Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-59 νεκροί
-400 διασωληνωμένοι
-2198 νέα κρούσματα
-263 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
147 χρο σματα στην ΠΕ. Δράμας
43 xρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
7 χροσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
9 χρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
.52 χρούσματι στην Π.Ε. Έβρου
ΚΑΘΗ ΜΕ.ΡΙΝ Η.
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙ ΚΗΣ
Χαρακόπουλος Προς Πέτσα:
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Να στηριχθεί
ο τύπος της περιφέρειας
Τukίye "Η Δυτικήθράνη μπορεί
να γίει σον το Ναγκόρνο Καραμπάχ
Τρία ερωτήμεπα για τη στήρι
Eη των επαρκακν εφμερίδων
μόσας Διοίκη σης, Δμόσιας Το .
Eης και Δικαιοσύνης της Βουrs
μοκρατίoc, κ . Μάξ. .
ια "ανησυχίες. να προκαλέσει προστην
αναφορικά με Θράκη , όπως και στο
την Δυτική Θράκη για Ναγκόρνο Καpαμπάχ.
καταστόσεις ανάλογες όπου ο άξονας Αγκυ - ο ww w ο
με εκείνεςς στο Να - ρoς Αξερμπαπζάν υno γκόρνο Καραμπάχ κά - νέμευσε την εθνυή κυνει λόγο η Τurklye.
Ελλάδα βλήματα στη Δυτική irkiye 3
Νέα λειτουργία
του ΑΞΙΟN
σε όλες τις βαθμίδες του
ριαρχία , με μια παρό - Bat Trakya da Karabag abi olabilir
μοια μέθοδο , την oποα
eLearning
Σε άρθρο της με τt - εφαρμόζει επί χρόνια
λο: "Η Δυτική Θράκη στη βορειοανατολική
μπορεί να γίνeι oαν το γωnά της Ελλάδας
Ναγκόρνο Καραμπάχ
η τουρκυή φλοκυβερ- αναφορά του Ελληνα
νητική εφημερίδα υπο- αναλυτή ότι "η τουρκι
στηρίζει ότι η νίκη των κή διπλωματία βγαίνει
Αξέρων επί των Αρμε - ενσχυμένη από την σύ .
νίων στο Ναγκόρνο Κα- γκρουση. στο Ναγκόρνο
ραμπάχ , προκάλεσε με Καραμπάχ (. .) Μ ίoως
γάλη ανησυχία . στην αργά ή γρήγορα η Δm. Ελάδα σενα λημμα , wος πρωυπουργος
Ελλάδα Κι επικαλείται κή Θράκη (αί με όλες στο onoio unoβλήθηκε ναι τρα μπροστά μας
άρθρο του αναλυτή lω . τς άλλες διαφωνίες Ελ-ο πρωθυπουργός της ένα επδυνο ιστορικό | Σ. Γιαλάογλου:
άννη Φριτζαλά στην λάδας και Τουpκία) να Αρμενίας πρόσφατα . Η προηγούμενο".
Groek Cty Τimes , σύμ- είναι επομενη στην οδυνηρή συνθηκολόγη
φωνα με το οπoio η ατζέντα . Κι αυτό a θ - ση που υποχρεθηκε
Τουρκία θα μπορούσε σει την εξουσία στην να υπογράψει ο Αρμέ K υπογραμμίζει την
Γυμνάσιο-Λύκειο-Δημοτικό
και Νηπιαγωγείο ενεργοποιεί
το ΑΞΙΟNeLoarning
ΕAΤΙ TRAΚΥΑ
" Ποια είναι η σκοπιμότητα
της ανακοίνωσης της Ένωσης
Δικαστν και Εισαγγελέων , μια μέρα
Φάνης Ουζουνίδης αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ξάνθης
"Θέλουμε να φέρουμε
κοντά στην ομάδα,
όλη την Ξάνθη
Πριν τον εορτασμό της 17 Νοέμβρη;"
Ο γνωστός νομικός της Ξάνθκκ Στέργιος Γιαλ ΑΟ.Ε o/ou θετε, με nopέμβαση του . Εpωτήματ0, για τη
ακοπμάτητα της ανακονωσης της Ενωσης
Δικοστων και Εισαν.
γελέων, σχετικά με
την anaγόρευon tων
συναθρίσεων για τη
17η Νοε μβρίου, nou
Α.Ο..
και όλη τη Θράκη"
ρο ενδιοφέρον:
ΣΕΛΙΑ 13
ΣΕΙΡΙΟΣ
Ένα γλυκό
για .το ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ
Τ ΚΑΤΙ ΑAAΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Ο ΚΑΤΕΙ ΑΑΛΟ
ΤΟ ΚΑΤΙ ΑλΛΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα