Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website Website







Recognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.890 . Τμή 0,60 ε . Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6Π, 33.791-Fax 26510 30.350 .http:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με κλειστά τα περισσότερα μαγαζιά, θεωρούναστιρίνεςν τα μέτρα . .
ΣΕ ΑΔΙΕΞΦΔΟΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ!
9ήτιμα επιβίωσηςη επανολετουργίατους, τονζει η ΕΣΕΕ ι d ατοτελούν HΒόρεια Ελλάδα φλέγεται από τον κορωνοϊό .
Προς παράταση
της καραντίνας
Πηγήμτοδοσης του ούκαθάς ετοπτείοντοςχύρους τους.
. Κ εν η πανδημία συνεχίζει να χτυπά αλύπητα τη χρα
μας -με μεγαλύτερη ο
τη Βόρεια Ελλάδα-σφήνοντας
πίσω της δεκάδες νεκρούς καθη
μερινά κι ένα Σύστημα Υείας
Τοιμο να εκραγεί την ίδια ρα a
βέβαιο παραμένει Το μέλλον για
χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρή
σεις , που συνεχίζουν να ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά
ι σφοδρότητα
Ελεγχόμενη η κατάσταση στην Ήπειρο χθες Γιάννενα 11, Άρτα 4
Θεσπρωτία 2 Πρέβεζα 2) . Παραμένει ανοικτή η πύλη της Κακαβιάς
. Η Βόρεια Ελλάδα φλέγεται.
από τον πολύ μεγάλο αριθμό
κρουσμάτων που καθημερινά ανα
κοινωνονται από Τον ΕΟΔΥ και εί
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ναι η βασική ατία που η χρα θα
οδηγηθεί σε παράταση του καθο λικού Lockdown, Τουλάχιστον μέ χρr την πρτη εβδομάδα του Δε
κεμβρίου
Η κατάσταση που δαμορφνε ται σήμερα δεν μπορεί να συκριθί
ούτε καν με την δεκαετή οκονομική
κρίση , κατά την διάρκεια της σποίας
η επιχειρηματικότητα δέθηκε καίρια
πλήγματα . Κ αυτό γιατίο κορωνοίός
στο πέρασμά του σαρνι τα πάντα,
τόσο σε επίπεδο υγειονομικό , όσο
και οκονομκό, με τους mo moλούς
να θεωρούν όn ακόμη και όταν Τεθi
υπό έλεγχο η παν - 11η σελ
Και η Γιαννιτικη αγορά με το αναγκαστικό λουκέτο έχει
νεκρσει κυριολεκτικά, καθς η κήνηση είναι μηδενική ,
όπως άλλωστε μηδενικοί είναι και οι τρο
.------- ------------------- --- -- ---------- -PΕΠΟ ΡΤΑΖ
Κανένας δεμένει. αλβητος από την πανδημία
Ιερνυμος-Αναστάσιος δίνουν
τη μάχη τους με τον κορωνοϊό!
V Και ο Αοχιεπίοκοπος Αθηνν ατόχeς στον Ειαγγελιομόν
Το ενδεχόμενο αυτό επιβεβαίωσε
ο Κυβερνητκός Εκπρόσωπος Στέ
λιος Πέτσας , ο οποίος τόνισε όη ο
μεγάλος αρθμός κρουσμάτων στη
Βόρεα Ελλάδα , εαποδικνύει όι α
ποτες σε πoλές περιοχές επιδεr
κνύουν παλύ πιο χαλαρή συμπεριφορά από ό,1 επιβάλλουν ο συνθήκες.
Η χαλαρή συμπεριpορά όλων μας ,
θα οδηγήσι με μαθηματκή αxρίβεα φεραν ακομη πιο μακριά το τέλος της 59 συνάνθρωποί μας , ανεβάζοντας
σε καθυστέρηση της ορόντας άρ Η Κακαβιά είναι από σήμερα η μοναδική είσοδος
από Αλβανία στη χρα μας , σε μια πpοσπάθεια
να περιοριστεί η διασπορά τουο κορωνοίού στη Βόρεια
Ελλάδα και τη Θεσσαλία, από τους εργάτες γης ..
Εως και 19 ίανουαρίου 2021
.------- ----- ------ - ------ ------------------ -----. Συγκίνηση στη
χρα προκαλεί η πε ριπέτεια υγείας που οντιμετωπίζουν οι προ καθήμενοι της Ελλην
κής Εκκλησίας και της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Ο
λόγος για Τον Αρχιεπί
σκοπο Αθηνν Ιερ νυμο, ο οποίος νοσηλεύετα από χθες στο Νοσοκομείο για Τον Αχιεπίσκοπο Αλβανίας
Ευαγγελισμός, καθς διαγν .
στηκε θετικός στον κορωνοίό και
καραντήνος . Τα νέα κρούσματα ανή-Το συνολικό αρθμό στους
θαν σε 3.227, με τους διαοωληνωμ .
Τα όσα ανακοίνωσε λίγες ρες νους να καταγράφουν νέο ρεκόρ κα - ΥΠο επεγχο στην Ηπειρο
αpγoτερα Ο ΕΟΔΥ ουσιαστικά μετέ - θως έφτοσαν Τους 499, εν στη Μ.
