Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Επίθεση με πέτρες
σε όχημα στις Αμύκλες
Επίτιμοι δημότες Σπάρτης
Μ. θεοδωράκης
> αελ. 7| και Χρ . Ζαχαροπούλου > σελ. 8
<Η Δύναμη του Διαλόγουν
από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 21 ΝοεμΒρίου 2020 | Ετος 25-| Αριθμός 6002 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731081253 Fax : 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Σήμερα Σάββατο
Τεστ κορωνοϊού
για όλους
τους Πολίτες
στο Διοικητήριο
Στόχος να παραδοθούν μέχρι το καλοκαίρι νέα είσοδος Σπάρτης και γέφυρα Πόρου
αΣπριντω για δύο έργα
Με προτεραιότητα τη διοφύ
λαξη της δημόσιας υγείας και
με γνμονα την αναγκαιότητα περιορισμού της διασnοράς του κορωνο .
κλιμάκιο της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ θα διενεργήσει
δειγματοληπτικό έλεγχο ανί χνευσης του Coνid-19 σε
κάθε ενδιαφερόμενο Πολίτη,
σήμερα Σάββατο 21 ΝοεμΒρίου στον περιΒάλλοντα
χρο του Διοικητηρίου της
Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας
Η διαδικασία θα λάθει χρα
από τις από τις 9.30 ημ έως
τις 2:30, εν η λήψη θα
Πραγματοηοιείται χωρίς οι κονομική επιβάρυνση στους
Πρόβλεψη για πεζοδρόμιο στη Λυκούργου ζήτησε ο Βερούτης
επιβάτες των διερχόμενων
Αξιοσημείωτη nρόοδο κατα- θεόδωρος Βερούτης, συνοδευό - μέρωσαν τον αντιπεριφερειάρχη οι ασφαλτικές στρσεις κυκλοότι μετά τον φορέα της γέφυρας , φορίας Που θα υλοποιηθον
έργων στη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνι - nou ολοκληρθηκε το πρonyou - όταν η ηρόοδος των εργασιν
και οι καιρικές συνθήκες το επ αυτοκινήτων και δίχως να
γράφουν οι εργασίες δύο κομβι - μενος από τον Προίστάμενο και
κν οδικν
anaιτείται η anoBίBαση των
υnοBαλλόμενων σε εξέταση.
Οι nολίτες nou θα ηροσέλμενο χρονικό διάστημα , οι εργαΛακωνία: ΤTης νέας εισόδου της κν Εργων της ΠΕ Λακωνίας
Σπάρτης και της Υέφυρας
Πόρου-Περιφερειακής οδού Γερακίου. Την εξέλιξη των δύο τε κνικν nαρεμβάσεων , nou της οδού Λυκούργου και διασύν-Βρίων υδάτων της Πόλης , η κα Πρτος σταθμός ήταν το έργο σίες Ποu anoμένουν για το Πέρας τρέψουν.
της κατασκευής της νέας εισό- του έργου, είναι η μετατόπιση και
δου ΣΠάρτης μέσω επέκτασης
Το έργο της επέκτοσης της Λυκούργου- συνολικού nροϋπολο ευρτων προσαγωγν αναμένεται να Παραδοθεί το καθουν Προς εξέταση , Πρέπει
να έχουν μαζί τους αριθμό
ΑΜΚΑ , Αστυνομική Ταυτόη επέκτοση του δικτύου των ομγισμού
9.000.000
εκτελούνται μέσω ΕΣΠΑ επιθε - δεσής της με την Εnαρχιακή οδό τασκευή
ρησε την Πέμπτη 19/11 ο αντ - Σπάρτης-Γερακίου, στο ύψος του οδν, ο κόμβος εnί της Εnαρχια - λοκαίρι του 2021.
nεριφερειάρχης Λακωνίας κ . Αφυσσού . Οι επιΒλέποντες ενη- κής Οδού Σπάρτης-Σκούρας και
τητα και αριθμό κινητού τηλεφνου .
Εξάλλου , την Πέμπτη 19
συνέχεια σελ 9
Νοεμβρίου ανακοινθηκαν
Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το Πρτο 8μηνο του 2020
ακόμα 35 κρούσματα κορωνοίού στην Πελοπόννησο , με
Λιγότεροι οι θάνατοι στην Πελοπόννησο
τον αριθμό των συνολικά
Προσβληθέντων από την
Μεγαλύτερο το Ποσοστό μείωσης για τους άνδρες
αρχή της nανδημίας να
ανέρχεται , Πλέον , σε 1.541.
Αναλυτικά, στην ΠΕ Λακω Ενδιαφέρον nαρουσιάζουν τα
Προσωρινά στατιστικά στοιχεία
nou anoτuπνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων στην
Ελλάδα , anό την 1η έως την 35η
εβδομάδα του 2020 μέχρι και
τα τέλη Αυγούστου ) , nou δημοσιοηοίησε η Ελληνική Στατι στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ.
Τα στοιχεία αναφέρονται στους
θανάτους Πou έλαβαν χρα
στην ελληνική επικράτεια , κατά
την εν λόγω Περίοδο , οι onoio.
nροκλήθηκαν από διάφορες αι Τίες , ουμπεριλαμβανομένων
των θανάτων λόγω της Πανδημίας του Covid-19.
νίας καταγράφηκαν 5 νέες
περιπτσεις του ιού ,στην
ΠΕ Αργολίδος 2 , στην ΠΕ Αpκαδίας 14 , στην ΠΕ Κορινθίας 2, και στην ΠΕ
Μεσσηνίας 12 κρούσματα.
ουνέχεια ελ 9
Σε Ποιον ανήκει
β1lakonikOs.gr
το τελευταίο κρεβάτι
στη ΜΕΘ;
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Σταύρου θεοδωράκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα