Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 18.11.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7485
28 χρόνια
Πρτη φορά στην Ελλάδα
Διαγωνισμός τεχνολογικν καινοτομιν από το Υπερταμείο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Χάρης Θεοχάρης
Το παρόν και το μέΛλον του συνεδριακού τουρισμού
Πρόστιμα
E30.500 για μη
τήρηση των
μέτρων και παράνομο εμπόριο
<Τουρισμός Για Όλους από την fed HATTA
Το Παρόν και το μέλλον του συνεδριακού τουρισμού ήταν
επίσης ένα θέμα το οποίο εξετάστηκε αναλυτικά στη διάρκεια
της εξ αποστάσεως συνάντησης του Χάρη θεοχάρη με την
fed HATTA
Ζητήματα μείζονος σημασίας τα
οποία αφορούν στον Ελληνικό
Τουρισμό συητήθηκαν διεξρδ κά ανάμεσα στον ΥΠουργό
Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη κι
στην Ομοσηονδία Ελληνικν
Συνδέσμων Γραφείων Ταξδιν
και Τουρισμού (fedHATTA),
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωForthnet: Αποκτά το Ποσοστό Wind και τραπεζνη United
και Attica) Που ελέγχουν περί Ττο 25,9% Της
Fothnet Πως θα ασκήσει άμεσα και Το call
option για την απόκτηση και αυτού Του Ποσοστού .
Αγες ημέρες μετά τη συμφωνία με τη μαλτέ
ζικη Go Plc. για την απόκτηση του 9,63% Που
κατέχει στη ForthnetΦΟΡΟ 0,00%, η ΒC
Partners συμφνησε και με τη μητρική εταιρεία της Wind Hellas , Την Crystal Amond, στε
να αποκτήσει και το δικό της Ποσοστό
( 14,1%). Τραπεζκές Πη γές επιβεβαινουν,
επίσης, Πως η επενδυτική εταιρεία ενημέρωσε ξεκαθαρίζει το Τοπο στη Forthnet, καθς θα
Τις Τέσσερις τράπεζες (Πειραις , Εθνική, Alpha αυξήσει το ποσοστό της στο 82,8%.
Με Τις συγκεκριμένες κινήσεις , Τις οποίες χει
ρίζεται ο εκ των εαίρων της BC Partners Νίκος
Σταθόπουλος, η βρετανική επενδυτική εταιρεία
Τουμαμού με Ε
και ΗΟΤELS FOR
Εγκρίθηκαν
ΕΤΑΜ , Τις Τράπε
Του ΔΣ Του Ηλεκημερομηνίες τρονικού Εθνικού ζες
Φορέα Κοινωνικής
(eT. ΝΑΤ, Τ. ΕΤΑΤ
Τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και
8 , θα καταβληθ- ΔΕΗ, θα κατα βούν στις 25 Νοεμ- ληθούν στις 27
2020, Νοεμβρίου 2020,
ημέρα Παρα σκεκαι ο ΑΜΚΑ Tους
λήγει σε 0, 2,4, 6,
OΤΕOTΕ +1,28%
και ο ΑΜΚΑ Τους
ΕΦΚΑ) , σύμφωνα λήγει σε 1,3 , 5, 7, βρίου
καταβολής
συντάξεων μηνός Ασφάλισης
Δεκεμβρίου 2020.
Ειδικότερα,
απόφαση
υΠου ργού
με την ΟΠΟίa οι
κύριες και οι επ 9, θα καταβληθ-ημέρα Τετάρτη,
ούν στις 24 Νοεμμε
από τους Τέως υή.
2020, OAΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤAA, θα καταβ
ληθούν στις 26
ΕΤΑΜ , Τις Τράπε - Νοεμβρίου 2020
ημέρα Πέμπτη,
από το ημόσιο,
κουρικές συντά- βρίου
Εργασίας Γιάννη ξεις μηνός Δεκεμ- ημέρα Τρίτη,
στο Πρόγραμα Δημόσιον
Επενδύσεων
Βρούτση,
εγκρίθηκε η αρ.
408/37/05-112020
βρίου 2020 Πυ
προέρχονται:
από Το T. ΙΚΑζες
από Το T. ΙΚΑκαι
απόφαση
OΤΕOTΕ+1,28%
Created by Universal Document Converter