Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974)"
Αp φύλλου 6380-12.231
050 ε
Στο ψηφιακό πολιτιστικό
Στην τελική ευθεία
τα έργα ανη μετπισης
προβλημάτων στο κτίριο
Εθελοντική
αιμοδοσία
Κανένα παιδί
|πρόγραμμα της Ελληνικής
|Προεδρίας του Συμβουλίου
| της Ευρπης το Φεστι βάλ
Ταινιν Δράμας
χωρίς βιβλίο αυτά
στο παλαιό
τα Χριστούγεννα!
του Μουσικού
Σχολείου Δράμας
Δημαρχείο Δράμας!
Με τη συμμετοχή τεσσάρων
βιβλιοπωλείων από τη Δράμα
Από τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας
Δηλσεις των προέδρων της Διοικούσας Α.Μ. και της Ν.Ε. Δράμας του ΤΕ
Κυματοθραύστης στον κορωνοϊό
Στα 74 εκατ. ευρ ανέρχεται πλέον
η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ο προϋπολογισμός στην ΑΜΘ
για το Εξοικονομ - Αυτονομν
> Στο δεύτερο κύμα απαξινεται ο ρόλος των Ιατρικν
Συλλόγων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
> Την αναβολή της έναρξης του Εξοικονομν ζητάει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Παυλίδης: Πολλά τεχνικά επαγγέλματα περιμένουν το πρόγραμ μα για να δουλέψουν
κ. Παράσχου: Θεωρ πως είναι ένα δίκαιο ατημα στην εποχή του κορωνοϊού
Του Θανάση Πολυμένη
FΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ έναρξης της περιόδου υποβολής του προγράμματος Εξοικονομ-Αυτο
νομν , ζητάει με επιστολή του από τον
υπουργό Περβάλλοντος και Ενέργειας κ . Χατζηδάκη, η κεντρκή διοίηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE ) , με σχετική επιστολή που του
απέστελε στις 12 Νοεμβρίου
Η απόφαση αυτή , πάρθηκε μετά
από σύσκεψη του προίδρου του TΕ
κ Στασινού, με τις περιφερειακές .
οικούσες Επιπροπές την ίδια μέρα
Και ο λόγος της αναβολής , είναι m
δυσχερής κατάσταση στην οποία
έχει περέλθει η χρα από τη λήψη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Με το κλείσιμο Των εξωτερικν
-Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ότι , κατά ιατρείων του Γ.Ν Δράμας και
το πρτο κύμα της παν δημίας , η Πρωτοβάθμια η παρου σία του ιδιωτικού τομέα και
οροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) λε
τούργησε ως κυματοθραύστης ρόλος του και η στενή συνεργασία
απέναντι στον κορωνοίά , κάνει
με ανακοίνωσή του ο Ιατροκός
Σύλλογος Δράμας.
Παρ άλα αυτά όμως , φαίνεται ότι κατά Συλλόγων και της ΠΦ.Υ. Δεν υπάρχει
το δεύτερο κύμα της πανδημίας η κατάσταση έχει αλλάξει , και ο Ιατρικός Σύλ- γν στα νοσοκομεία , οι ασθενείς κατευλογος Δράμας δίει ιδιαίτερη έμφαση.
Όπως τονίζει μάλιστα , στο δεύτερο κύμα νοσοκομεία γεμίζουν ασφυκτικά καθς
πανδημίας , απαξινεται οράλος των Ια - αντιμετωπίζουν το 2ο κύμα χωρίς τον
τρικν Συλλόγων και της ΠΦ., καθς φυσικό κυματοθραύστη , δηλαδή την
όπως διαπστνει δεν υπάρχει σχεδια - ΠΟ.Υ.]
σμός, ούτε πρωτόκολλα εισαγωγν στα Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του , ο
Νοσοκομεία .
