Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
∆ΥΣΚΟΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

• ΣΕΛ. 21

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 351• ΕΤΟΣ 8ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

+

Sport

ΑΕΛ

ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ larissanet ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΑΕΛ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΑΚΕΛΑΡΗ

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΤΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΕΣΤΕΙΛΕ, ΤΑ ΔΩΡΑ
ΠΟΥ ΠΗΡΕ
• ΣΕΛ. 4-5

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ
η εστίαση

‘ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ
ΖΩΝΤΑΝΕΣ 2.000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Κοινωνικός επιστήµονας

Οι προτάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό διάσωσης της εστίασης
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεγάλη κινητοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο

Σάµος, 20 µέρες
µετά τον σεισµό

Έως και 60% η πτώση του τζίρου στον κλάδο κατά την χρονική
περίοδο μεταξύ των δύο lockdown
• ΣΕΛ. 6-7

• ΣΕΛ. 11

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Οι µισές επιχειρήσεις
κινδυνεύουν από
κυβερνοεπιθέσεις

13

14

30/31

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ

«ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΝΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΥΜΕ...»

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Μουσικός

• ΣΕΛ. 17

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

Αιτήσεις από
9 ∆εκεµβρίου
στη Θεσσαλία

• ΣΕΛ. 15

ΚΡΑΥΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για το µεροκάµατο
στο lockdown Νο 2

• ΣΕΛ. 10

ΕΛΙΑ ∆.ΤΕΜΠΩΝ – ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ ∆. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ερειπωµένοι
οικισµοί…

• ΣΕΛ. 12