Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σκολακάνης: Το δεύτερο τοίμηνο του 2021 θα βγούμε από την οικονομική και υγειονομική χρίση
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5851 Πεμπτη 12.11.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ζαριφόπουλος
Δεν υπάρει
φόψτης στο
13033
Κικίλιας
Επιταγές ποσού μέχρι 10.000E
>>> ελ.
>>> ελ
32% η θετικότητα των τεστ
στη Θεσσαλονίκη !
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γρηγόρης
Ζαριφόπουλος μίλησε στο
Πρτο Πρόγραμμα της ΕPΤ
και στην εκπομπή <ΠΡΩΝΗ
ΠΑΡΕΑ με τους Κατερίνα
Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη , για τη λειτουργία
των SMS , τα προσωτικά δεδο
μένα και το ν πόρχει χρέω
ση όταν στέλνου με μήνυμα για
μετακίνηση εν μέσω καραντίνες
Όπως είπε χαρακτηριστικά
<Σε Cυτό το δεύτερο κύμα της
πανδημίας του κορωνοϊού,
ισχύει ότι ίσχυε cκοιβάς στο
πρτο χύμα, όσον αqφορά τα
μηνύματα στο 13033. Έχει τη
χρήση ενός αποκόμματος,
ότως μπορεί αποιοσδήποτε
πολίτης να γράψει σε μία
κόλλα χαρτί τον λόγο της
μεταχίνησής
συμπληρσει τη φόρμα , έτσι
μπορεί να το κάνει και από το
13033.
ΕΕΛΛΑΚ
Κτηματολόγιο: Μημόνιο
συνεργασίας με τον Οργανισμό
Ανοχτόν Τεχνολογιν
Δεν κρατάμε τα
μηνύματα αυτά Δεν υπάρει
αυτή η δυνατότητα να βάζσυμε
Κκόφτην σε κάποιο πολίτη.
Bλέπουμε μόνο το σύνολο των
μηνυμάτων . Δεν μπορούμε να
δούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή
αυτά τα στοιχεία , πιθανς να
είναι προσωπικά στοιχεία Συνεργασίας μεταξύ της
ενός πολίτη>. Ο σχοπός του
13033 ήταν να εξυπηρετήσει
τους πολίτες να δηλνουν
εύκολα
Υπογράφη κε το Πλαίσιο Τεχνολογιν καθηγητής
Διομήδης Σπινέλλης .
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τη λίστα των
προϊόντων που απαγορεύεται να πολούν τα σούπερ μάρκετ
από αύριο έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020. Στην ίδια απόφeση προβλέπεται καιη λειτουογία των σούπερ μάρκετ την
Κυριακή 15 Νοεμβρίου από τς 9:00 έως τις 17:00.
Ελληνικού Κτηματολογίου
Οργανισμού Αντικείμενο της
Τεχνολογιν ωνίας, αναφέρει
συμφΑνοιχτν
(EΕΛΛΑΚ) με στόχο το
αναλόγο
τους .
μετακίνησής
υπόοχει διάθεση να ελέγξουμε τι κάνει ο κάθε πολίτης.
Ανψάχνουμε να βρούμε διάφ
ορους τρόπους για να περ
κάμψουμε τα μέτρα είναι
λάθος . Δεν πρέπει να συγκεν
τρωνόμαστε σε σπίτια ή σε
πάρτι . Πρέπει να περιορι
στούμε, προκειμένου να πεο
ιορίσουμε τη διαστορά του
κοίνωση, είναι η συνεο σχεδιασμό , την ανάπτυξη γασία των δύο φορέων σε
και την υποστήριξη δρά - θέματα ανοιχτότητας με
στόχο την ενίσχυση της
συνεργασίας διάδοσης, διάχυσης, έρευ
εφαρμογής
ψηφιακν
Ελληνικού τεχνολογιν καθς και η
σεων Ανοιχτότητας . Το
πλαίσιο
Σε 6,τι αφορά στα είδη που
απαγορεύεται να πωλούν τα
καταστήματα τροφίμων (π.χ.
σούπερ μάρκει, μίνι μάρκετ,
φούρνοι , κρεοπωλεία, ιχθ- ότη τας:
των , με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην απόφαση αναφέρονται οι εξής
Κωδικοί Αριθμού Δραστηρι
υπέγραψαν ο πρόεδρος νας
του Διοικητικού Συ μβου- ανοιχτν
καθη- αύξηση της τεχνογνωσίας υοπωλεία) , τα φαρμακεία
και τα συνεργεία αυτοκινήΚτηματολογίου,
γητής Δημήτρης Σταθάκης
και ο Πρόεδρος του Διοι%ητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού
των φορέων σε θέματα
ανοιχτού λογισμικού και
ανοιχτού περιεχομένου.
Ανοιχτν
Created by Universal Document Converter