Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήτρια - Εκδότρα Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕMΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974 ) *
Αp. φύλλου 6380-12.235
0,50 ε
Αποζημισεις
ύψους
Μέτρα στήριξης για τον κορωνοϊό
Δεκαήμερη αναβολή
Μαύρος Νοέμβρης
Έως τις 7 Δεκεμβρίου
στο πρόγραμμα
στη Δράμα με
οι απήσεις των πληττόμενων
επιχειρήσεων για το επίδομα
Εξοικονομ-Αυτονομν
1673 κρούσματα
- Σήμερα διενέργεια rapid tests
| στην περιοχή της Νέας Αμισού
Στις 11 Ιανουαρίου 2021
από τον ΕΛ.Γ.Α.
ξεκινά στην ΑΜΟ
Νέα μέτρα στη Βόρεια Ελλάδα με κλείσιμο χερσαίων συνόρων
Συνέντευξη Τύπου του αντιπεριφερειά ρχη Δράμας κ. Γ. Παπαδόπουλου
Αυστηρότεροι έλεγχοι
σε μετακινήσεις πολιτν
και χρους εργασίας
Είμαστε πλέον στο απόλυτο κόκκινο
για να μην πω στο μαύρο! Χάνουμε
καθημερινά συμπολίτες μας
- Ανοιχτές οι πύλες της Κακκαβιάς , των Ευζνων και του Προμα χνα , εν από την Νυμ φαία θα διέρχονται μόνο φορτηγά αυτοκί
Νοσοκομείο Δράμας: Πολλά κρούσματα στο προσωπικό που ση μαίνει έλλει ψη
ανθρπινου δυναμικού
Αμεση ενίσχυση Δράμας με 50.000 ευρ για φιάλες οξυγόνου εν δημιουργεί
ται και τέταρτη μονάδα Covid
Ξεπέρασαν τους 30 οι θάνατοι συμπολιτν μας στο Νοσοκομείο Δράμας
- Χωρίς ενη μέρωση μέχρι χθες το μεσημέρι για το Τελωνείο Εξοχής
Δράμας
| ΔΙΑΙΤΕΡΑ κρίσμη πα ραμένει η κατάσταση
Ιστη Βόρεια Ελλάδα.
με υψηλή μεταδοτικότηπα του κορωνοίού , γ"
αυτό και η κυβέρνηση
ανήγγειλε ήδη από χθες
νέα μέτρα , ανάμεσα στα
οποία είναι και το κλείσμο χερσαίων συνόρων
αυστηροποείτα
ακόμα περισσότερο ο
έλεγχος της μετακίνησης
των πολιτν .
Του Θανάση Πολυμένη
ΨΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τύπου παραχρησε χθες το πρuί ο αντ -περιφερειάρχης
Δράμας κ . Γιργος
Παπαδόπουλος, αν φερόμενος στο ζήτημα της αντιμετπισης
της πανδημίας του κορω
νοίού στο Νομό Δράμας .
Ο κ. Παπαδόπουλος,
επισημαίνει ότι η κατάσταση
είναι πάρα noλύ δύσκολη, ήτησε
για άλλη μια φορά από όλους να τηρούν τα μέτρα προστασίας με
μάσκες και αποστάσεις και συνέστησε να κάνουμε άλοι υπομονή και να περιμένουμε να
υπάρξει πση της υψηλής με ταδοτικότητας,
Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του Νοσοκομείου Δράμας .
το οποίο ανοίγει ήδη και τέταρτη μονάδα covid προκειμέ
νου να
αντιμετωπίσει και να φιλοξενήσει τα περιστατικά νοσηλείας
εν σημείωσε ότι α θάνατοι συμπολτν μας στο Νοσο - και το υπόλοπο προσωπικό του Νοσοκομείου . Εχουμε
κομείο Δράμας ξεπέρασαν πλέον τους 30, χωρίς να υπο
λογίζουμε εκείνους που έφυγαν από τη ζωή , είτε στο
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης , ετε στο Νοσοκομείο
Καβάλας , είτε σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
Παράλληλα, το Νοσοκομείο αντιμετωπίζει ή δη σοβαρά είμαστε πο προσεκτικοί , στε να κοπεί η μετάδοση της
ζητήματα με έλλειψη κλινν , καθς και με έλλειψη αν - nανδημίας . Και αυτό θα γίνει μόνο περιορίζοντας όλο
θρπινου δυναμκού επειδή ήδη αρκετοί ατροί και νο - εμείς τους εαυτούς μας με το γύρω περιβάλλον , στ
σηλευτές βγαίνουν θετικοί.
Στο απόλυτο κόκκινο
Αναλυτικότερα , κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στίτι στέλνοντας ένα μήνυμα ότι θα κάνουμε αθλητισμό
Τύπου , ο κ. Παπαδόπουλος ήταν αρκετά φορτισμένος και να έχουμε προφάσεις .
και αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στη
Δράμα είπε: Θα ήθελα να ενημερσω ευρύτερα τους φτάσει στο απόλυτο , όσον αφορά το να ανταπεξέλθει
συμπολίτες μας , ότι είμαστε πλέον στο απόλυτο κόκκνο . σε όλα αυτά που συμβανουν . Δεν μπορούμε πλέον να
Θα χαρακτήρζα μάλιστα την κατάσταση στο απόλυτο ανταποκριθούμε Παίρνω την ευθύνη και το λέω, συζημαύρο . Χάνουμε καθημερινά συμπολίτες μας και το γε - τντας κάθε μέρα με όλους τους εμπλεκόμενους φο γονός ότι μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχουμε uoθετή ρείς . Ξεκινντας από τον Ιατρικό Σύλλογο , τη διοίκηση
σει στο απόλυτο τα υγειονομικά μέτρα , έτσι στε να
σταματήσει αυτή η μετάδοση του ού είναι ένα πρό - λυπηρό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Δραμινοί , ότι
βλημα
Όπιως είπε , ίναι λυπηρό , γιατί τις τελευταίες μέρες
χάσαμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας . Και μάλιστα ο
μέσος όρος ηλιίας έχει μειωθεί και χάνονται πλέον και
νέοι άνθρωποι και το σημαντικό είναι
ότι δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα .
Δεν αντέχει το Νοσοκομείο μας
Τόνισε ακόμα ο κ . Παπαδόπουλος , ότι πλέον το σύ.
στημα Υγείας
δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει ,
γιατί τα κρού σματα είναι
πάρα πολλα .
Στο Νοσοκο
C#VID-19
μείο Δράμας ,
προσπαθούν
να δημουργήσουν μια τέταρτη
μονάδα covid . Αυτό σημαίνει
πολλά . Σημαίνει χρήματα , σημαί
νει ανθρπινο δυναμικό , και τα
χρήματα βρίσκονται , είτε από την
κεντρική διοίκηση του κράτους,
είτε από την Περφέρεα ΑΜ ,
αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια
υποστελέχωση . Γατί η πανδημία
δεν χτυπάει μόνο εμάς τους πολ
σεις που έκανε χθες ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος κ . Πέτσας , "σύμ
φωνα με τα νέα στοχεία
του ΕΟΔΥ , οι δείκτες θε .
τικότητας σε αρκετές πe .
ριοχές της Βόρεας
Ελλάδας παραμένουν σε πολύ υψηλά έχουν υποβάλει.
επίπεδα , αν αναλογιστούμε ότι είμαστε Εντατικότεροι έλεγχοι σε μεταανήσεις
σε καθεστς iockdown για εβδομάδες . και εργασία
Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες σε πολ - Δεύτερον , ο κυβερνητικός εκπρόσω
λές περιοχές επιδεικνύουν πολύ πιο χα- πος ανακοίνωσε ότι αναφορικά με το επ
λαρή συμπερκφορά από ό,τι επιβάλλουν δημολογικό φορτίο στη Βόρεια Ελλά δα ,
οι συνθήκες . Η χαλαρή συμπερφορά , εντατικοποιούνται οι έλεγχοι τήρησης
όλων μας θα οδηγήσει με μαθηματική των μέτρων . Συγκεκpιμένα ενισχύονται οι
ακρίβεια σε καθυστέρηση της οριζόνττιας δυνάμες των ελεγκτικν σωμάτων στη
άρσης του ockdown , τόνισε.
