Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

18

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5586

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΝΩ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ 63 ΘΑΝΑΤΟΥΣ

45 νοσηλείες στην Πάτρα,
34 νέα κρούσµατα στην Αχαΐα!
ΣΟΚ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ (443) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΕΛ. 4

ΠΑΤΡΑ: Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΕΚΟΨΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

N.∆.: Iσχυρό
προβάδισµα
18,7%
ΣΕΛ. 11

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Ποιους αφορά
η έκτακτη
ενίσχυση
ΣΕΛ. 3, 14

Μπαρούτι

χωρίς... φιτίλι
Αλλεπάλληλες επιχειρήσεις
σε διάφορα σηµεία της πόλης,
µικροεντάσεις και προσαγωγές,
σε «κλοιό» το Παράρτηµα της
οδού Κορίνθου
Με µέτρα και αποστάσεις
τίµησαν την επέτειο οι φορείς
και οι αρχές της περιοχής
ΣΕΛ. 6-7
ΣΕΛ. 21-25

ΣΕΛ. 8

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ» ΣΕΛ. 17-20

Τα µηνύµατα της πολιτειακής
και πολιτικής ηγεσίας

ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΕ ΧΘΕΣ Ο ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ
ΑΣΟΣ ΠΑΝ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκίνηση
για τον Νότη