Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh
ΤΡΙΤΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ετος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δεευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.943
Σελίδα7Σελίδα 24ΜΠολυχρονάκης (Μήκα στην ΕΙΣΑ
μεακοπόνα προσφέρω, να συνθέσω και να ενσαν
Η Δέσπω Καρνιαδάκη
κδημαρχεύουσα)
| Ανησυχία και στο Ν. Λασιθίου
. Παραβίασαν
το τηλέφωνο συμπολίτη
και του πήραν
Σε καραντίνα γιατροί και νοσηλευτές
τές στο Νοσοκομείο A- test έχουν ως σκοπό να συνεργασία με την ΠεΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ γιου, Νκολάου με αφορμή επιβεβαισουν σε άμεσο ριφέρεια Κρήτης για την
κρούσμα που προέκυψε χρόνο τα σίγουρα κρού - ενημέρωση των εργαζο μένων στον ευρύτερο
Με δεδομένες τις συν - μέα του τουρισμού κι
Το πρόβλημα δημιουρ - θήκες που διαμορφνο - την σωστή προφύλαξη
νοντας μια εικόνα που Υηθηκε όταν ηλικιωμένος νται υπάρχει έντονη κι - γύρω από τους κινδύνους
στους χρους εργασίας. |
Το πρόγραμμα για τα
ρετό στα ΤΕΠ του Νοσο - και την προσαρμογή του λύματα έχει αρχίσει να
συζητείται από τις αp που του έγινε ήταν γρή - δικν κλινικν ( Κορονο - Χές του καλοκαιριού και
θυσμό είναι στην Αττική Υορο (rapia test ) και ήταν Τού και ΜΕΘ) στις απαι . τότε στόχος ήταν να το
τήσεις των συνθηκν πou χρησιμοποιήσουν σαν ερ στο Λασίθι με βάση τον νέχεια κι αφού είχε κατα - αλλάζουν καθημερινά και ναλείο πρόβλεψης , Στο
πληθυσμό της περιοχής γράμει σημαντικό χρόνο απαιτούν προσαρμογή στάδιο που βρισκόμαστε
στην έξαρση των κρου - σήμερα , πέραν του συσχετισμού των αποτελεσμάτων με τα κρούσματα
σε Κρητικούς , θα γίνει
μια προσπάθεια αξιοπo .
Στο μεταξύ ετοιμάζε -ησης των αποτελεσμάτων για να εκτιμηθεί το
πόσο επιδρά το Ιockdowη
τρούς και τρεις νοσηλευ - στικν λυμάτων της Κρή- και πόσο αποδίδουν τα
τές που μπήκαν τελικά της για την ανίχνευση μέτρα στον περιορισμό
σε καραντίνα Να σημει - κορωνοίού, προκειμένου της εξάπλωσης του ιού
ωθεί πως τα rapid test να εξαχθούν συμπερά- στην Κρήτη , Τα συμπε
είναι απολύτως έγκυρα σματα για το υκό φορ - ράσματα θα προκύψουν
μόνο στο θετικό αποτέ - τίο στο νησί Το έργο θα με τη χρήση μαθηματ λεσμα που επιβεβαινει αναλάβει η καθηγήτρια κν μοντέλων , όπως aντίστοιχα έχει γίνει στην
νεπιστημίου Κρήτης Αννα Αθήνα , τη Θεσσαλονίκη
νει μεγάλες πιθανότητες Ψαρουλάκη γνωστή στο και άλλες πόλεις της ΕλΣελίδα 4
. Στο ναδίρ
οι κρατήσεις ,
κανένα ενδιαφέρον
Δύο κροσματα κατέ - κατά τη διάρκεια εφημε - σματ .
γραψε χθες ο ΕΟΔΥ στο ρία .
νομό Λασιθίου αποτυπδείχνει να βαίνει βελτι - άνδρας , κάτοικος Αγίου νητικότητα για τις αλούμενη με βάση την επίσημη καταγραφή κρου .
σμάτων . Ωστόσο , το no - κομείου , Το nρτο τεστ νοσοκομείου και των εισοστό με βάση τον πληΝικολάου έφτασε με πuλαγές που απαιτούνται
για ταξίδια
Κινδυνεύουν μικρά
τουριστικά πρακτορεία
στο 7% και την ίδια ρα αρνητικό , Ομως στη συανέρχεται στο 11 Προ - παραμονής ήρθε το κακαλντας σχετική ανη - νονικό τεστ για να επι σμάτω .
συχία.
Χθες είχαμε συνολικά για κρούσμα , με αποτέ .
50 κρούσματα να κατα - λεσμα να υπάρξει άμεση
γράφονται στην Κρήτη 0 πληoφορίες ται πρόγραμμα δειγματομε τα 28 να είναι στο Ηράκλειο, τα 11 στα Χανιά κάνουν λόγο για έξι για ληψίας και ανάλυσης a.
και τα 9 στο Ρέθυμνο.
Σελίδα 3
βεβαισει ότι πρόκειται
.Έκκληση
του Δημάρχου
Σητείας
Δειγματοληψίες
από τα λύματα
κινητοποίηση στο Νοσο .
κνα μην εφησυχάζουμε
Καραντίνα
για γιατρούς
και νοσηλευτές
στο Νοσοκομείο
Αγ. Νικολάου
Το στοιχείο όμως που
προκάλεσε έντονο προ - αποτέλεσμα , συγκεντρ.
βληματισμό είναι πως υπήρξε καραντίνα για
γιατρούς και νοσηλευ - τικό. Αλλωστε τα rapid νάρια nου οργάνωσε σε
Σελίδα 11
το κρούσμα Το αρνητικό μικροβιολογίας του Πα
να είναι ψευδς αρνη - ευρύ κοινό από τα σεμι - λάδας
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΠΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Η ΣΥΕΧΕΙΑ Ση σελίδα ?
| Γιργος 1. Παπαδόπουλος ΜD , MSc PhD
Αγγειογειρουργός
Με ένα απλό τηλεφνημα
| στο 28410 22859 Παραδίδουμε
στο χρο σας!
ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για συνεχή αναβάθμιση
των Ιατρικν Υπηρεσιν , θα θέλαμε να σας ενημερσουμε
ότι το Ιατρικό- Διαγνωστκό Κέντρο ΥΓΕΙΑ ΛΑΣΙΘΟΥ
λειτουργεί πλέον υπό την μορφή Πολuίατρείου, με την
έναρξη της λετουργίας του Μικροβιολογικού Εργοστηρίου !
| και του Ιατρείου Γενικής Χειρουργικής
Το Μυροβολογκό Εργαστήριο, το οπoίο διαθέτει σύμβαση
με τον ΕΟΠΥΥ , nεpλαμβάνει τμήματα
1 Μaροβιολογικό
2 Αματολογικό
3 Βοχημικό
4 Ανοσολογικό
50ρμονολογκό
6.Μopιακό (Διενεργούνται μοριακές εξετάσεις COVID19
καθς και Τost αντισωμάτων)
Καζάνη 7,72100 Αγ. Νικόλαος Κρήτη, Τηλ. κέντροι 20410-21900 ,
23700, 25885-α 28410 28587 ena niogtgeialasihiou.gr
Mhygoilissithiougr ΠΤono ΔΕΟΝΕΣ ΠΡΟΤmo iso s001
Εταιδευτής Επείγουσας Προσυνοκομειακής Ιατρικής
Master: Eνδαγειακές Τενικές ΕΚΠΑ - MΜάνo
p Διδακτορικό Αποκιτάσταση Αορτικν Ανευρισμάτων .
Παν. Κρήτης
Σητεία, Μ. Μερκούρη 11 , 23430 29484
Μάια, Δημοκρατίας 86, 28970 3161
Ηράκλειο, Ν. λικαρνασσός, Ηροδότου 148, 2810 240100
6973 82 90 43 gramd2003Qyahoo.gr
υαμένουμε σσφαλείς!!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα