Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κούρεμα φορο-οφειλών με "fast-track" διαιτησία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|1PΙΚΗ Μαula
771234
567133
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.371
ο Τραμπ επιμένει να αρνείται
την πραγματικότητα
Κούρεμαφορο-οφειλν
Επιμένει ο Τραμπ στις δικαστικές προσφυγές,
αμφισβητντας την εκλογική νίκη του Τζο
Μπάντεν, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Οu
λιαμ Μπαρ να ζητά από τους ομοσπονδιακούς
εισαγγελείς να ερευνήσουν τυχόν ουσιαστικές
καταγγελίες για εκλογικές Παρατυπες. σελ. 15
ε dast uacko διαιτησία
διαισία
Σε τέσσερις άξονες το νέο
θεσμικό πλαίσιο για το TΧΣ
Συγκροτείται εξωδικαστική ΕπιτροΠή στο ΥΠΟΙΚ ια την εξέταση ξεχασμένωνν υποθέσεων
Σε τέσσερις άξονες θα κινηθεί το νέο θεσμικό
πλαίσιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TΧΣ) , το οποίο ενδέχεται να
ψηφιστεί κατά τμήματα , δεδομένου πως
κάποιες διατάξεις επείγουν ίσως λίγο περισσότερο από άλλες, αφού οι εξελίξεις στον
τραπεζικό τομέα τρέχουν. σελ.5
Ισχυρά κίνητρα σε χιλιάδες φορολογούμενους και να διαγράφει Πλήρως Ποσά φόρων , Προστίμων,
για την ταχύτατη εξωδικαστική επίλυση των φο - προσαυξήσεων και τόκων Που επιβλήθηκαν σε
φυσικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φοροΥΠΟΙΚ Φορολογικές υποθέσεις που λιμνάζουν ελεγκτικές υπηρεσίες, εφόσον κρίνει ότι , με βάση
την ήδη υφιστάμενη νομολογία, το δικαίωμα του
να επιλυθούν με διαδικασίες εξπρές και με άκρως Δημοσίου να επιβάλει φόρους και άλλες Πρόσθετες
συνοδεύονται από αιτήματα μόνο για μεισεις
των καταλογισθέντων ποσν Πρόσθετων φόρων ,
τόκων , Προσαυξήσεων και Προστίμων θα γίνονται
επίσης δεκτές. Στις περιπτσεις κατά τις οποίες
η Επιτροπή θα μεινει τα καταλογισθέντα ποσά
θα απαιτεί από τους φορολογούμενους να εξορολογικν διαφορν τους με τοκράτος δίδει το
στα διοικητικά δικαστήρια, θα μπορούν Πλέον
PwC-Urban Land Institute
ευνοϊκό τρόπο για τους προσφυγόντες στη δικαιο
σύνη φορολογούμενους, μέσω μιας νέας Επιτροπής
Που συστάθηκε στο ΥΠΟΙΚ. Πρόκειται για την Επι
επιβαρύνσεις, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, έχει φλήσουν τα (κουρεμέναν Ποσά, πληρνοντας άμε
Μειωμένες προσδοκίες
για το ελληνικό real estate
υποΠέσει σε Παραγραφή ή εφόσον διαπιστσει
ότι οι καταλογισμοί έγιναν εσφαλμένα λόγω Πρό
τροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικν δηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης. Προ
Διαφορν , n οnοία θα έχει την αρμοδιότητα ακόμη σφυγές φορολογουμένων στην Επιτροπή, οι οποίες
σα το 30% ως Προκαταβολή και εξοφλντας το
υπόλοιπο 70% είτε εφάπαξ με έκπτωση 75% είτε
σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με εκπτσεις από
35% έως 65%. σελ. 3
Χαμηλνουν οι Προσδοκίες για την ελληνική
αγορά του real estate το 2021, ωστόσο, σύμφωνα με την 18η έκδοση της έκθεσης
Emerging Trends in Real Estate Europev, που
δημοσιεύουν από κοινού n PwC και το Urban
Land Institute (ULI), συνολικά ο ευρωπαϊκός
κλάδος ακινήτων διέρχεται μια περίοδο επβράδυνσης, η οποία συμπίπτει με
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές στην
αγορά ακινήτων.
Άρχισαν οι πληρωμές
του Προγράμματος Γέφυρα
σελ. 9
Καταβολές έως 90% της δόσης δανείου
Ξεκίνησε η Πληρωμή από το
ελληνικό Δημόσιο ακόμη και
του 90% της δόσης του στεγα- έως τρα. Η επιδότηση των στε
στικού δανείου με την οΠοία γαστικν δανείων θα διαρκέσει
επιβαρύνονται δεκάδες χλιάδες 9μήνες . Η ημερομηνία έναρξης
δανειολήπτες. Από τους 160 χιλιάδες Που υπέβαλαν αίτηση
στο Πρόγραμμα Γέφυραν, Πε
ρίπου οι 80.000 έχουν ήδη ολοκληρσει τημακρά και εξονυ-(δηλαδή αν είναι Πράσινο ή κόκ
χιστική- διαδικασία ελέγχου εκ
Πλήρωσης των προϋποθέσεων.
