Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι 0ονότου
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 6133
Τιμή φύλ: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
Ανοίγει το 2021 για νέες ατήσεις
το πρόγραμμα ενίσχυσης
Νέων Αγροτν μόνο για Κοζάνη
και Φλρινα
ΔΕΥΑΚ
Σελίδα ξ
Λειτουργία πλατφόρμας
i-bill και e-services από
τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
- Αποχέτευσης Κοζάνης
Προς αναβολή
Σελίδα 7.
ΦΕπίσημο αίτημα από το ΤΕ
για αναβολή λόγω των δυσκολιν
nou nροκύπτουν από την nανδημία
φΤιθενται σοβαρά znrήματα
μη ισότιμηs πρόσβασns όλων
των Πολτν στο ηρόγραμμα,
λένε οι μηχανικο
Κορονοϊός: θετικά
όλα τα δείγματα των μίνγκ
στη φάρμα της Κοζάνης!
231-33ο
Σελίδα 13
Επιβεβοιθηκον οι χειρότεροι φόβοι
Σελίδα 12
θρήνος
στο ελληνικό ποδόσφαιρο
Εφυγεν ο Παύλος Δήμου
Προσλήψεις 28
μόνιμων
υπαλλήλων
και κινητικό
τητα 51 θέσεων
διαφόρων ειδικοτήτων στην
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
Σελίδα 24
Η διεθνής
των "Ψεκασμένων".. .
ο. συνωμοσολόγοι όλων των εθνν και επoχν είναι βαθύτατα
δημιουργιστές. Δηλαδή πιστεύουν πως τα nάντα anoτελούν το αmo| τέλεσμα της βούλησης και ελέγχου κάnoιος αντερης δύνομης.
Σε αντίθεση με τον "δημιουργισμό , η θεωρία της Εξέλιξης διατεί.
συνέχειο στη σελίδο 4 ,
Σελίδα 11
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre8.gr
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS