Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Επιταγή" 5 δισ. ευρώ εκδίδει η κυβέρνηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567157
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.379
Προκήρυξη νέων έργων
133,5 εκατ. από την ΕΡΓΟΣΕ
5 δισ. ει
Στην προκήρυξη και συμβασιοποίηση έργων
ύψους 133,5 εκατ. ευρ για τον εκσυγχροVIσμό του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως η
ηλεκτροκίνηση Λάρισα-Βόλος, υπολει πόμενες
εργασίες Τιθορέα-Δομοκός και σηματοδότηση Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, Προχωρά η
ΕΡΓΟΣΕ. σελ. 12
εκδίδει n κυβέρνηση
Marathon Fund !I
Αρχές του 21 θα κάνειχρήση αδίων Πόρων έναντι των ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης
σε νεοφυείς εταιρείες
Με νέα κεφάλαια ύψους 40 εκατ ευρ σχεδιάζει να ενισχύσει το ελλnνικό οικοσύστημα των
νεοφυν εταιρειν το Marathon Venture Capital. σελ . 13
ΚΠροίκαν 5 δισ. ευρ στον Προυπολογισμό του 2021 από το Τα
μείο Ανάκαμψης, με στόχο να
επιστρέψουμε στην ανάπτυξη.
Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται
να αρχίσει να αποτυπνεται στην
Πράξη η επίδραση του εθνικού σχεδίου δράσης Παράδειγμα το βέτο Ουγγαρίας και Πολωνίας πραγματοποιήθηκε με αφορμή τηv κατάθεση
στην ελλnνική οικονομία. ΑΠό το συνολικό κον
δύλι των 32 δισ. ευρ Που Προορίζονται για την βέρνηση θα τα ρίξει στην αγορά αξιοποιντας πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτοί Που
Ελλάδα, στον Προϋπολογισμό Που κατατίθεται
σήμερα στη Βουλή αναμένεται ότι θα εγγραφεί
κάποια στιγμή μέσα στο 2021. Ουσιαστικά,
μέσα στο επόμενο έτος θα πρέπει να μπουν οι
ακόμη και αν καθυστερήσουν βάσεις για μια σειρά από μεγάλες Παρεμβάσεις
Που θέλει να χρηματοδοτήσει η χρα μέσω του
θυστερήσεων που παρατηρούν- Ταμείου Ανάκαμψης. Κι όπως τόνισε χθες ο
Πρωθυπουργός στη σχετική τηλεδιάσκεψη Που
κονδύλι της τάξεως των 5 δισ.
ευρ. Πρόκειται για Ποσά Που
Επιμένουν
Ουγγαρία-Πολωνία
στο βέτο για το ΠΔΠ
να εκταμιευτούν , λόγω των καται στην Ευρπη-με τελευταίο Π
Κοινοτική δράση REACT-EU
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑ 40 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
στον Πολυετή Προϋπολογισμό της Ε.Ε, η κυτου (εθVικού σχεδίου δράσης στην Ε.Ε., οι
τα ταμειακά διαθέσιμα, προσβλέποντας φυσικά θα χρηματοδοτήσουν μια σειρά από έργα με
στο ότι θα υπάρξουν οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις γάλης εθνικής σημασίας. σελ. 2, 3
Πανδημα
Αμυντική στρατηγική
από τη Frigoglass
Σε 256.562 ευάλωτα
Σε αμυντικά μέτρα αντιμετπισης των οικονομκν συνεπειν στην επιχειρηματική της
δραστηριτητα προχωρά η διοίκηση της Frgoglass, όπως τόνισε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης
των οικονομικν της αποτελεσμάτων για το
9μηνο 2020. σελ. 12
Στο συρτάρι
τα σχέδια σταδιακής,
άρσης τφυ lockdown
νoοικοκυριά το επίδομα
Πς θα δοθεί το Δρο Χριστουγέννων
Ασφυκτιούν τα νοσοκομεία
