Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟEΜΒΡΙΟΥ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27665
Κλιματική αλλαγή ,
μαζική ανεργία
Κυρ. Μητσοτά κης : Κεκτημένα
ειρήνης και συνεργασίας από τη
συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτουν
και τεXνητή
voημοσύνn
απειλές γ1α την
κοινωνία;
Ο ραβευμένος με Νόμπελ Μουχάμαοι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
θα γίνουν ισχυρότερες σε
όλα τα επίπεδα, αν και είντ Γιουνούς ζήτησε σήμερα (σ.σ. Τετάρτη ) έναν εξωφρενικά τολμηρόν τρόπο
σκέψης για να αναδιαμορφωθεί η κοινωνία μετά τον κορονο ό , συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός νέου τύπου
τράπεζας για να βοηθήσει εκατομμύρια
εργαζομένους, των οποίων τα μέσα βιοπορισμού επλήγη σαν από την πανδημία.
Ο Μπαγκλαντεσιανός οικονομολόγος,
γνωστός ως ο κτραπεζίτης των
φτωχν , δήλωσε ότι η κρίση Η 3
ναι ήδη ισχυρές , Είμαι βέ
βαιος ότι ο πρόεδρος Μπάι
ντεν θα συμβάλλει στην αποκατάσταση των ισορροπιν και της ασφάλειας
στην περιοχή μας , επισήμανε, προσθέτοντας πως η
Ελλάδα έχει κάθε λόγο να
καλωσορίζει την επιστροφή
των ΗΠΑ στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και
στο ρόλο τους ως ηγετικού
παράγοντα του ΝΑΤΟ, αλλά και στη συμφωνία των
Παρισίων για την Κλιματι
Παράνομη και
εγκληματική η
Πληση rapid
tests σε
κή Αλλαγή.
Ο πρωθυπουργός χαρα χτήρισε ως παράδειγμα
ειρήνης και συνεργασίας>
τη σχέση Ελλάδας-Αιγύ<με εμβλη ματική
στιγμή την πρόσφατη συμφωνία της 6ης
Αυγούστου για τη μερική οριοθέτηση των
θαλασσίων ζωνν και την κοινή μας πρόθεση οι διαβουλεύσεις να συνεχιστούν , φαρμακεία και
ίντερνετ
πτου ,
Ελεύθερη πληση rapid tests για κομε τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ύστερα από τη συν άντησή
τους στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μάλιστα,
και στην εκλογή του νέου προέδρου των
ΗΠΑ , εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι
θεμέλιο ειρήνης , σταθερότητας κι
ρονοϊό γίνεται από ορισμένα φαρμακεία
και μέσω διαδικτύου . Ποιες οι ανη συχίες
των ειδικν επί του ζητήματος.
Ελεύθερα φέρονται να πωλούνται τα
rapid tests στα φαρμακεία και στο ίντερνετ . Αρχεί μια απλή αναζήτη ση, την ίδια
στιγμή σε μια πλατφόρμα διαδικτυ ακού εμπορίου , στε να εντοπίσει ο κάθε ενδιαφερόμενος τα λεγόμενα γρήγορα τεστ για
να αναγνωριστεί ως θετικός ή αρνητικός
στην COVID-19.
Μέσω διαδικτύου μπορούν
να εντοπιστούν ακόμα και τα
ευημερίας χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός ,
Κυριάκος Μητσοτάκης, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας , Αιγύπτου και Κύπρου
κατά τη διάρκεια των κοινν δη λσεων
στε η συμφωνία να επεκταθεί> , όπως πρόσθεσε. Μά- ΣΑ 2
Θεραπεία για την ευρωπαϊκή οικονομία ο
μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
ΣΠΑ 2
Σχέδια για άντλη ση νερού στη Σελήνη
και εξορύξεις με μικρόβια
Πς να γιορτάσετε
0ι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου (επιτροπή Προϋπολογισμν και επιτροπή Οικονομικής αι
Νομισματικής Πολιτικής) ενέχριναν
τους στόχους, τη χρηματο δότη ση και
τους κανόνες χρηματοδότησης από τον
μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότη.
τας (Recovery and Resilience Facility)
που θα βοηθήσει τις χρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδη .
μίας.
Κριτήρια για τη λήψη χρηματοδότηεικονικά
χριστουγεννιάτικαι
Πάρτι στο γραφείο
Μικρόβια που ατρνεν πετρματα , μπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά τους μελλοντικούς αστρον αύτες στην εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων στο διάστημα, σε συνθήκες
μηδενικής βαρύτητας , σύμφωνα με μια νέα μελέτη Βρετανν επιστημόνων, οι οποίοι έκαναν τα πρτα στον κόσμο σχετικά πειράματα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό [SS),
με τη βοήθεια των εκεί αστροναυτν. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η τεχνολογία της μικροβιακής βιο-εξόρυξης έχει τη δυν ατότητα να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική
αξιοποίηση των αστεροειδν, δορυφόρων και πλανητν του ηλιακού μας
συστήματος.
Μπορεί να πρόκειται για μια μακρινή
ανάμνηση , αλλά ο <θεσμός των χρυ
στουγεννιάτικων πάρτι στο γραφείο επι στρέφει για τις γιορτές . Εν κάποιες ε ταιρείες απελπίζονται και μόνο στη σκέΨη, άλλες σχεδιάζουν να γιορτάσουν στο
πνεύμα του 2020- σε εικονικούς κόσμους.
<Μπορεί να είμαστε χρια, αλλά διαθέτουμε την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε την Ψυχολογική ΕΛΑ 3
www.Girmoprasiση.σ
Οι ευρωβουλευτές συμφνησαν ότι ο
μηχανισμός θα πρέπει να είναι διαθέσι
μος μόνο για τα χράτη -μέλη που δεσμεύο
νται να σέβονται το χράτος
δικαίου και τις θεμελιδεις ΕM
αξίες της Ευρωπαϊκής Ενω-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα