Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
D Γιργος
"Θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
από τους πολλούς
από τους Αγους"
Σελ. 3
P. ΦΥΛΠΟΥ
951 -ΕΤΟΣ 170
ΚΡΙΜΗ 2 ΝΟΕMPBΙΟΥ 2020
covidl9: Η θέση
της Ελλάδας
. Σήμερα η Ελλάδα περνά την Κίνα
παωνολικά κρου αμάτα
Εριάλτης υτην Ιταλία
,0ι Βάνατοι είνα 3,5 φορές Αγάτεpρ την Ελλάδπ οε οχέση με την Κίνα
. Ηθέση της Ελλάδας πογκοομίως
ενεκρούς και α θενείς
Εελ 7
Κοινωνία.
Πολτική
Αναγικαίo όσο ποτέ
μνές φωτογραφίες...
Ευνελήφenαν υυγάρι Τρε Yια τον Ν . Καρδίτσας
εαλινν υ την ειφίαζe δτι το:Εξοπτονομό - Hυποeα ανεβάυι τις φωτογραφίος ατο fe oboole
Δημοπρατείται η μελέτη Πρτη η Eλλάδα στην κα.
τανάλω5η αντιβοτικν
6νέοι κυκλικοί κόμβι
επό Μεyαοκρι δως ΙΚαλαμτέατα
Γράφει ο Γιργος Αμβροσίου
Σελ 13
Εελ 121
Αιαβάστε μας και στο alithiane ws.gr