Ανολυπικότερα, με χθεσινή ανακούνωσή τερα ότι [εκρατεί πανικός παντού , όλες
του, ο ατροκός Σύλλογος Δράμας , επιση
μαίνει σχετικά:
[Στο πρτο κύμα της πανδημίας λε
τούργησε άψογα η Πρωτοβάθμα φρο τίδα υγείας μέσω της συνεργασίας τρείων του ΓΝ. Δράμας και την υπολει δημόσιου τομέα και διωτν κατρν . Οι τουργία των Κέτρων Υγείας, η παρουσία
οδηγίες της συντεταγμένης παλπείας του δωτικού τομέα και ο ρόλος του και
ήταν σαφέστατες:
- Σε περάτωση συμπτωμάτων δεν πάμε τομέα επιβάλλεται . Ο συνθήκες απαι
στο νοσοκομεία
- Μένουμε σπίτι μας .
Επικοινωνούμε με τον Θεράποντα και στόχευση, κάτι που , ως Σύλλογος
κατρό (δημοσίου ή ιδιωτκού τομέα ).
- Αντιμετωτίζουμε δηλαδή την κατά- έχουμε ανταπόκριση ]
σταση μέσω της Π.Φ.Υ. , προστατεύοντας τα νοσοκομεία μας , κρατντας Ιατρικό Σύλλογο Δράμας , [Μα να γίεει
ανοτές τις ΜΕΘ με την συνειδητή πα- αποτελεσματική η συνδρομή των μελν
ραμονή στο σπίτι μας , ακόμη και στην μας στο δημόσο σύστημα υγείας πρέπει
περίτωση συμπτωμάτων.
Η ΠΟΥ λεπούργησε ως κυματοθραύ - συνθήκες που επικρατούν στο ΓΝ. Δράστης και όλοι μα χειροκρστήσαμε το μας και αφ ετέρου καταγραφή των αναγ
υγειονομικό προσωπικό αυτής της κν, στε να καταρτιστεί από κοινού ένα
χρας.
Στο δεύερο κύμα πoυ σήμερα βιο προϋπολογισμός έχει
αυξηθεί στα 850 εκατ. για
όλη την Ελλάδα , την
στιγμή που και στις δύο
προηγούμενες φάσεις
αθροιστικά ήταν 1 δισ.,
στους δύο κύκλους, τρα
μόνο στον ένα κύκλο είναι
850 εκατ. ευρ Θεωρη
την υπολειτουργία των Κέντρων Υγείας
πιση της πανδημίας του Covid-19
καθς , οιμηχανικοί αντιμετωπίζοw
δυσκολίες σηις μετακινήσεις του .
προκεμένου να διενεργήσουν τις
επιθεωρήσεις στις κατοικέες ή για τη
συλλογή των διάφορων δικαιολογητικν που θα αναλάβουν για λογαρια σμό των δκαιούχων.
Παυλίδης: Στα 74 εκατ. ευρ για την ΑΜΘ
Σχετικά με τα προβλήματα αυτά , αλλά και για τον πpo - ακολουθήσει και επόμενη φάση , γιατί έχε διαπιστωθεί
υπολογισμό του προγράμματος, ο Πρωνός Τύπος - μ ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και διάθεση γα συμ
λησε χθες με τον πρόεδρο της Δοκούσας Επτροπής μετοχή από πολλούς.
του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας κ . Παιλίδη , αλλά και
με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτρατής Δράμας τερα από πριν . Θυμζω ότι από το προηγούμενο πρότου ΤΕΕ κ. Παράσχου.
Μλντας στον "Πρωινό Τύπο οκ Παυλίδης , έκανε noσό της τάξης των 12 εκατ. ευρ, για να καλυφθούν
λόγο για την αύξηση του ποσού του προγράμματος και εκείνες. Επομένως τρα έχουν 74 εκατ. ευρ , άρα
στην Περφέpeα Αν . Μακεδονίας-Θράκης Όπως ήδη σίγουρα καλύπτονται οι αιτήσεις που είχαν μείνει και πεέχουμε δημοσιεύσει τις προηγούμενες ημέρες, ο κ . Μέ - ρισσεύει και ένα σημαντικό ποσό για όσους εκ νου επτιος πραγματοποησε την υπόσχεσή του από πέρσ, χειρήσουν να κάνουν νέες αιήσεις .
στε να ενισχύει το πρόγραμμα του-Εξοκονμ-Αυ - Δύσκολη περίο δος . .
τονομ- για τους κατοίκους της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Έτο, σε τηλεδιάσκεψη που εie προχθές με τους δύο προγράμματος, ο . Παυλίδης επισημαίνει έχουμε μια
προέδρους του Τμήματος του TΕΕ Θράκης και του Τμή- δύσκολη περίοδο και ειδικά οι περιοχές μας είναι δια
ματος του TΕΕ Ανατοολικής Μακεδοίας κκ Λουρέκα και τερα επιβαρυμένες από τον κορωνοίά τόσο η Δράμα
Παιλίδη, ανακοίνωσε ότι ενσχύει το πρόγραμμα με 30
εκατ. ευρ για τον επόμενο κύκλο .
Όπως επισημαίνει στον n.Το κ. Παυλίδηςαυτά τα ητικν ενεργεακής απόδοσης .
έξτρα 30 εκατ. ευρ , προστίθενται στα 40 εκατ. ευρ
που δίνονται από το κράτος και έτσι ο προπαλογισμός γραμμα , πρέπει απαραίτητα να απευθυνθείς σε έναν
για την Περιφέρεια ΑΜΘ αγγίζει πλέον τα 74 εκατ. ευρ . ενεργειακό επιθeωρητή, ο οποίος θα εκδσει πιστοποι
Εναι σημαντυκό ποσό και είμαστε ανάμεσα στις πρτες ητικό ενεργειακής απόδοσης για να προσδιορίσει την
σε προύπολογισμό Περιφέρειςς της χρα 73 εκατ.
ευρ έχει η Δυτική Μακεδονία και nολλές Περιφέρεες στο οποίο πρόκεπαι να γίνουν επεμβάσεις και θα είνα
που είναι στα 35 , 40,50 εκατ ευρ.
Ερωτμενος ο κ . Παυλίδης αν έχει υπολογιστεί το πο σοστό κάλυψης από τις αιτήσες , τονίζει ότι αυτό θα
εξαρτηθεί από τη ζήτηση και συνεχίζει: Ωστόσο όμως, τη φάση .
με βάση την πραηγούμενη περίοδο και με δεδομένο ότι
του με τον δημόσιο τομέα επιβάλλετα.
νουμε απαξνεται ο ρόλος των Ιατρικν
Οκ Απ. Παυλίδης
Οκκ Παράσχου . τκά εuρστε σαφς καλύ σχεδιασμός, ούτε πρωτόκολλο εισαγωθύνονται για τεστ στα νοσοκομεία , τα
τερα από προ . Και επίσης, έχουμε και τη δσμευση του
υπουργού , ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνεχστεί και θα
Αρα, από άποψη προπολογισμού είμαστε πολύ καλύ
Ιατροκός Σύλλογος Δράμας τονίζει διαίγραμμα είχαν μείνει εκτός 840 περίπου αιτήσεις , ένα
οι κινήσεις είναι σπασμωδεκές δεδομέ
νου ότι τα γεγονότα προηγούνται των
αποφάσεων του υπουργείου .
Με το κλείσιμο των εξωτερικν ια
Αναφορκά με το ζήτημα της αναβολής έναρξης του
η στενή συνεργασία του με τον δημόσο
τούν την συστράτευση όλων τον φορέων
και την συνεργασία αυτν με σχεδιασμό
όσο και η Καβάλα και αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκαλη
τη διενέργεια αυτοψν στο πλαίσιο έκδοσης πιστοπο
επανειλημμένως , το ζητάμε αλλά δεν
Να θυμίσω ότι για να υποβάλεις την αίτηση στο πρό Όπως ιδιαίτερα επισημαίνεται από τον
ενεργειαή κατηγορία στην οποία βρίσκεται το κτίρο
να γνωρίζουμε αφ' ενός τις πραγματικές
το πιστοπουη τικό αφετηρίας.
Και είναιδύσκαλο αυτή τη στιγμή να μπαίνεις σε σπίτα
και να κάνεις αυτοψες. Εναι σχεδόν αδύνατο σ αυτή
οργανόγραμμα κάλυψης αυτν
| σελ 4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου- Δικμάνη |
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμaίδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου ε& 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 100-13:00 και 1800-20:00 (εκτός Τετάρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα