Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ελιπή δικαιολογητικά στον έλεγχο του διαγωνισμού για τς μάσκες στα σχολεία
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5852 Παρασκευή 13.11.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Έχακτα μέτρα
Υτουργός Εργασίας
ΕΡΓΑΝΗ2
>>> ελ.
>>> ελ
στις φυλακες ογω Κινήσεις για ενδυνάμωση του ΣΕΠΕ από το
υπουργείο Εργασίας
Ειδικό σχέδιο για την περαι τέρω θωράκιση των Καταστη μάτων Κράτησης όλης της χρας
με τη διενέργεια συνεχόμενων
τεστ για χορονο ό, δημιουργία
ειδικν μονάδων για πρατούμενους σε δύο νοσοχομεία της
Αθήνας παι διάθεση γιατρν
και νοσηλευτν στις φυλακές
ξεπινντας από τα Διαβατά
Θεσσαλονίκης, αποφασίστη κε
σε σύσκεψη που πραγματοποι
ήθηκε σήμερα το πρωί στο υπουργείο Υγείας , με αφορμή τη
δραματική έξαρση των uρου
σμάτων οονid-19, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Γενικής Γραμ
ματείας Αντεγκλη ματική ς Πολιτικής.
θα δοθεί το Δοο Χριστουγέννων
Στη σύσχεψη συμμετείχαν οι
υφυπουργοί Υγείας και Προστασίας του Πολίτη , Βασίης
Κοντοζαμάνης και Λευτέρης
Οικονόμου, οι γγ Αντεγιλη ματ
κής Πολιτικής Σοφία Νικολάου
και Δημόσιας Υγείας Παναγιτης Πρεζεράκος και ο διοικ
ητής της 2ης Υγειονομικής Περ
υφέρειας Χρή στος Ρολός.
Διετκονίσεις από ην Πολιτνή
Προτασία για τη λειτουργία
των take avay και delivery
Αποφασίστηκαν τα εξής:
Σχετικά με τη λειτουργία
η παραλαβή από εν λειτο: Κάθε εβδομάδα στους εργαζόμενους στα Καταστήματα Κράτ
ησης θα διενεργούνται έλεγχοι.
Έντονη ανησυχία και προβλημαπισμό προχαλεί σε εροδότες και
εργαζόμενους το θέμα της καταβολής του Δρου Χριστουγέννων
έως τις 21 Δεκεμβρίου, με την πλευρά των εργοδοτν και κυρίως
των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή να ζητεί από
την κυβέρνηση στήριξη, επισημαίνοντας ότι δεν είναι εύκολο να
των take away και delivery υργία καταστήματα ( take
away) συνεχίζεται μετά τις
21.00 και καθ ' όλη τη διάO
κεια του ωραρίου λειτουργίας τους , όχι όμως ως
αυτοτελής
μετακίνησης, αλλά
πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά
τις ρες αυτές .
κατά τις ρες 21.00
05.00 , διευκρινίζου με ότι
τίθεται
ζήτημα
* Θα γίνονται τεστ στους πρατούμενους , με βάση συγκεκριμέ ,
νο πρόγραμμα και βάζοντας σε
απόλυτη προτεραιότητα τις
φυλακές που εμφανίζουν υψηλό
υικό φορτίο .
απαγόρευσης των υπηρεπαράδοσης
οίκον ( delivery) κατά τις
ρες αυτές, αναφέρει η
Γενική Γραμματεία της
Πολιτικής Προστασίας
λόγος
δε μάλλον όταν δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα ρθεί το δεύτερο
lockdowη.
με βάση όχι τον ονο μαστικό
μισθό , αλλά το ύψος της ειδικής
, Σε δύο νοσοκομεία της Αττι
κής δημιουργούνται ειδικές
μονάδες με αλίνες για χρατούμενους οι οποίοι θα μεταφ
έρονται εκεί, εφόσον απαιτείται
νοσηλεία τους
* Τέλος , οι Υγειονομκές Περ
ιφέρειες σε όλη τη χρα θα
παραχωρήσουν υατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό στα
κατά τόπους Καταστήματα
Κράτησης
Αλλά και από τν πλευρά των
εργαζόμενων υπάρχουν αντι δράσεις για τον τρόπο υπολογι - σποζημίωσης των 534 ευρ (που
σμού του Δρου, καθς σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, το τελικό ποσό θα καταβληθεί από τον εργοδότη έως τις 21
Δεκεμβρίου, θα υπολογιστεί δική του συμμετοχή , ήτοι στους
όμως γι τους μήνες κατά τους
οποίους οι συμβάσεις των
εργαζόμενων ήταν σε αναστολή ,
εσχάτως έγινε 800 ευρ τον
μήνα ) . Στη συνέχεια , το Δημόσιο θα καταβάλει στις επιχειρή σεις το ποσό που αντιστοιχεί στη
Επίσης, διευκρινίζου με ότι
μήνες αναστολής.
DELIVERY
Created by Universal Document Converter