Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Κατ' οίκον διανομή
προϊόντων ΤΕBA
στη Λακωνία σελ. 8
στο Νοσοκομείο Σπάρτης
Για τον κορωνοϊό > σελ 9
Ο Δήμος Σπάρτης
για την Παγκόσμια Ημέρα
Διαβήτη > σελ. 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 | Ετος 25-| Αριθμός 5998 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-mailinfoDlakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Παρουσιάστηκε ο φάκελος ίδρυσης του τμήματος
Οκτ κρούσματα
σε ένα τριήμερο
αΣτρνεταιο δρόμος
για το ΤΕΦΑΑ Σπάρτης
στη Λακωνία
Σύστημα μοριακής
ανίχνευσης
στο Παναρκαδικό
Coronavirus ΡOΕΤVE
coviD-19
Η μετάδοσn του κορωνοίού
συνεχίζεται με ραγδαίους
ρυθμούς στο μεγαλύτερο
μέρος της χρας με αρκετές
περιοχές της Βόρειας -κυρίως - Ελλάδας να βρίσκονται σε συναγερμό κοι
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Στη Λακωνία , όπου η
επιδημιολογική εικόνα είναι
nολύ καλύτερη συγκριτικά
με άλλες ηεριοχές, από την
Παρασκευή 13/11 έως και
την Κυριακή 15/11 , κατεγράφησαν συνολικά 8 κρου σματα Coνid-19 , εν στο
σύνολο των νομν της Περ φέρειας Πελοηοννήσου , ο
aπολογισμός ανήλθε σε 107
περιπτσεις του ιού το τε
λευταίο τριήμερο , ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από
την αρχή της Πανδημίας σε
1.419 κρούσματα . Ειδικό τερα , στη Λακωνία , την Πα[ 13/11 .
βεβαιθηκαν 4 κρούσματα
και από 2 το Σάββατο (14/11)
και την Κυριακή (15/11)
Εν τω μεταξύ , σύστημα μοριακής ανίχνευσης (pcr του
κορωνοίού και τα σχετικά
αναλσιμα nαραδόθηκαν
από τον Περιφερειάρχη Πε Παναγιτη
Πρόθυμος να συνδράμει οικονομικά ο Λάκωνας Π. Ευμορφίδης
Ο φάκελος της προτεινόμε - λεδιάσκεψη nου έλαβε χρα ενημερωτική δράση γνωστο- ΜΑT , , δήλωσε ότι στηρίζει το
νης ίδρυσης του νέου Τμήμα - στο Παλαιό δημαρχιακό μέ - Πoιήθηκαν τα Βασικότερα σητος Επιστήμης Φυσικής γαρο Σπάρτης
Αγωγής και Αθλητισμού στη
Σπάρτη, με anuτερο στόχο να
καταστεί n λακωνική Πρω - Πρότασης Ίδρυσης ΤΕΦΑΑ,
τεύουσα Διεθνές Κέντρο Ερα - Γεργιος Σ Κυπραίος , Καθn- δης , ο onoίoς έλκει την
σιτεχνικού
[International
Sports Center) , nαpουσιά- Αθλητισμού του Πανεπιστη- Χαρακιά του Δ. Μονεμβασίας , αειφόρο ανάπτυξη.
στηκε το Σάββατο 14/11 σε τη - μίου Πελοποννήσου , κατά την ιδρυτής της εταιρείας -COCOεγχείρημα και , μάλιστα, Προτίθεται να καλύψει τα έξοδα
Στη διαδικτυακή συνάντηση των λειτουργικν αναγκν
του ΤΕΦΑΑ, κατά τα Πρτα
χειρηματίας Πωλ Ευμορφί - έτη λειτουργίας του . Επίσης. ο
κ . Ευμορφίδης Πρότεινε την
Αθλητισμού γητής του Τμήματος Οργάνω- καταγωγή του από τη Λακω - σύνδεση του Τμήματος με την
Διαχείρισης νία . Ο έχων τις σρίζες του στη επιχειρηματικότητα και την
μεία του σχεδιασμού .
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος
της Επτροπής Κατάθεσης συμμετείχε και ο γνωστός επιAmateur σης
συνέχεια σελ. 9
Το ατημα του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου
αΠτωχευτικός κδικας
στα μέσα του 2021>
ρασκευή
Στη ασκιάν του 2ου lοckdown
Την αναστολή εφαρμογής του
νέου πτωχευτικού Νόμου
4738/2020 για Ρύθμιση οφει .
κν , Χρήστο Σταϊκούρα Οπως
τονίζει το Περιφερειακό Επιμε
λητήριο, "τη δεδομένη στιγμή , με
τις ηρωτόγνωρες καταστάσεις
nou Βινει όλη η χρα , η nολ
τεία με κάθε μέσο οφείλει να
σταθεί δίηλα στον επιχειρηματία
και τον noλίτη γενικά και να συνλοηοννήσου
, και nαpoχή δεύτερης ευκαιρίας
κδικας , έως τουλάχιστον α
Νίκα στον διοικητή του Πα[πτωχευτικός
μέσα Ιουλίου του 2021 , αξινει
το Περιφερειακό Enμελητη
ριακό Συμβούλιο με επιστολή
του Προς τον υπουργό Οικονομι ναρκαδικού Νοσοκομείου,
την Παρασκευή 13 Νοεμ Βρίου. Η ηρομήθεια του σχετικού συστήματος έγινε με
δαπάνη της Περιφέρειας Πε
λοηοννήσου
δράμει τα μέγισταν.
συνέχεια σελ 9
συνέχεια σελ . 7
β1lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η ψυχή μπροστά
του Παναγιτη Τζουνάκου
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα