Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νκόλαος Καραθάνος 1951-197η* Βιοκτήτρια - Εκδότρια Σαυρίδου L Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) *
Αp φύλλου 6880-12.232
0,50 ε
Ο γλωσσολόγος Χάρης Συμεωνίδης μιλάει στον αΠ.Τ.
Ένας Δραμινός διδάσκει
στις ΗΠΑ τη γλσσα
των Γκουαρανί
της Παραγουάης!!!
Μιλάει στον Π.Τ. η προϊσταμένη
της Α/eμιας Εκπαίδευσης Δράμας
Επέκταση
του Βοήθεια
Ο φυσικός χρος
των παιδιν
είναι στο σχολείον
στο ΣπίτΙ από
το Δ. Δράμας
Σύλλογος Ιατρν Νοσοκομείου Δράμας
Συνάντηση αντιπεριφερειάρχη με δημάρχους της Π.Ε. Δρά μας
Καλούμε τους Δραμινούς να στα θούν
δίπλα μας , στε αυτός ο πόλεμος να λήξει
με Τις λιγότερες ανθρπινες απλειες
Ενίσχυση της προσπάθειας
για τον αναγκαίο συντονισμό όλων
Τρεις κλινικές έχουν μετατραπεί σε κλινικές Covid : Η παθολογική ,
η ορθοπεδική και η ουρολογική κλινική
Το Νοσοκομείο μας περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές . .
στη μάχη για την ανάσχεση της πανδημίας
- Αναγκαία η αποφόρτιση του Νοσοκο μείου Δράμας που έχει και έλλειψη προσωπικού
Του Θανάση Πολυμένη
"ΥΣΚΕΨΗ στο γρα φίίο του αντιτερp4pεκάρχη Δράμας κ.
Γιργου Παπαδόπουλου ,
πραγματοποήθηκε χθες
το με σημέρι με τους πέντε
δημάρχους του Νομού
Δράμας . Στη σύσκεψη που
έγνε κεκλεισμένων των
θυρν , συμμετείχε ο αντπερpερεκάρχης κ . Πanaδόπουλος , ο δήμαρχος
Δράμας κ . Χρ. Μαμσάκος,
οδήμαρχος Δοξάτου κ . Θ.
Ζεκερίδης , ο δήμαρχος Κ.
Νευροκοτίου κ Γ. Κυρακi
δης , ο δήμαρχος Παρανεστίου κ . Αν . Καγιάογλου κα ο κ.
δήμαρχος Προσοτσάνης κ Θ. Αθανασά
Η σύσκεψη αποσιοπούσε στο να
υπάρξει μία ενημέρωση των δημάρχων
για την όλη κατάσταση με την εξάπλωση
του ού στο Νομό Δράμας, εξειδιεύον
τας σε κάθε Δήμο ξεχωριστά και να
υπάρξα κονός βηματισμός της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α ' και Β βαθμού στην όλη προσπάθεια για
τον περωρσμό δάδοσής του , σε τοπικό επίτεδο.
Κατά τη σύσκεψη , συζητήθηκαν η κατάσταση των κρου ρηση του Νοσοκομείου Δράμας, κα ζίτησε να βοηή
σμάτων σε ατίτεδο Νομού, όσσν αφορά τα αριθμητεκά δε - σουν α Δημοσαυτο, στε, απολίτες, να μην πηγανουν
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π.Τ.
ΕΤΑπλέον μελανά χρματα πευπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην επe
Παράλληλα, ο αντπερφερεκάρχης Δράμας , προέτρεψε τους Δήμους , μέσα ατό την ανάλογη
νομοθεσία που υφίσταται, να προβούν σε δωρεές προς μονάδες και
δομές υγείας με διάφορα υλικά,
όπως ιατροτεχνικό εξοπλισμό και
άλλο , προς αποφoρτοη των κατα
|pγράφει τν κατάσταση που επ- ξεργασία των μορακν αναλύσεων (
1VIκρατεί στο Νομό Δράμας με τα PC και κατά συνέπεια στην ανακο
κρούσματα από τη νόσο Covid 19 , αλλά νωση τους (υπάρχουν θετικά αποτελέ
και το τ συμβαίνει στο Νοσοκομείο Δρά - σματα εδ και 10 μέρες που δεν έχουν
μας ο Σύλλογος ίατρν του Νοσοκο - καταγραφεί και ανακονωθεί ακόμη) εν
μείου της πόλης μας .
Όσα και να εππωθούν από τους για - τα στα ιδιωτικά εργαστήρια δεν κατατρούς του Νοσοκομείου, σίγουρα δεν γράφονται ακόμη πουθενά , με
αρκούν για να περιγράψουν μια κατάσταση . Φανεται ότι πλέον, όλοι έχουν α συναλικό αρθμό κρουσμάτων.
γίξει τα όριά τους , και κυρίως το διο το
σύστημα υγείας.
Με μια ανακοίνωση που έδωσε στη δη μοσιότητα χθες , ο Σύλλογος Ιατρν του μεγαλύτερος στην πραγματικότηπα.
Νοσοκομείου Δράμας , απευθυνόμενος
προς τους Δραμινούς κάνει γνωστό ότι δεγμάτων PCR oφείλεται στον τεράστιο
στην πραγματικότητα τα κρούσματα είναι όγκο δειγμάτων που αποστέλλουμε κα
πολλά περισσότερα, εν μόνο το τελευταίο 10ήμερο, πέθαναν από κορωναίό 20 στα τη σωστή διαχείριση και προθηση
άνθρωποιστο Νοσοκομείο μας
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου
Ιατρν του Νοοοκομίου Δράμας έχει ως Δραμνν στο χρο του τμήματος επe .
εξής:
[Αγαπητοίμας συμπολίτες,
Ο νομός Δράμας και το νοσοκομείο είναι αθρόα με αποτέλεσμα την καθυστέμας περνάνε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και χρέος μας είναι να σας δσουμε ληλη προθηση των περιστατυκν .
το μέγεθος της υπερπροσπάθειας , που
κάνουμε , προκειμένου να αντληφθείτε περιστατικν αυτν παρουσιάζει αρκετά
τη κρισιμότητα των στηγμν που ζούμε σοβαρή συμπτωματολογία με αποτέλεόλοι μας
και τα παλυάριθμα rapid tests nouγίνον στάσεων .
διαίτερη βάση έδωσε ο κ Παπαδόπουλος στη σύοκεψη.
ότι σοπός είναι η μεγάλη αποφόρτιση και αποσυμφοαποτέλεσμα να μην προσμετρνται στο
Αυτός ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων
που ανακοιννεται καθημερνά από τον
για τη Δράμκ
ηλαδή ακόμα
του για τεστ μόνο στο Νοσοκομείο , αλλά και στα Κέντρα
Νοσοκομείου Δράμας και συνολικά του συστήματος Υγείας, όπως αυτό της Προσοτσάνης , όπου μπορούν να
υγείας , η κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης CονID 19 ανά πάνε από το Δήμο Προσστσάνης και το Δήμο Κ . Νευροκοοργανική μονάδα , καθς και ο τράπος διενέργι ας τεστ
σταπλαίσα της νηλάτησης στενν εποφν στις υγαιονομιχές μονάδες .
Το κυρότερο , συζητήθηκε η δυναr ότητα οι Δήμα, όπως μηθεύτηκε με δκά της κονδύλια , προκεμένου να τα δακαι η Περιφέρεια να συνδράμουν με δωρεές ιατρικού εξο- θέσει στη μάη για την ανάσχeοση της πανδημας στο Νομό
πλισμού , ακίσκων για δεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης , Δράμας
ατροφαρμακευτκού υλικού , τεστ διάγνωσης κορωνοϊού
στις υγειονομκές μονάδες και άλλου υλιού
Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Ανττερκφερειάρχης η Ανττερωέρε, να πληρσουν ένα ιδιωτικό εργαστήρο
Δράμας σε ετικοινωνία που εχε μαί του ο -Πρωνός και όταν έχρυν κρούσμα , η oνηλάτηση γύρω από το κρού Τυπος , σημείωσε ότι αυτό που αρχικά διαπίστωσε , είvαι σμα να γνετα απευ θείας στο δωτικό εργαστήριο , μιλνότι α Δήμα , όσον αpορά τους δοκούς τους τομείς της δια - τας πάντα για υπαλλήλους των Δήμων ή της
είpσης, Τροσπαθούν να ακολουθούν τα πρωτόκολλα, κυρίως σε θέματα όσον αφορά τους εργαζομένους τους και
τις δομές των υπηρεσν τους , και τηρούν όλα τα σχετικά κολα κα γρήγορα .
μέτρο .
Όπως είο . Παπαδόπουλος , ο απτερος σκοπός της έλλεψης προσωπικού , όχι μόνο στο Νοοκομείο όπου
της σύσκεψης ήταν να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η
προσπάθεα της Αυτοδιοίνησης, μέσα ατό μία καταγραφή σηλευτές, αλλά κα σε άλλες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων
της κατάστασης και τον αναγκαίο συντο σμό όλων στη και η Περκpερειακή Ενότητα Δράμας . Πρόσθεσε ότι είνα
μάχη για την ανάσχεση της πανδημίας . Στόχος είναι να
φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα με τα κρούσματα ένέργευς, τόσο από την πλευρά της αυτοδιοίκησης , όσο
στο Νομό να μεκυθούν στο επίπεδο που βρίσκονταν στο και από την πλευρά των βουλευτν στη συνέχεια για να
πρωτο κύμα . Σε δεύτερη φάση θα επιδωχθεί συνάντηση υπάρξουν λύσεις σε προβλήματα που δημιουργήθηκαν
και με τους βουλευτές του Νομού
Η καθυστέρηση στην επεξεργασία των
πίου.
Εrίσης , σημασία έχει ότι η Αντιτερρέρεια Δράμας έχι
στη διάθεσή της περισσότερα από 550 repid tests που προθημερνά και αυτό δυσκολεύει αφάντατων περιστατυκν μας
Από την άλλη μεριά , η προσέλευση των
Όπως τόνισε στον -Π.Τ.>ο κ . Παπαδόπουλος , υπάρχουν πλέοννομοθετικές ρυθμίσεις, στε οι Δήμοι αλλά και
γόντων περιστατικν του νοσοκομείου
μας , μεσυμπτματα του κορωνοίού .
ρηση στην εξυπηρέτηση και στη κατάλ
Αντιτερρέρειας , κα έτοι μπορεί άμεσα η ακογένειά του
και οι επαφές του να ενταχθούν στην ιχνηλάτπηση πο εύΔυστυχς ένας μεγάλος αριθμός των
Οκ Παταδόπουλος υπογράμμσε επίσης το πρόβλημα
σμα να χρή ζει εισαγωγής και νοσηλείας
νόσησαν ή βρίσκονται σε καραντίνα πολλοί κατρα και νοΕδ και 3 εβδομάδες η περιφερεκακή στο νοσοκομείο , προκειμένου να λάβει
ενότητα Δράμας βρίσκεται στους πρτους νομούς της Ελλάδας , μετά την Αττοκή και τη θεσσαλονίκη , με το
μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων καθη- νες ανάγκες για νοσηλεία , με απόφαση
μερνά.
Τα νούμερα , που ανακοιννονται από κομείου έχουν μετατραπεί σε κλινικές
τον ΕΟΔ αν και είναι υψηλά , ωστόσο Covid , η παθολογεκή , η ορθαπεδική και
υπαλείτονται της πραγματικότητας γατί η ουρολογική κλινική.
την κατάλληλη αγωγή και παρακολούθηση.
Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημέ
αναγκαίο να υπάρξουν συναντήσες και να δρομολογηθούν
της διούσησης , τρεις κλινές του νοσοαπό την πανδημία
Ελπίδα Σημαιοφορίδου - Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν : 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα