Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 14:00

18oC, 20:00

16oC - Υγρασία 81%-94% - Άνεμοι: ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:27 - Δύση ηλίου: 17:23

€0.80

Ôßðïôá äåí ðÜåé ÷áìÝíï óôç ÷áìÝíç óïõ æùÞ

Ο 45άρης σήμερα, γεννήθηκε στη μεταπολίτευση και πάντως μετά τα γεγονότα του 1973. Οι προσλαμβάνουσες
παραστάσεις του για το θέμα, είναι εκείνες που αναφέρονται στο γεγονός, όχι αυτό, το ίδιο. Οι επέτειοι προσφέρονται για αναστοχασμό,
όχι για την ιστορική αναθεώρηση των γεγονότων. «Το νόημα του Πολυτεχνείου» δεν είναι κατ’ ανάγκη η αποτίμηση των γεγονότων, μπορεί να είναι και οι προσδοκίες των επιγόνων. «Η γενιά του Πολυτεχνείου» δεν είναι μόνον οι επώνυμοι και όσοι συνέβαλαν με τις περιγραφές τους στα media στην αποτύπωση των γεγονότων. Ούτε βεβαίως όσοι κεφαλαιοποίησαν την συμμετοχή τους κι από τότε ενδεχομένως
εισπράττουν τους τόκους. 3»

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5239

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ðñïò ìéá áíèõãéåéíÞ óýãêñïõóç
• Óå óõãêÝíôñùóç
êáëåß ôï óõíäéêÜôï
ôùí îåí/ëëÞëùí

Ç ìáñôõñßá äßíåé ðíïÞ óôá ãåãïíüôá!

• ÕðÝñ ôçò
áðáãüñåõóçò ôï ÓôÅ
• Äåí æçôÜìå
Üäåéá ãéá íá
äéáäçëþóïõìå,
ëÝíå ïé ïéêïäüìïé

Ð

αρά τις απαγορεύσεις για συγκεντρώσεις, πορείες και συναθροίσεις, η διοίκηση του Συνδικάτου καλεί τους εργαζόμενους να
δώσουν το «παρών» στο Εργατικό
Κέντρο, στις 18:00.
Για λόγους που σχετίζονται με το
δημόσιο συμφέρον και πρωτίστως
με την προστασία της δημόσιας υγείας, το ανώτατο δικαστήριο, το
ΣτΕ απέρριψε τα αιτήματα για
συγκεντρώσεις

Το πρωί της 17ης Νοέμβρη του 1973, το Πολυτεχνείο είχε ήδη πέσει. Ο κόσμος είχε διαλυθεί. Το σπίτι του παππού μου βρισκόταν Στουρνάρα 23, ακριβώς απέναντι απ’ το Πολυτεχνείο. Ο παππούς είχε πεθάνει πριν από λίγους
μήνες. Η γιαγιά μου άνοιξε τις πόρτες. Το σπίτι γέμισε φοιτητές. Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΛΕΟΠΑΣ•ΣΕΛΙΔΑ 6»

Ôç äüîá ðïëëïß åìßóçóáí, ôï ÷ñÞìá ïõäåßò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Με ψήφους 31 υπέρ της πρότασης εισφοράς
σε χρήμα και 13 κατά (14 με
την Φαϊτά του Τοπικού Συμβουλίου, Κ. Κορακιάνας), το
δημοτικό συμβούλιο του κεντρικού Δήμου αποδέχτηκε
την πρόταση της εταιρείας,
που θα κτίσει έτσι στα περίπου 250 στρ. Εκεί όπου υπήρξε άλλοτε το club med, στη
Δασιά.
Η δήμαρχος και η παράταξή
της μαζί με τον Τρεπεκλή,
τον Νεράντζη και τους συμ-

βούλους τους αλλά και τον
Πουλή, καταγράφηκαν στην
πλειοψηφία. Σαρλής, Καλούδης, Λασυ με τους συμβούλους τους, Εκκίνηση, Δρυ
και Καρύδης καταψήφισαν.
Με την εφαρμογή της απόφασης, ο Δήμος θα πάρει περίπου 2,5 εκ. € και όχι την εισφορά σε χρήμα του περίπου
1/3 του γηπέδου, δηλ. 70
στρ., εφόσον πρυτάνευσε η
πεποίθηση, αν τα έπαιρνε ότι
δεν θα είχε τι να τα κάνει!



Τελευταία νέα από την εφημερίδα