Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Νοεμβρίου
(Καδημερινή οικονομική eιδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7221
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή : 1.00ε
Πs τα Πήγαινε
ΤΕΤ η ελληνική οικονομία
Πριν το lockdowη
Ποιοι
συνταξιούχοι
αναμένουν
αναδρομικά
Σημαντική ανάσα
ρευστότητας στη χριστουγεννιάτικη
αγορά , που λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού κινδυνεύει να
βρεθεί στην εντα.
τική, αναμένεται από
τις πληρωμές όχι
μόνο των συντάξεων
αλλά και των αναδρο.
μικν ποσν που ,
βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου
συνέχεια στην 11
Έναν πλήρη οδηγό
της ελληνικής οικονομίας , κατά τον μήνα
Οκτβριο, παρουσίασε
η Attica Bank , σε συνεργασία με το ιδρυμα
Οικονομικν και Βιομηχανικν Ερευνν
-Το οικονομικό κλίμα
παρουσίασε ήπια βελ.
τίωση τον Οκτβριο,
παραμένοντας αρκετά
χαμηλότερα από το
επίπεδό του στις αρχές
του έτους
Στις επιχειρηματικές
προσδοκίες κυριάρχησαν ανοδικές τάσεις ,
καθς ενισχύθηκαν
στους κλάδους των
Κατασκευν, της Βιομηχανίας και του Λιανι κού
Πρόκειται,
τερα, για στοιχεία τα
οποία αφορούν το διάειδικό στημα πριν την επβολή
Ιockdown, και τα οποία
αποτυπνουν μια ήπια
βελτίωση του οικονομικού κλίματος.
Παρ ' όλα αυτά , τα δε.
δομένα
εμπορίου και
υποχρησαν , οριακά , υγειονομική κρίση.
μόνο στις Υπηρεσίες.
*Η καταναλωτική εμ.
πιστοσύνη κατέγραψε
νέα κάμψη για τέταρτο
μήνα .
Η αξιοποίηση του
εργοστασιακού δυνα.
μικού της βιομηχανίας
ανέκαμψε και διαμορφθηκε στο επίπεδο
που ήταν πριν την
Βραχυχρόνιο,
κτες δραστηριότητας
-Τον Αύγουστο, η με.
ταποιητική παραγωγή
υποχρησε κατά 3,8% ,
κατόπιν , ουσιαστικά
σταθερότητας τον Ιού
λιο. Συνεχίστηκε η
ήπια υποχρηση στο
λιανικό εμπόριο , στην
περιοχή του 3,0%.
+Η ανεργία εξασθένησε τον Ιούλιο σε
σχέση με πριν ένα
χρόνο , λόγω μείωσης
του εργατικού δυναμι κού , και όχι από διεύρυνση
απασχόλησης.
τομέα .
αγαθν συνέχισε να
βελτινεται τον Αυ.
γουστο, αλλά λόγω με
δείΔρο
Χριστουγέννων: | κνυουν ότι η ελληνική
Απευθείas στοus
λογαριασμούs
των εργαζομένων
καταδει της
οικονομία εξακολου θεί να απέχει παρασάγ γας από το επίπεδο
που βρισκόταν στις
αρχές του 2020.
Το οικονομικό κλίμα
εξωτερικό
το ισοζύγιο
συνέχεια στην 10
Κοινωνικό μέρισμα
για τουs δικαιούχοus
του Ελάχιστου
Δρο Χριστουγέννων: Στους λογαριασμούς
εργαζομένων θα κα ταβληθεί απευθείας η
αναλογία του δρου
Χριστουγέννων από
τις αντίστοιχες ημέρες που οι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή
ή είχαν ενταχθεί στο
πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡ.
ΓΑΣΙΑ. Παράλληλα πα ρατείνεται μέχρι 30
εγγυημένου
εισοδήματos
το ύψos του επιδόματοs
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
20 ΕURO
50 wo