Γέμισαν οί ΜΕΘ
Ε Προς επταξη ιδιωτικν
κλινικνστη Θεσσαλονίκη
Την ίδια στιγμή , το Δρο ΧριΚοκυριά, δηλαδή στους δι - στουγέννων των εργαζομένων
Που έχουν τεθεί ή θα τεθούν
σε αναστολή θα υΠολογιστεί
για τους μήνες της αναστολής
κή ενίσχυση των Χριστουγέν- επί των 534 ευρ και όχι επί
του ονομαστικού μισθού όΠως
Μόνο στα Πλέον ευάλωτα νοιΠΟΚΟΝΤΑ
ΟΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΕΒΑΡΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
καιούχους του Ελάχιστου Εγ
γυημένου Εισοδήματος, θα δοθεί φέτος η έκτακτn οικονομlνων. Εν μέσω Πανδημίας και
θα δοθεί σπαστά: ο εργοδότης
θα δσει μόνο το Ποσό Που
μέρισμαν θα λάβουν 256.562
ευάλωτα νοικοκυριά του Προνοιακού Προγράμματος (αντι- αναλογεί στο χρονικό διάστημα
στοιχούν σε 482.335 ωφελού- της εργασίας εντός του 8μήνου
μενους) , τα οποία θα εισπρά - Μάιος-Δεκέμβριος και το κρά
ξουν διπλό επίδομα με την τακτική Πληρωμή Δεκεμβρίου.
Νέα δόση αισιοδοξίας
για τα εμβόλια
τος θα πληρσει τους μήνες
των αναστολν. σελ. 5
σελ19
σελ 7
Γερμανία: Απαγόρευση
των Γκρίζων Λύκων
Ανοιξε
ne εφαρμογή
για αναδρομικά
κληρονόμων
Ρευστότητα
33 δισ. ευρ έως
το τέλος του έτους
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Επενδύσεις
Νέο ράπισμα στην Τουρκα. Η γερμανική Βουλή
ενέκρινε πρόταση ψηφίσματος των κονοβουλευτικν ομάδων των δύο χριστιανικν
κομμάτων CDU/CSU, των Σοσιαλδημοκρατν,
των Φιλελευθέρων και των Πράσινων, με το
οΠοίο καλείται η κυβέρνηση να εξετάσει την
απαγόρευση των Γκρίζων Λύκων . σελ. 18
υπόσχεταν
n North Star
Συντάξεις
Μέτρα ενίσχυσης της αγοράς
Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων σύμβουλος
Eurobank
Ενεργοποιήθηκε αργά χθες
το βράδυ n ηλεκτρονική Πλατ
φόρμαγια τν πληρωμή των ανα
δρομικν στους κληρονόμους
172.222 θανόντων συνταξιούχων
- δικαιούχων αναδρομικν. Η
ηλεκτρονική υπηρεσία Επιστρο
φής Ποσν Μεισεων Κύριων
Συντάξεων σε Κληρονόμους ενερ
γοΠοιήθηκε χθες το βράδυ στον
ιστότοΠο του eΕΦΚΑ. σελ. 6
Με συνεχείς ενέσεις ρευστότητας στην αγορά από
την επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα
θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να περιορίσει την ύφεση
καινα διασσει μέρος από τον τζίρο των Χριστουγέννων.
Το Ποσό Που θα Πέσει στην αγορά μέσα σε αυτό το
διάστημα αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,3 δισ. ευρ ,
ΠοσόΠου Πλέον αντιστοιχεί σε Πάνω αΠό 2% του ΑΕΠ
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός της ημέρας ανοίγει
σελ.9
| Νομοσχέδιο
20% των μορατόριουμ
θα καταλήξει
σε κόκκινα δάνεια >11
Ο οδικός
Χαρτης)για
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑ
nmatφόρμα για τιν 4n φάση της επιστρεπέας Προ Περισσοτερη
ηπλατφόρμα για την 4η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής , προκειμένου το 1,2 δισ. που προβλέπεται
να πέσει στην αγοράνεντός του Νοεμβρίου. σελ.4
ανακύκλωση
σελ. 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα