Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

15oC, 14:00

17oC, 20:00

€0.80

16oC - Υγρασία 85%-95% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:28 - Δύση ηλίου: 17:22

Ìçí ðáñá÷áñÜóóåôå ôçí éóôïñßá

Το θέμα της ημέρας, η βιαιότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι διαδηλωτές του ΚΚΕ στο κέντρο της Αθήνας. Η προαναγγελθείσα κατάσταση σοβούσε το προηγούμενο διάστημα και όπως αποδείχθηκε ήταν αναπόφευκτη. Άγρια και σκληρή, όπως το καλούσε η ημέρα. Με χημικά, αύρες,
πάνοπλους αστυνομικούς και τους άλλους, σε πιο ελαφρά εκδοχή. Πήραν κι εκείνοι το βάπτισμα του πυρός. Γεγονότα και ερμηνείες, έτσι
όπως ακριβώς πρέπει. Και μια μαζική επικοινωνία, που ανεβάζει θέματα, σύμφωνα με τον ανομολόγητο κώδικα. Σαν άσκηση ιδεαλισμού.
Ο κόσμος υπάρχει επειδή τον βλέπω, κι όχι τον βλέπω επειδή υπάρχει. Από την εφαρμογή του γενικού απαγορευτικού στη Χώρα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος κάνει λιγότερα εισιτήρια τώρα. Θα επανέλθει, δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. 3»

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5240

ΑΡΓΟΤΕΡΑ, Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΗΡΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΕ

Êé üìùò Ýãéíå ç äéáäÞëùóç
• Ðüôå Ýëõóå
ç Áóôõíïìßá
ôçí «ðïëéïñêßá» ôïõ
Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ
• Áðïäïêéìáóßá
ìåôÜ ôá ãåãïíüôá
óôçí ÁèÞíá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Υπό το άγρυπνο βλέμμα των αστυνομικών δυνάμεων,
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της
Τρίτης η συγκέντρωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Μολονότι
η περιοχή πέριξ του Εργατικού Κέντρου ήταν αποκλεισμένη από το
μεσημέρι από την αστυνομία, γεγονός που καταδίκασαν με γραπτές
τους ανακοινώσεις οι δυνάμεις του
ΚΚΕ, αργότερα η συγκέντρωση επετράπη. Νωρίτερα μια ομάδα πολιτών διαδήλωσε «στα σκοτεινά»
στην περιοχή της Σπηλιάς συνεχίζοντας αργότερα με συνθήματα στα
στενά της παλιάς πόλης.
Σελίδα 5»

Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò äçìüóéáò õãåßáò

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η άγρια επέμβαση της Αστυνομίας στην Αθήνα απέναντι σε συμβολικό αριθμό διαδηλωτών του ΚΚΕ. Χωρίς λόγο, η πρωτεύουσα μετατράπηκε, μέρες πούναι, σε πεδίο μάχης

Åðéôõ÷Þò ç ðñþôç êáéóáñéêÞ óå åãêõìïíïýóá èåôéêÞ
óå Covid19 óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÊÝñêõñáò »
8

Ãýñéóå ðßóù
ç Êùíóôáíôßíá êáé
ðÞãå ÃõìíáóôÞñéï



Τελευταία νέα από την εφημερίδα