Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αρ. Φύλλου 6061
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αντίο,
φίλε μου
Γιάννη
Τσεβρετζή

Με στόχο η υδροδότηση να διακόπτεται μόνο
στις περιοχές όπου παρουσιάζονται οι βλάβες

Βάνες τμηματικής απομόνωσης
του δικτύου ύδρευσης άρχισε
να τοποθετεί η ΔΕΥΑΔ

σελ.: 12-13

σελ.: 11

www.xronikadramas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ι. Σιρλατζής: «Δυστυχώς,
έχουμε μείνει λίγοι. Η έκθεση
του προσωπικού στον κορωνοϊό
πολλαπλασιάζεται
με ολέθριες συνέπειες»

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ “Χ” Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ

Η Πανδημία μεταθέτει
και το «Εξοικονομώ»
Π

Τα Κέντρα Υγείας
στέλνουν προσωπικό
στο Νοσοκομείο Δράμας

αρά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που
υπάρχει σε Δράμα και Καβάλα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»,
η πίεση των αυξημένων
κρουσμάτων στην περιοχή
οδήγησε τα Υπουργεία Περιβάλλοντος - Ενέργειας
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην απόφαση
για μετάθεση της έναρξης
υποβολής των αιτήσεων
των ενδιαφερομένων για
τις 11 Ιανουαρίου στην
Ανατολική Μακεδονία και

σελ.: 6-7

Αλ. Τσιαμπούσης: «Τα χρήματα
να δοθούν για αγορά tablets
για τους μαθητές που τα έχουν
ανάγκη για τηλεκπαίδευση»

Διαγωνισμός ύψους
45.880 ευρώ για την
οπτικοακουστική κάλυψη
της Ονειρούπολης
σελ.: 8-9

Θράκη, από 2 Δεκεμβρίου
που είχε οριστεί αρχικά. Η
μετάθεση της ημερομηνίας

ήταν άλλωστε αποτέλεσμα
σχετικής εισήγησης του
ΤΕΕ.
σελ.: 3-4

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

Τώρα είναι η ώρα
της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας
του Αχιλλέα Παπαδόπουλου

tαxαki

σελ.: 9

Ψευδοκράτος και πάλι,
τριάντα επτά χρόνια μετά...

Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

του Ζαχαρία Κύζα
σελ.: 14-15

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]