Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟέ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής- Νιιλαος Καρα θάνος 1951-1974 * διοκτήτμα-Εκδότρm Σεαυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974 )"
Αρ. φύλλου 6380-12.236
0,50 ε
Πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Τη διενέργεια μαζικν
Ερτηση Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
Νέα τηλεφωνική απάτη στη Δράμα
Μεταβολές στις σχολικές
τεστ για τους αστυνομικούς
Καταστροφικές οι συνέπειες
Αγνωστος δράστης
κατάφερε να αποσπάσει
6.300 ευρμε πρόσχημα
μονάδες Πρωτοβάθμιας και
ζητάει το Σωμ ατείο Αστυνομικν
της πανδημίας στους
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπαλλήλων Δράμας
πατατοπαραγωγούς
του Δήμου Δράμας
Εκτός υπηρεσίας 17 άτομα για ένα
θετικό κρούσμα!
της Δράμας
αναδρομικά σύνταξης
Εγκρίθηκε η πρόταση του Δ. Δράμας από το Υπ. Εσωτερικν
1.231.295 ευρ στο Δ. Δράμας για
έναν υπερσύγχρονο παιδικό σταθμό
στην περιοχή της ανάπλασης
4η Συνεδρια κή Διάσκεψη της Κ.Ε.Δ.Ε. με ψηφια κό οικοδεσπότη την Π. Ε.Δ. ΑΜΘ
Υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση
τα κύρια προβλήματα των Δήμων
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Μ. Τάσσου: Ευρύτερη συζήτηση για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού και ανα γκαιότητα αποφάσεων της Αυτοδιοίκησης
Του Θανόση Πολυμένη
PΑΓΜΑΤΟnoΙΗΘΗΚΕ
την Πέμπη 19 Νοεμσυνδιάσκεψη της Περιφερε
ακής Ένωσης Δήμων Αν . Μaκεδονίας -Θράκης ( ΠΕΔ
ΑΜΘ) , όπου συμμετείχαν με ταξύ άλλων , ο υπουργός Εσω
τερικν κ θεοδωροκάκος, ο
υφυπουργός Εσωτερκν κ.
Mβάνιος , ο γενικός γραμμα
τέας του Υπ . Εσωτερικν κ .
Σταυριανουδάκης , ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ. Πa
παστεργίαυ, ο πρόεδρος της
ΠΕΔ ΑΜΘ κ. Μαυρίδης, ο δ μαρχος Δράμας κ . Μαμσάκος
ο αντιδήμααρχος Προγραμμα
ισμού Δήμου Δράμας κ . Τάσσου, αλλά και όλοι οι δή πρέπει να υπάρχει στις αποφάσεις της Αυτοδιοέκησης
μαρχα των Δήμων της Π.Ε. Δράμας.
Στην υβριδοή αυτή 4η Συνεδριακή Διάσκεψη, συμμε κατατεθούν και στο Υπ. Εσωτερικν . Και τέλος, θα nρ
τείχαν 50 μέλη της Γενικής Συνέλευσης Δημάρχων , aρετν και στελεχν της ΠΕΔ Αν. Μακεδονίας-Θράκης , στην ΠΕΔ, είναι ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία όλων.
εν στο επύεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα της ανάπτυξης και η ανάγκη να έχει ουσιαστικό ράλοη Αυτοδιοί ένας τοσο καλός δίαυλος επικανωνίας , μεταξύ του Υπ.
κηση Α' βαθμού
Μ Τάσσου: Υnο στελέχωση και υπο χρηματοδότηση
Μλντας στον-Πρωνό Τύπο, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας κκ Τάσσου και αναφ ρόμενος στη συνεδριακή διάσκεψη, τόνισε όπ Kονοί δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη Αυτοδιοίκηση στην
προβλημαισμοί όλων των Δήμων της Περοφέρειας είναι υπηpεσία των τοπυκν μας κονωννν , αν δεν διαθέτουμε
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια νέα -εργαλείαν διοίκησης, ξεκάθαρες αρμοδότητες και
της εξάπλωσης του κορωνοίού , εν σημείωσε : "ταχθή , εnapκeίς πόρους".
καμε υπέρ και διακρίναμε τη θετική στάση της κυβέρνη
σης όσον αφορά την εξασφλιση μεγαλύτερης εγρήγορση όλων των Δήμων στις δύσκολες συνθήκες
ευελιξίας που χpeάζονται για να κνούνται οι Δήμα το της πανδημίας , ταυτόχρονα με την απαίηση για εππά
επόμενο δάστημα , δαπιστσαμε όμως ότι δεν αρκούν χυνση των διαδικασν που θα αναδεκνύουν την Τοπική
μόνο αυτά τα συστήματα .
Όπως τόνισε, dγνε μια ευρύτερη συζήτηση από noλ -εnavεκκίνηση της χρας και επεσήμανε ότι τα αναπτυλούς δημάρχους πάνω στα ζητήματα και τις λήψεις μ .
τρων για τον κορωνοϊό , πάνω στα ζητήματα της
πρόσκλησης στο -Αντ Τρίτσης, και συζητήθηκαν τα
χρόνα προβλήματα που ταλανίρυν την Αυτοδιοίηση ,
που δεν είναι άλλο από την υποχρηματοδότηση και την Μαυρίδης και ακοδεσπότης της δαδτυακής Διάσκε υποστελέχωση όλων των τομέων. .
Οκ. Τάσσου , διαπίστωσε ότι -σε μεγάλο βαθμό , η Το σης της θέσης της Aυτοδιούησης στο πλαίσιο ενός πιο
πκή Αυτοδιούηση αντιμετωπίζι τα δια προβλήματα. αποεντρωμένου μοντέλου διούησης της χρας .
