Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Τα νοσοκομεία
είναι για τους
ασθενείς - Δεν
είναι γωνιακά
μαγαζιά με
βιτρίνα

σελ ~ 2

Προσλήψεις
28 μόνιμων
υπαλλήλων και
κινητικότητα
51 θέσεων
διαφόρων
ειδικοτήτων
στην Περιφέρεια
Δυτ. Μακεδονίας

58χρονος κατέληξε
στο Μποδοσάκειο

σελ ~ 2

Επιχείρηση θανάτωσης 2.500
γουνοφόρων στο Καλονέρι Βοΐου
- Δειγματοληψίες σε όλες στις φάρμες
σελ ~ 3

7345

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 13

Κινητοποίηση
Υγειονομικών
στο Μαμάτσειο
Νοσοκομείο
στις 12/11:
ΤΩΡΑ ενίσχυση
του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας

σελ ~ 4

Νέα αίθουσα
Επειγόντων
Παιδιατρικών
Περιστατικών
στο Μαμάτσειο
Νοσοκομείο Κοζάνης

σελ ~ 13

Θετικά στον κορωνοϊο
και τα οκτώ δείγματα από
μινκ σε φάρμα του Βοΐου
- Εξέταση του γενετικού υλικού
εργαζόμενων και γουνοφόρων
για πιθανή μετάλλαξη του ιού

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Καταστροφή για τους
φαρμαδόρους η μόλυνση
των μινκ από τον ιό
- «Θα κλείσουν
επιχειρήσεις, προέχει
η δημόσια υγεία»