Κλείνουν χεροαία σύνορα
Ο κ. Πέτσας τόνισε πως η κυβέρνηση Αστυνομία αυστηροποούνται ο έλεγχο
προκεμένου να περορίσα τη διασπορά τόσο στις μετακινήσεις των πολιτν όσο
του κορωνοίού στην κοινότητα λαμβάνει και στους χρους εργασίας.
πρόσθετα μέτρα .
Πρτον , αναφορικά με τς χερσαίες μέτρα
πύλες εισόδου, από σήμερα Παρασκευή Η κυβέρνηση κάνει έκκληση ξανά σε
στις 6 τ πρωί κλενει.
μείο ελέγχου της Κρυσταλλοπηγής. Στα μέτρα , για να μεσουμε την πεση στο
Βόρεα σύνορά μας θα παραμείνουν σύστημα υγείας , για να βοηθήσουμε
ανοοκτές οι πύλες εισόδου της Κακκα - τους γατρούς και τους νοσηλευτές μας
βιάς , των Ευζνων και του Προμαχνα , να σσουν ζωές . Ας τηρήσουμε τα
εν από την Νυμφαία α δέρχονται μόνο μέτρα, για να μην καθυστερεί το άνοιγμα
φορτηγά αυτοκίνητα.
Όσοι εσέρχονται στην χρα , εκτός ριότητας Ας τηρήσουμε τα μέτρα , μ .
από υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού μο - νοντας σπίτι , για να μείνουμε ασφαλες .
ριακού τεστ PCR) 72 ωρν , θα υποβάλ. Και να συνειδητοποήσουμε όλοι ότι
λονται και σε rapid test aπό κλμάκια της δυστυχς , η πίεση στο εθνικό σύστημα
Γενκής Γραμματείας Πολιτικής Προστα - υγείας θα συνεχστεί και τις επόμενες
σίας και του ΕΟΔΥ , Οσοι ανονεύονται μέρες , καθς τρα εμφανζονται τα απο ως αρνητκοί , θα μπορούν να εισέρχονται τελέσματα των προηγούμενων εβδομά .
στη χρα και να κατευθύνονται στον δων ,
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π..
προορισμό τους με βάση το PLF που θ
μπορέσει
πνο δυναμικό που έχεινα κάνει με
τους γιατρούς , τους νοσηλευτές
πάρα πολλά κρούσματα, που σημαίνει ότι έχουμε έλ
λεψη ανθρπινου δυναμικού .
Ο αντπεριφερειάρχης Δράμας , εξήγησε ότ , όλα
αυτά τα γεγονότα πρέπει να μας ευαισθητοποήσουν , να
Βόρεια Ελλάδα και σε συνεργασία με την
Τοπκή Αυτοδιοίκηση και τη Δημοτωή
Έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα
στενά πλαίσια της οικογένειάς μας . Δεν πρέπει να περ
φεράμαστε άσκοπα , να μην βγαίνουμε άσκοπα από το
, συνοριακό ση- όλους τους πολίτες . "Ας τηρήσουμε τα
Όπως σημείωσε μάλιστα, το σύστημα υγείας έχει
της οικονομικής και κοινωνικής δραστητου Νοσοκομείου, τη Διεύθυνση Υγείας , τον ΕΟΔΥ, Είναι
μετά τα τελευταία rapid tests που κάναμε αποδείθηκε
ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού νοσεί . Είμαστε σή
μερα το 25% της Δράμας , ασυμπτωματικοί και
αυτό είναι το χειρότερο
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμaίδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου ε& 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 100-13:00 και 1800-20:00 (εκτός Τετάρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα