Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μείωση εισφορών, ρύθμιση χρονο-χρεών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1ΡΙΚΗ !!
771234
567133
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.377
Μείωση εισφορν,
ρύθμιση κορονο-χρεν
σελ. 6
COVID-19
Ενισχύσεις για πληττόμενους επαγγελματίες με v/σxοσκούπα) του υπ. Εργασίας
. ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ>
ο ΠΡΟΣΛΟΚΙΕΣ ΠΑΤ0 ΕMΒΟΛΙΟ
Τη μείωση των εισφορν των μιοθωτν
του ιδιωτικού τομέα κατά 3 Ποσοστιαίες
μονάδες το 2021, ις ρυθμίσεις των οοφει
λντης Πρτης καραντίνας σε 12:24 δό
σεις, αλλά και τη χορήγηση έκτακτης
εφάπαξοικονομικής ενίσχυσης σε Πλητ
τόμενους ελεύθερους επαγγελματίες
ελάχιστο Ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρ. Η πρτη
δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υοβάλλεται
έως 31 Ιουλίου του 2021, σύμφωνα με τ σχετική
διάταξη . Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οΠΟοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξεξόφληση
Προβλέπει , μεταξύ άλλων, Ό πολυνομοσχέδιο σκού - γελματιν , η καταβολή των οποίων Παρατάθηκε Eπίσης , χορηγείται εφάπαξέκτακυη οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολό
γους Που χουν ενταχθεί μεταξύ των μηνόν Μαρτίου
-Οκτωβρίου στους πλητιόμενους ΚΑΔ. σελ 3
μείωσής τους από 1ης/1/2021 έως
31/12/2021, εν με την εφαρμογή του
μεινεται το κόστος για τον εργοδότη και
αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα του ερ
γαζόμενου . Ταυτόχρονα, οφειλές από
ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτν, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγ
Χαλαρότερη
χορήγηση
ασφαλιστικής
ενημερότητας
Latsco Shipping
Άνοιγμα στα VLCC
Δυναμική είσοδο στο τομέα των υπερδεξαμενόπλοιων (VLCC) επιχειρεί η Latsco Shipping του
ομιλου Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση. Ειδικότερα,
τοΠοθέτησε στα ναυπηγεία της Hyundai Heay
Industries της Νοου Κορέας Παραγγελία για τη
ναυπήγηση δύο VLCC με παράδοση το 2022 , με
τιμή ναυπήγησης τα 89,3 εκατ. έκαστο. σελ . 10
Παντου υπ. Εργασίας, Που κατατέθηκε χθες το βράδυ μέχρι 30 Απριλίου 2021, μπορούν να υπαχθούν σε
στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τη μείωση των εισφορν, ρύθμισn τμηματικής καταβολής σε έως και 24 μηνιαίες
το νομοσχέδιο Περιέχει την αναλυτική φόρμουλα δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεις άτοκα, με
Σχέδιο δημιουργίας νέας
Πολυτεχνείο
Στην Κρήτη από κοινού
MGallery και Hines
Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στην Αθήνα κατασκευάζει ο όμιλος Hines, σε μία περίοδο που ο
κορονοίός έχει προκαλέσει σοβαρά πλήγματα
στον τομέα τηις φιλοξενίας. Ο αμερικανικός όμιλος δεν πτοείται και στο πλαίσιο της
αναπτυξιακής στρατηγικής του εξετάζει Παράλληλα τη συνεργασία του με το ξενοδοχειακό
brand MGallery του γαλλικού ομλου Accor για
ένα από τα πέντε ξενοδοχεία που εξαγόρασε
Πρόσφατα στην Κρήτη. σελ. 12
Πολιτική ντίσταση Γέφυρας) πληρωμνV
κατά του ockdown
Α' εξάμηνο 2021 εκπνέει ον. Κατσέλη
Τίτλοι τέλους Πέφτουν για νόμου Κατσέλη, εν εξέφρασε
τις εκκρεμείς υποθέσεις του
νόμου Κατσέλη, όΠως όλα δεί- σία το α εξάμηνο του 2021
χνουν, μέσα στο α' εξάμηνο αποτελεί το ορόσημο για τον
του 2021b. Αυτό είπε μεταξύ τερματισμό των καθυστερήσε
άλλων ο επικεφαλής σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Αλέ- θεσμικό Πλαίσιο ως προς τις
ξης Πατέλης, μιλντας σε te
leconference Προς ξένους επεν
δυτές. Αναφερόμενος στις αλ
λαγές Που λαμβάνουν χρα ρωμές του προγράμματος Γέ
μέσα από τον νέο πτωχευτικό
κδικα και τις σχετικές νομο
θετικές ρυθμίσεις, μίλησε για για μεταβλητή για τον Πτωχευτις εκκρεμείς υποθέσεις του
την εκτίμηση Πως η διαδικαων Που Παράγει το παλιό αυτό
1,360 τρισ. δολ. χρέη
από 200 εταιρείες-όμπιΙν
υποθέσεις αυτές. Ο κ. Πατέλης
αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να παραταθούν οι ΠληΒαθιές πληγές στην οικονομία των ΗΠΑ άνοιξε
ο Covid-19, με πρτο μεγάλο θύμαν τούς Πάλαι
Ποτέ ττάνες της εταιρικής Αμερικής. Τα βλέμ
ματα όλων στρέφονται σε κάποιες από τς
κορυφαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, Πυ συγκαταλέγονται στα λεγόμενα ζόμπ, δηλ. σε αυτές
Που δεν έχουν αρκετά κέρδη να καλύψουν τις
έντοκες δαπάνες τους Περίπου 200 επιχειρήσεις
έχουν μπει σε αυτή την κατηγορία, έχοντας
συνολικές υποχρεσεις 1,36 τρισ. δολ σελ.14
φυρα μετά το 2021, στοιχείο
το οΠοίο αποτελεί μια καινούρσελ. 16
τικό κδικα. σελ . 4
Ασκήσεις. .
επιβίωσης
από lockdown των Προγραμμάτων
σε lockdowη στήριξης
Δέσμη
50 Προτάσεων
Προσέλκυσης
επενδυτν
Τασυνκαι τα Πλην
Ε.Ε.-Ενταξιακές διαπραγματεύσεις
Μπλόκο της Βουλγαρίας
στη Βόρεια Μακεδονία
Η Βουλγαρία αρνήθηκε να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τη Βόρεια
Μακεδονία, μπλοκάροντας επί της ουσίας την
επίσημη έναρξη των ενταξιακν διαπραγματεύσεων της χρας αυτής, όπως ανακοίνωσε το υπ.
Εξωτερικν , όμως ενέκρνε το διαπραγματευτικό
πλαίσιο για την Αλβανία. σελ 15
Εμπορικά καταστήματα Χρέος και τα μειακά διαθέσιμα
Κεφαλαιαγορά
Αγωνιά το λιανεμπόριο ενμέσω
κρίσης, ακόμη και σε κλάδους
Που αποδείχθηκαν ευνοημένου
από το Πρτο ακλείδωμαν, καθς
η αβεβαιότητα έχει επηρεάσει
την κατανάλωση, όΠως αποτυΠνεται στις νέες τάσεις Που
αναδύονται σε όλους τους κλά
δους αλλά και στις υποτονικές
συναλλαγές του Νοεμβρίου στο
online κανάλι. σελ . 13
Επιπλέον 2 δισ. ευρ Προστίθενται στο δημόσιο
χρέος της χρας μετά την εκταμίευση των Πόρων
του Προγράμματος SURE . Με το Ποσό αυτό το
δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει φέτος στα
339-340 δισ. ευρ και σε συνδυασμό με τη
μεγάλη ύφεση του 10%-10,5% να αντιστοιχεί στο
206% του ΑΕΠ. Ωστόσο αυξημένα θα είναι και
τα ταμειακά διαθέσιμα της χρας. Ο Προϋπο
λογισμός του 2021 θα αποτυπνει την προσπά στρατιτικες
θεια αποκλιμάκωσης του χρέους ως Ποσοστό
του ΑΕΠ. σελ . 5
Πάνω από 50 Προτάσεις, με
άμεσο στόχο την Προσέλκυση
Περισσότερων επενδυτικν κε
φαλαίων και με προοπτική την
ανάδειξη της χρας σε χρηματοπιστωτικό κέντρο Περιφερε σελ.15
Ντόναλντ Τραμπ
Αμερικανός πρόεδρος
Προκαλεί
σχεδιάζοντας
Πn, συγκεντρθηκαν από το
ΥΠΟΙΚ , με στόχο την αξιοποί
ηση και του Ταμείου Ανάκαμ
ψης. σελ. 4
ΣΤΑ 165,3 ΔΙΣ. ΔΟΛ.
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ακροβασίες
ΓA. ΧΑ 690,99 (-0059%
DOW JONES 2978385 (-056% ) ν
FISE 100 6365,33 (-087%) V
DAX 30 13.13347 -004%) V
(AC 40 5483 (021%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.880957 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4165V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1863

Τελευταία νέα από την εφημερίδα