Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
D Γιργος
"Θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
από τους πολλούς
από τους Αγους"
Σελ. 3
P. ΦΥΛΠΟΥ
350-ΕΤΟΣ 1Το
ΚΥΡΙM 15 ΝΟΕMPBΙΟΥ 2020
THI 24410 8106
Η νέα Πραγματικότητα
Κλειστά και μίνι μάρκετ, μιλ κατζίδικα
. Εξαιρούνται σπο λονικό εμπόρα κατα στήματα σιδηρικάν, χραμάτων και τζαμάν
σε εξιδικευμέα καταστήματα, των Περι.
μερειακν Ενστήτων Σάμου και Καρδίτσα .
καθής και των Δήμον Χερονήνοι και MF
νa Πεδιάδας της Περιμερειακής Ευότητας
Ηρακλείου Κρήτης
Πολτική.
Κοινωνία.
Μάξημος Χαρακόπου
Ασ. Σπόνδρα: Σταμαλος προς οβερνπικό τούν τα προβλήματα του
τ. orΑ-Οι ασφαλισμέ.
Να στηρικθεί ο έντυπος
Τίπος της περιφέρειας
στην aρδίτσα
4 Σελ. 11
Ετα 221.157,1 ευρ Κάθε οπτι και κρούσμα!!
Παρίκαμψικ Καρδίτσας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΣΣΑΛΑΣ
+Ο προύπλομισμός της Περιφέραας
. Εματματείται από πιν Περιφέρεια
.Γράpει ο Γιρος Αμβροσίου
Εελ 13
Αιαβάστε μας και στο alithiane ws.gr