Έτσι, εδ και μερικά 24ωρα οι
τράπεζες χρενουν όσους δανειολήπτες έχουν ήδη υπαχθεί
στο Πρόγραμμα ακόμη και με
το 10% τις δόσης Που Πλήρωναν
Θεσσαλονίκη
ΨΑΛΙΔΙΣΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 20%
ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ισραήλ
Με 44% αυξημένα
αποθέματα η Energean
της διαδικασίας δεν θα είναι
κοιινή για όλους τους δανειολήΠπες, καθς εξαρτάται και από
την κατάσταση του κάθε δανείου
Πόσες. . δόσεις
των Pfizer και
BioNTech
θα προμηθευτεί
η Ελλάδα
κινο, όΠως επίσης και από το
ανέχει παγσεν μέχρι το τέλος
του χρόνου ή όχι), αλλά και από
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται
η κάθε αίτηση. σελ. 5
Αυξημένα κατά 44% σε σχέση με την προηyούμενη εκτίμηση είναι τα συνολικά
βεβαιωμένα (2P) αποθέματα της Energean plc
στο Ισραήλ σύμφωνα με τη νέα έκθεση (Competent Persons Report-CPR) τυ
ανεξάρτητου οίκου DeGolyer & MacNaughton
(D&M ), ο οποίος πιστοποiησε 98,2 δισ. κυβικά
μέτρα (3,5 τρισ. κυβικά Πόδια) φυσικού αερίου
και 99,6 εκατ. βαρέλια ρευστν υδρογονανθράκων συνολικά βεβαιωμένα (2P) αποθέματα
στα θαλάσσια κοιτάσματα Kartsh, Karish North
και Tanin στο Ισραήλ σελ.12
των φαρμακευτικν
για τα Πρτα εμβόλια
Ποια προϊόντα ΑΠΟΠΛηθωρισμός,
δεν θα Πωλούν
τασούπερ
μάρκετ
αλλά και αυξήσεις
στατρόφιμα
Αυξημένοι
Πόροι
για το ΠΔΙ
2021-2027
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Απόφαση υπ. Ανάπτυξης
Οκτβριος
Συμβούλιο
Λουφτί Ελβάν
0 νέος ΥΠΟΙΚ της Τουρκίας
Το σχέδιο
διάσωσης
της τουρκικής
οικονομίας
Περιορισμούς στην Πληση
βιομηχανικν ειδν Που δεν
είναι Πρτης ανάγκης θέτει από
σήμερα στα καταστήματα και
τις υπεραγορές τροφίμων (σούΠερ μάρκετ) κατά τ διάρκεια
των Περιοριστικν μέτρων το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν
δύσεων για να διασφαλίσει ισορ
ροπία και συνθήκες υγιούς αν
ταγωνισμού στην αγορά. σελ. 6
Αρνητικός, για έβδομο διαδοχικό μήνα , ήταν τον
Οκτβριο ο δείκτης τιμν καταναλωτή, αλλά από τα
αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ Προκύπει Πως η
εξέλιξη αυτή δεν αποτυπνεται και στο αποκαλούμενο
Επειτα από σκληρές διαπραγ
ματεύσεις οι ευρωβουλευτές
απέσπασαν από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο αύξηση των Πόρων
του ΠΔΙ της Περιόδου 20212027 κατά 16 δισ. ευρ. Οι επι
πρόσθετες δαπάνες θα διατε
θούν για τη χρηματοδότηση
προγραμμάτων στην υγεία,
στην εκπαίδευση και την και σελ.4
Θοδωρής Σκυλακάκης
Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ
καλάθι της νοικοκυράς, καθός παρατηρούνται |
Έχουμε
μπροστά μας
6 δύσκολους
μήνες
της νοικοκυράςν, καθς Παρατηρούνται
ΕΠΩΔΥΝΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΚΑΤΑΠΑΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣ
ΠΑΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ
ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και κυρίως στα τρόφιμα.
Πτωτικές Πιέσεις στον δείκτη του Πληθωρισμού ασκεί
η υΠοχρnoη των τιμν των Πετρελαιοειδν, των
υπηρεσιν των ξενοδοχείων και των μεταφορν. Στο
πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε αποΠληθωρισμό
1,8% για τον Προηγούμενο μήνα . σελ. 6
νοτομία. σελ . 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα