιουνίου 2015-Μαίου
2016 στους δικαιού .
κληρονόμους
συνταξιούχων
που έχουν αποβισει
και σε λειτουργία τ .
θηκε από χθες , 19 Νoεμβρίου 2020, η νέα
το διπλό
εγγυημένο
εισόδημα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9