Και αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με την υποχρηματο
δότηση και την υποστελέχωση της ΤΑ και του πρτου σε ένα μοντέλο παλυεπίπεδης διακυβέρνησης , με αποκαι του δεύτερου βαθμού , κυρίως όμως του πρτου , κέντρωση, ενοωμάτωση νέων αρμοδιοτήτων , ακονομική
γιατί καλείται και από τη νομοθεσία , να συνδράμει και αυτοτέλεια, και σύγχρονα εργαλεία που προκύπτουν
να παίξει ράλο σε πολλά περισσότερα ζητήματα
Επίσης , σύμφωνα με τον κ . Τάσσου, διαπιστθηκε και νκής διακυβέρνησης, τόνσε.
τονίστηε το ζήτημα της αναγκαίας αποκέντρωσης που
Του Θανάση Πολυμένη
ΥΧΑΡΙΣΤΑ νέα έρχοντα εν μέσω τρική είσοδος του κτρίου θα βρίσκεπα στη
πανδημίας και ολκής απαγόρευσης βόρεια πλευρά του οκοπέδου , επί της
από το Υπουργείο Εσωτερικν και οδού Χελμού.
μάλιστα από το πρόγραμμα Φιλόδημος- Πλέον , από εδ και πέρα το έργο θα
νυν Αντνης ΤρίτσηςΠρόκετα για την πρόταση χρηματοδό και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε νεό
τησης που είχε υποβάλλει στο πρόγραμμα τερα.
τον Οκτβριο του 2019 ο Δήμος Δράμας,
για την κατασκευή ενός υπερούγχρονου αντιδήμορχος Πρσγραμματισμού του
παιδικού σταθμού , ο οποίος θα δημιουργη- Δήμου Δράμας κ Τάσσου, σημείωσε ότι
τικούς χρους και λεβητοστάστο . Η κεν
πάρει το δρόμο προς τη δημοπράτησή του
Σε δηλσεις του στον Πρωό Τύπο" , ο
και περιμένουμε τέλος, όλα αυτά τα συμπεράσματα να
πει να πούμε ότι , κονός τόπος όλων των παρατάξεων
Αυτό που τονίζεται είναι ότι , για πφτη φορά , υπάρχει
Εσωτερεκν και της διοίησης της ΚΕΛΕ.
Αναγκαία εργαλεία διοίκησης
Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη συνδιάσκεψη , ο
πρόεδρος της ΚΕΛΕ κ. Παπαστεργίου , σημείωσε ότι
Ο πρόεδρος της ΚΕΛΕ υπογράμμσε την ανάγκη για
θεί στην περιοχή της ανάπλασης , δίπλα τέτοια μεγάλα έργα όπως η κατασκευή
στο γήπεδο του τένις .
Ημποβολή της πρότασης χρημαποδστη Ρ τη ακονομκή δυνατότητα
σης είε περάσει ομόφωνα από το Δημο
τικό Συμβούλιο Δράμας , αν και με τις όπως η Δράμα , δεν μπορεί να τα υλοποεπpυλάξες της αντιπολίτευσης , ότι ίσως ήσε. Αυτά τα έργα όπως ένας σύγχρονος
να μην γνόταν δεκτή.
Οπροϋπολογισμός του έργου ανέρχεται χρηματοδοτικό εργαλείο . Για να τύχες
στο 1.231295, 66 ευρ , όπου μέσα σ αυτό χρηματοδότησης χρειάζεται ένας συστός
το ποσό , οι 131295,66 ευρ αφορούν προγραμματισμός, μα σοβαρή μελέτη και
στον εξοπλισμό του παιδικού σταθμού . μια καλή προσπάθεια στα κέντρα των απο
Πρόκετα για ένα υπερσύγχρονο κτίριο, το
οποίο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο του
Δήμου Δράμας , που βρίσκεται δίπλα στο ρίοδο και ολοκληρθηκαν τρα και έτσι
Υήπεδο τένς στην περιοχή της ανάπλασης έχουμε την ένταξη της δημουργίας ενός
στην οδό Χελμού . Θα είναι ισόγειο, εμβα- υπερσύγχρονου παιδικού σταθμού στο
δού 501,35 τ.μ. κα διαθέτα 96.63 τμ. ημιπαίθριους χρους . Αποτελείται από 4
aίθουσες νητίων, ένα γραφείο δεύθυνσης , Τρίτσης προσπαθούμε να έχουμε την
γραφείο πολλαπλν χρήσεων, χρους εταμότητα που είναι απαραίτητη για την
προσωπικού , πορασκευαστήριο , συγκρό - εξασφάλιση των πόρων και έτα εργαζόμα
τημα WC νητίων, WC για Αμε Α, αποθηκευ - στεν
ενός παιδικού σταθμού , ή το ΒAA, είναι
τα οποία δυστυχς οι Δήμοι με τα
Αυτοδιούηση ως βασικό εργαλείο για την αναπτυξιακή
Βακά, είναι από τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε
να συζητήσουμε κατά τη διαδικασία των συνεδριακν
&ασκέψεων.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Aν. Μακεδονας-Θράκης κ.
μεγάλος ποιδικός σταθμός , χρειάζται
ψης, τόνσε την ανάγκη μας ριζοσπαστικής αναθερη
φάσεων .
Όλα αυτά έγναν την προηγούμενη π-Η νέα Τοπική Αυτοδιούηση του αύρο θα εδράζεται
κέντρο της πόλης .
Έχουμε πει ότι με το πρόγραμμα Αντ.
από την αξιατούηση των νέων δυνατατήτων της ηλοτρο
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194- Κιν : 697 74 22 184
Ηπείρου &1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωρέριο
Καθημερνές 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα