Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T1ΡΩ ΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15375 Ιδρυτήs: Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σάββατο 14, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 www. proinanea.gr e0,50
Και δεύτερη ΜΕΘ-coνid στο
Πανεπιστημια κό Νοσοκομείο
Επιβαρυμένn n περιοχή Παρά τη μείωση των κρουσμάτων
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στο Ταμείο Ανάκαμψn n
σύνδεση με την Κακαβιά
Ακόμη 15 εκ . ευρ για
την ενίσχυση ΜμΕ
Σελ. 4
Σελ. 9
Σελ. 16
Ανοιχτό το ενδεχόμενο
. Παραμένει ο
υψηλός αριθμός
κρουσμάτων
Ακόμα 26 στην
Ήπειρο
για περισσότερα
lockdowη
ιαΕπε
Σελ. 3
Ενδεχόμενο σύστασns ΦΟΔΣΑ
σε επίπεδο Νομού
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρεμβάσει5 Παντού
από το εργοτάξιο
Αναρτήθηκαν τα
τέλη κυκλοφορίαs
Σελ. 9
Σελ. 5
Εξετάζεται το νομικό και οικονομικό πλαίσιο στην Π.Ε. Ιωαννίνων
Σελ. 11l

Τελευταία νέα από την εφημερίδα