Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Pos
Ετος: 8ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 24278 ΤΦ: 1E-Αρ.Φύλλου: 1883 Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020
Διαδικτυακές
συναντήσεις με
αφορμή τις εκθέσεις
Του ΜΟMus
>>>> 4η
Εφημερίες
του τρόμου στα
νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης
Κ2έρβας Ηπόλη αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο
Δσε ΑΙΜΑ.
Αιμοδοσία του
Δήμου Παύλου
Μελά σε συνερ>>>> 5η
γασία με το ΑΧΕΠΑ
Πρόγραμμα συμβουλευτικής βοήθειας και στήριξης από τη Δεύθυνση Παιδικν Σταθμν του Δήμου θεσσαλονίκης ΣΣ
>>>> δη
Αναστολή λειτουργίας των γραφείων
ασύλου στη Θεσσαλονίκη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΗΝΙΚΗΣ
γραφείο 33τ.μ.πί της
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Με απόφαση του διοικητή | αιτήσεων διεθνούς προτης Υπηρεσίας Ασύλου ανα - στασίας υπηκόων Αλβανίας
στέλλεται προσωρινά από 17| και Γεωργίας , που εδρεύει
έως και 20Νοεμβρίου η λει- στις ίδιες εγκατασιάσεις
τουργία του περιφερειακού
γραφείου ασύλου Θεσσαλονίκης και του αυτοτελούς
κλιμακίου ασύλου εξέτασης
Β977 298 697
tharinik13Qumail.com
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter