Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,τ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Επιστολή στήριξης
σε Super League 2 &
> σελ. 8 Football League > σελ 15
Πάλι στην Εφορεία
Δήμος Ελαφονήσου
Παροχή τάμπλετ σε μαθητές Αρχαιοτήτων ο θ. Δαβάκης
της Ελαφονήσου σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 | Ετος 25ο| Αριθμός 5999 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
Νέο ακαμπανάκιν της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου
Έλεγχοι Covid
στο Γύθειο
Κρούσα
σε σούπερ μάρκετ
της Πόλης
Μέτρα και άνοιγμα αγοράς
την 1η Δεκεμβρίουν
Στην ηλατεία του δημαρχείου Γυθείου βρέθηκε το
απόγευμα της Δευτέρας
16/11 η Κινητή Ομάδα Υγείας
(ΚΟΜY) του Κέντρου Υγείας
Εμπορικός Σπάρτης: Εξανλημένοι και αβοήθητοι σε μια οικονομική ανασφάλειαν
Αρεόπολης με επικεφαλής
τον Δρ Ανάργυρο Μαριόλη,
Τα μέτρα που ανακοίνωσε η σθετων μέτρων , καθς αυτά των ανέργων . , Μεταξύ άλλων ,
Κυβέρνηση για τις επικειρή- δεν επαρκούν και θα nρέπει να η Ομοσηονδία υπογραμμίζει μέρος του χριστουγεννιάτικου
σεις nou έχουν βάλει αλου - επανεξεταστούν και να ενισχυκέτο- λόγω lockdown , δεν θούν ηροκειμένου να στηριχ - λογή να μην δοθούν χρήματα για την επιβίωση χιλιάδων επι ανταποκρίνονται στις πραγμα - θεί η μικρομεσαία εμπορική στους επιχειρηματίες , Πράγμα χειρήσεων , , η ΟΕΕΣΠ υnoτικές ανάγκες της αγοράς ισχυ- επιχειρηματικότητα . Σε διαρίζεται
Εμπορίου και Εnιχειρηματικό - ροι προβλέπουν Πως
τητας Πελοπονήσου , Νοτιοδυ- λουκέτα όσο περνάει ο καιρός ευρωηαϊκές χρες nou έδω- εφόσον τηρούσαν και θα τητικής Ελλάδος , Ζακύνθου , θα πολλαπλασιάζονται δραμα- σαν και ήδη nαρουσιάζουν ση - ρούν με υπευθυνότητα το προΚεφαλλήνιας
[OEΕΣΠ , ζητντας αλήψη Πρό - λνει και ο μακρύς κατάλογος Ενόψει εορταστικής περιόδου
και ηροκειμένου να διασωθεί
nou Προχρησε σε λήψη
δειγμάτων Βιολογικού υλιΠως "ήταν λάθος Πολιτική επι - τζίρου nou είναι αναγκαίος
κού για την nιθανή αν χνευση
Πou δεν Βoηθάει στην αντιμε- γραμμίζει Πως τα καταστήματα
Ομοσπονδία φορετική Περίπτωσn, οι έμπο- τπιση της ύφεσης noυ έχει πρέπει ανα ανοίξουν Πάση
προκύψει , αντίθετα με άλλες θυσία την 1n Δεκεμβρίου.
κρουσμάτων του Coνid-19,
στο ηλαίσιο των δειγματοληπικν ελέγχων του πληθυσμού στην ευρύτερη nεριοχή
1θάκης τικά και Παράλληλα θα μεγα - μάδια ανάπτυξης .
Βλεπόμενα μέτρα ηροστασίας συνέχεια σελ 9
της Μάνης
Η προληπτική δράση των
δωρεάν rapid test aπό την
Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με υπογραφή Νίκα
Κινητή Ομάδα Υγείας του ΚY
Αρεόπολης συνεχίστηκε και
την Τρίτη 17/11 στον κενΑποκτά αξονικό τομογράφο
το Νοσοκομείο Μολάων
τρικό δρόμο του Γυθείου
έναντι του δημαρχείου , με
σημαντική Προσέλευση των
Πολιτν . Τα anοτελέσματα
των εξετάσεων αναμένεται
να ανακοινωθούν σύντομα
Συνολικός εξοπλισμός ύψους 1,9 εκ. ευρ για τα δύο νοσοκομεία του νομού
Μια σημαντική εξέλιξη για το
Την ίδια στιγμή , τη Δευτέρα
στο πλαίσιο συνολικής ενίσχυσης των Νοσοκομείων ΣπόρΜολάων ,
εξοπλίζονται με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοηλισμό προUπολογισμού 1.922.764 ευρ,
ύστερα από anόφαση του Περι
φερειάρχη n. Νίκα.
16/11 ανακοινθηκαν άλλα 3
Νοσοκομείο Μολάων και κατ
επέκταση την κοινωνία της κεντρικής και νοτιοανατολικής Λα κωνίας , απoτελεί η έγκριση της
απόκτησης αξονικού τομογρά φου μέσω ηρογράμματος του
Η εν λόγω μονάδα εντάσσεται
κρούσματα κορωνοίού στη
Λακωνία και , συνολικά , 19
στην Πελοπόννησο (2 στην
Αργολίδα , 1 στην Αρκαδία
και 13 στη Μεσσηνία .
συνέχεια οελ 9
ουνέχεια σελ 7
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ,
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Γεργιου Μπόνου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα