Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο tου
να δυοαρεοτri
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕBΕΖΑΣ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΙΑ ΤΗΝΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΤΟ ΕΣΥ
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
Το ζητούμενο για ουτός είva ο βοοικός
άν δεν ano
δοουν τα την Κυβέρνηση είναι pος στόχος, συνέχιος,
μέτρα της να αντέξει το ΕΣΥ γιατί cv όφηοε ανοιχτό τo
Καραντίνας η noη 00 κορυφνε , νδεχύμενο να nαρατα
κυκλοφορίας aπό τις ημέρος ον για τα κρού xει ανακοινωθεί ότι έeε
21:00 μέχρι της 5.0 οματα αναμένεται μια i- 1oχύ μέχρι τις 30 Νo
εται η Κυβέρνηση να
Σε δηλοεις τoυ ο veiς δεν μπορeί να anoσκληρά μέτρα όπως οωπος Σι. Πέτoας ανέ. μέτρων και τον Δεκή .
tο κλείοιμο των Σχο. φοpe μεταξύ άλλων Ο βριο , αλλά αν τηρήοου.
λείων και nεpaτέpω λουμε να λειτουργήσει με τα μέτρ, αυτό δeν
τακινήσεις
και τα Χριοτούγεννο ,
7 νέα Κρούσματα στην Π.Ε . Πρέβεζας
την Τετάρτη 11/11
Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΠΑ
Eπτό νέα κρούοματα ανοκοί .
νωσε για το Νομό ηρtβεζος ο .
ΟΔY την Τετόρτη .
ΕΝΑ ΑΝΕΠΤΡΕΠΤΟ ΚΡΙΜΑ!
Η ενοpn tyupn κοι oεotη εημρωon μος μtοο ο o κυκενο
κατοuομου nrpopορν onμrρα , ουντεύ στη pthtiα βοοκύο
| όταν ξανά ουξημένα , 2052 εκ
tων onoiων 59 εντonίστηκαν
| κατόην εΛίγκων στις nύλες εi
|ρόδου τη χρος
σνέχεια στη σελ
Μιτοτάκης: Θα έχουμε εμβόλια τον Ιονουάριο
Μην στοχοποιείτε τους επιστήμονες
Για τα μάτια
του κόσμου
na ταμάτια
του κόσμου ή
μενη anoλογία
του Πούλου no Λάκη στο κόμ .
tύμφωνα με
την κουμουν.
δούρου , ο npo
anoλoyneί ενnoν του γpoμματέα του
κόμματος Δημήτρη Τζονακόηουλου και της