Στην Ηπειpο, όπως καπχθεσ στα των νεκρν προστέθηκαν άλλοι να στοιχεία έδειξαν , η
Σελ. 2
Eντατικολόγος-Καρδιολόγος του ίδιου Νοσοκομείουρωτά
Γιατί όχι και στο Χατζηκσταν
κλίνες ΜΕΘ για COVID-19;
ΥΠΕΣ Ιoυρή σήρξη
ηςΑυτοδιοίκησης γα ην
Αναστάσιο που επίσης νοσηλεύεΤαι τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ
Του ίδιου Νοσοκομείου με κορωονημετπιση της παιδημίος
Ξεκίνησε χθες η κοπή νεκρν πλατάνων
Οκ Ιερνυμος διαγνσθηκε ε
κορωνοίό την περα ν0κ Δημ. Ρίζος, Δντηής ΕΣΥμε επιστολή του στον ΠΛ.
ζητά την παρήμβαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
. Στη σελίδα 12
-13η σελ
H τελική πράξη του δράματος
ή η αρχή του στην παραλίμνιο;
ν Κανείς δεμτορεί να εγγυηθεί ότι θα σοθούν τα υπόλοιτα δέντρα
Στα σκαριά ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο
νονται τα κρού Τα κατοικίδια δικαιούνται
πολλά από τα ο
ποία χρήζουν νο. Ποτέ πια
η παραλίμνιος
προστασία και φροντίδα!
Με τον Είσαγελέα Αρείου Πόγου συναντήθηκεο Μ. Βοριδης
ΕΠΕΙΓΟΝ
. Συχνά και στα Γιάννενα ε .
ναι τα περιστατικά η
Τουλάχ
σηλείας , Τόσο θα
μεγαλνει η πίtση στα
στον το πο .
μορφο Τμήμα
της απότην
Πλατεία Μαβ
. της χρας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ων συντροφιάς, όπως εξάλλου α.
ποδεικνύει ο μεγάλος αριθμός α .
δέσποτων σκυλιν που κυκλοφορούν στην πόλη και γενικά στο
Λεκανοπίδιο .
Πρόκεπαι γα πρακτικές απαράδεκτες για πολησμένη κονωνία .
στις σποίες πρέπει
και κυρίως στα Νοσοκομεία α
ναφοράς . Η ανακονωση χθες
των 499 διασωληνωμένων ασθε
νων θέτει την ατρική κοινότητα
σε νέο συνηερμο
Κa μπορεί προς το παρόν
στην Ήπειρο η πο - -11η σελ
λη μέχρι Το
Πάρκο Κατσά
pη δεν θα είνα
ro ίδιο , καθς
ξεκίνησε Το κο
Πρόκετα άραγε για την ετελική
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ Ε 7
Ψιμο εΚείνων των τεράστιων πλα
τάνων της που έχ
υ έχουν προσβληθεί πράξη του δράματος, όπως ανέφε
ρε σε δήωση του 0 11η σελ
από μεταχρωμαπικό έλκος .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΠ.Λ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Διαπιστσεις
Η Ευρπη και
Ερντογάν. . .
Ένοιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό
Για τον Χαρακτήρα.
Απρόοπτο με Γιάννη Κάργα στη
> pάφειο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρ. Πρύτανης Πανεπ. lωewvων
χθεσινή προπόνηση του ΠΑΣ
- Με αλλαγές θα παραταχθεί την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
Φιλάλογος-Συγγραφές
. Το ουσιαστικό γνρισμα ενός ανθρπου είναι
ο χαρακτήρας του , οι βασικές αρετές του οποίου
εκφράζουν Τις διαθέσεις ή στάσεις απέναντι στα
πάθη του ανθρπου (συναισθήματα και επιθυμίες) .
Οι αρετές δεν είναι τόσο εγγενή στοιχεία του χαρακτήρα , αλλά
συνήθειες που μπορούμε να μάθουμε μέσω πρακτικής άσκησης.
οι διανοητικές αρετές (γνση , τέχνη φρόνηση .) διαμορφωνονται κυρίως με τη διδασκαλία, εν οι ηθικές αρετές μέσω της
διαπαιδαγγησης και της συνήθειος . Παρακινούμενοι αρχικά από
παιδαγωγούς (γονείς , ιερείς, δασκάλους) και στη
. Στην αγωνιστική δράση επστρέφει Το προσεχές Σαββατοκύ .
ριακο το πρωτάθλημα της Super
League με η δεξαγωγή της 9ης
αγωνιστικής μετά τους αγνες
Των εθνικν ομάδων για Το Na tions League.
Ο ΠΑΣ Γιάννηνα έχει δύσκολο
έργο καθς αντιμετωπζε τον ΠΑΟΚ
και το Υήπεδο της ου- 11ησε .
.Ο Ερντογάν πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει
την Ευρπη σε σύγκρουση μα του με Το θερημα
του θρησκευτικού πολέμου . Γνωρίζει ο Σουλτάνος
ότι και οι Ευρωπαίοι είχαν δοκιμαστεί από θρησκευΤικές διαμάχες με αποκορύφωμα τις σταυροφορίες
που προκάλεσαν τη διάσπαση των κρατν τους και τον φανατισμό
του κόσμου. Η άλωση της Πόλης το 1204 επιβεβαινει τις δραματικές συνέπειες του θρησκευτικού μίσους και προπαντός όταν αυτό
συνοδεύεται και από οικονομικές επιδιξεις.
Αλλά ξεχνάει ο Ερντογάν ότο ευρωποϊκός πολτισμός
-7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα