Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
| α0 Δήμος Σπάρτης έχει ανάγκη Αναβαθμίζεται ενεργειακά
Μόνο με ραντεβού
η εξυπηρέτηση στα γραφεία μία άλλη Πολιτική , μία Πολιτική το κλειστό γυμναστήριο
των Μητροπόλεων > σελ7.
αλήθειας και ουσίας>σελ. 10
Σπάρτης > σελ.11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάθΒατο 14 ΝοεμΒρίου 2020 | Ετος 25- | Αριθμός 5997 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Faxi [email protected] . www.lakonikos.gr
Ο κορωνοϊός
<χτύπησε
τη ΔΕΗ Σπάρτης
Κλειστό
3,7 εκ . ευρ για έργα ανασυγκρότησης από τις καταστροφικές πυρκαγιές
Άμεσα η αποκατάσταση
στην Πυρόπλη κτη Μάνη
για μία εβδομάδα
το κατάστημα
θετική στον κορωνοίό διαγνστηκε υπάλληλος της
ΔΕΗ ΣΠάρτης , σύμφωνα με
επιβεβαιωμένες ηληροφορίες
Τύπου" . Η yυναίκα nou ε του
Λακωνικού
γάζεται στο υποκατάστημα
της Σηάρτης, δεν είναι κάτοι κος Λακωνίας
Πλέον , αναμένεται να ακολουθηθεί n ΠροΒλεπόμενη
διαδικασία , nou ορίζουν τα
Παναφέρθηκε σε σύσκεψη υπό τον Π. Νίκα στο Διοικητήριο
Συνολική πίστωση 3.700.000 Τn σχετική απόφαση, nou ανοί - περιοχής ο περιφερειάρχης Πε- νίας θεόδωρου Βερούτη, του
ευρ , μέσω του Προγράμματος γειτον δρόμο για την υλοποίηση λοποννήσου Παναγιτης Νίκας θεματικού αντιπεριφερειάρχη
Δημοσίων Επενδύσεων , θα δια - των αnαpαίrητων naρεμβά- συγκάλεσε σύσκεψη την Παρα - Προγραμματισμού και Ανάπτυ τεθεί για εκτεταμένα έργα αno - σεων , υπέγραψε την Τρίτη 10/11 σκευή 13/11 στο Διοικητήριο ξης Νίκωνα Τζνιέρη , της Περικατάστασης των ζημιν Που ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Προκλήθηκαν στον Δήμο Ανα - Επενδύσεων Γιάννης Τσοκίρης μεταξύ άλλων- των Βουλευτν Μαργαρίτας Σπυριδάκου και του
τολικής Μάνης από τις μεεγάλες
ηuρκαγιές nou έπληξαν την Πe - γραμματισμό των έργων αναριοχή τον Περασμένο Αύγουστο συγκρότησης της nυρόπληκτης του αντιηεριφερειάρχη Λακωυγειονομικά πρωτόκολλα , με
τη διενέργεια τεστ σε όλους
τους υπαλλήλους , για να διαΠιστωθεί εάν υπάρχει διαΛακωνίας , με τη συμμετοχή-φερειακής
συμβούλου
σnορά , αλλά και εργασίες
Για τον σχεδιασμό και τον ηρο - θανάση Δαβάκη, Νεοκλή Κρη-δημάρχου Ανατολικής Μάνης
anολύμανσης στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης
τικού και Σταύρου Αραχωβίτη , Πέτρου Ανδρεάκου .
συνέχεια σελ . 9
Το μεσημέρι της Παρα.
σκευής 13/11, ΔΕΗ ΑΕ επι
Σήμερα η ανακοίνωση της οριστικής απόφασης
Βεβαίωσε την ύπαρξη
Μπαίνει αλουκέτον και στα δημοτικά;
κρούσματος στο κατάστηα
Σπάρτης και εξέδωσε την
ακόλου8η ανακοίνωση .
Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων
Η ΔΕΗ Α.Ε. με αίσθημα
ευθύνης απέναντι στην το Είλημμένη φαίνεται να είναι η
απόφοση για κλείσιμο και των
δημοτικν σχολείων της ελληνικής επικράτειας , ωστόσο οι
επίσημες ανακοινσεις αναμέ
νονται σήμερα Σάββατο 14/11 ,
κατά τις αnογευματινές ρες .
Σύμφωνα με Πληροφορίες
από τα άδυτα του Υπουργείου
Παιδείας ο δείκτης μεταδοτικότητας στηνηρωτοβάθμια εκπα .
δευση nαραμένει χαμηλός ,
ωστόσο το μέτρο κρίνεται αnaραίτητο για να μειωθούν οι με τακινήσεις των γονέων κατά τη
διάρκεια της ημέρας αλλά και η
κίνηση σε μικρά καταστήματα
nou napoμένουν ανοιχτά γύρω
από τις σχολικές μονόδες
Πική κοινωνία της Σηάρτης
και με αφορμή το επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 σε
εργαζόμενο του καταστήμα τος της επικείρησης στη λαπρωτεύουσα
Κωνική
ενημερνει για τα εξής
συνέχεια σελ.7
συνέχεια οελ 8
β1lakonikos.gr
<Ολόκληρος
η Βλακωνία
Πανη- γυρίζει >
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γράφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα