Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Μαχητής:Recognized text:
1ï ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ
ÂÑÁÂÅÉÏ ÊÁËÕÔÅÑÏÕ
ÊÕÑÉÏÕ ÁÑÈÑÏÕ
***
ÔÉÌÇÔÉÊÇ ÄÉÁÊÑÉÓÇ
Áðü ôï ºäñõìá
ÐñïáãùãÞò
Äçìïóéïãñáößáò
Áè. Â. Ìðüôóç

ÁÄΕÓÌÅÕÔÇ ÅÂÄÏÌÁÄÉÁΙÁ ÅÖÇÌÅÑΙÄÁ
Ç áñ÷áéüôåñç ôïõ íïìïý Áéôùëïáêáñíáíßáò
×Üñéôé Èåïý, ðñþôç åöçìåñßäá óôï íïìü óå áíáãíùóéìüôçôá, áíáãíùñéóéìüôçôá, ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, óõ÷íüôçôá áíÜãíùóçò ê.ëð.,
ìåôÜ áðü ðáíåëëáäéêÞ äçìïóêüðçóç ôùí åôáéñåéþí MRB, VPRC, Metron Analysis (ìå åíôïëÞ ôïõ õðïõñãåßïõ Åðéêñáôåßáò)
Ιδρυτής:  ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΚΑΝΗΣ - Ιδιοκτήτης, Εκδότης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΚΑΝΗ - Γραφεία: Παναγοπούλου 10 & Ποιητών. ΤΗΛ.: 26410.29975, FAX: 26410.28614
Τιµή φύλλου 1 ΕΥΡΩ¸ Έτος 60o - E-mail: [email protected] - ÔÅÔÁÑÔÇ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - Αριθ. Φύλλου 2649

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Μετάνοια
(Σε δύο ενότητες)
ΣΤΟΥΣ είκοσι αιώνες που παρήλθαν από την
έλευση του Υιού του Θεού στον κόσµο, η
ανθρωπότητα στις δύσκολες στιγµές σωζόταν
µόνο µε την εκ βάθους µετάνοια, η οποία έλκει το
θείο έλεος. Σήµερα όλος ο ορθόδοξος κόσµος,
από άκρου εις άκρον του πλανήτη, µιλάει για την
ανάγκη καθολικής µετάνοιας, προκειµένου ο
Θεός να σώσει το ανθρώπινο γένος. Άλλη ελπίδα
δεν υπάρχει. Πουθενά και από κανέναν.
ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ και εκπρόσωποι της
Ορθοδοξίας, οι πραγµατικοί πατριάρχες,
επίσκοποι, ιερείς, µιλούν και παρακαλούν µε
εναργή και διαυγή λόγο, προτρέποντας τους
ανθρώπους να µετανοήσουν ειλικρινά, να
ικετέψουν τον Τριαδικό Θεό, να λάβουν τη
συγχώρεσή Του και την χάρη Του.
Ο ΘΕΟΣ χαίρεται και ευαρεστείται όταν το
πλάσµα Του µετανοεί αληθινά και του ζητά
συγχώρεση.
ΜΕ ΤΟΝ όρο µετάνοια το ορθόδοξο δόγµα
δεν εννοεί απλώς και µόνο την ψυχική συντριβή
και τις τύψεις που αισθάνεται ο άνθρωπος για τις
αµαρτίες τις οποίες διέπραξε, αλλά την κατά
γράµµα εφαρµογή του νοήµατος «µετά- νοώ»
(αλλάζω νου, την κρίση, την αντίληψη). Αλλάζω
ολοκληρωτικά τη ζωή µου και την στρέφω
αποκλειστικά προς τους νόµους και το θέληµά του
Ενός Θεού, σε ό,τι αφορά τις πράξεις µου, τους
λόγους µου, τις σκέψεις µου.
ΤΟΤΕ ο Πανάγαθος Θεός, που περιµένει
αυτήν ακριβώς την ολοκληρωτική µεταστροφή
µας, θα αρχίσει να µας επιδαψιλεύει µε
απροσµέτρητα δώρα Του, πνευµατικά και υλικά.
ΕΣΤΕΙΛΕ τρεις αγγέλους ο Θεός να του
φέρουν την πολυτιµότερη σταγόνα που υπάρχει
πάνω στη γη.
-Ήλθε ο πρώτος και Του έφερε µία σταγόνα
από την τελευταία ρανίδα του αίµατος ενός ήρωα
ο οποίος ξεψυχούσε στο πεδίο της τιµής.
-Αργότερα ήλθε ο δεύτερος και Του έφερε µία
άλλη σταγόνα. Ήταν από τον τίµιο ιδρώτα µιας
χήρας µάνας που ζύµωνε το ψωµί των παιδιών
της.
-Τέλος ήλθε και ο τρίτος, ο οποίος έφερε ένα
δάκρυ.
Το
απέσπασε,
είπε,
από
το
εξοµολογητήριο. Είναι µία σταγόνα από τα
δάκρυα µετανοίας αµαρτωλού.
Το κοίταξε ο Θεός, το θαύµασε και είπε:
Αυτή είναι η πιο πολύτιµη σταγόνα. Είναι η ίδια
µε του Πέτρου, που όταν αλέκτωρ εφώνησεν,
εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς. Είναι η ίδια µε του
Παύλου, ο οποίος από µέγας διώκτης των
χριστιανών, έγινε ο µεγάλος εθναπόστολος. Η ίδια
µε του ληστή στον σταυρό, όταν την ύστατη ώρα
ζήτησε από τον Κύριο να τον θυµηθεί και Εκείνος
τον διαβεβαίωσε ότι «σήµερον µετ’ εµού έση εν τω
παραδείσω». Η ίδια µε του τελώνη Λευί (µετέπειτα
Ματθαίο), ο οποίος µετανοηµένος έγινε ένας εκ
των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Η ίδια µε τα δάκρυα
δισεκατοµµυρίων πρώην αµαρτωλών, οι οποίοι
τώρα χαίρονται, ειρηνεύουν και λάµπουν στην
ουράνια δόξα του Παραδείσου.
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ χρόνια µετάνοιας για να
σβηστεί µία αµαρτία από τη µνήµη των ανθρώπων.
Για τον Θεό όµως, αρκεί µία στιγµή. Και ένα µόνο
δάκρυ. Κανένας άνθρωπος, ποτέ στην ιστορία
αυτού του κόσµου, δεν έφυγε άδειος και
απογοητευµένος από το εξοµολογητήριο, µετά
από καρδιακή µετάνοια και καθαρή εξοµολόγηση.
Κανένας.
(Συνέχεια στη σελ. 2)

Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για
ένα σηµαντικό για το
Ξηρόµερο οδικό έργο

Tην θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, κατά την
συνεδρίαση της 6ης Νοεµβρίου, έλαβε η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Σύνδεση της Ν.Επ.Ο ΚουβαράΑστακού µε την Επ. Ο 30 Μπαµπίνης – Μύτικα και παράκαµψη
Αρχοντοχωρίου
Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας
Π.∆.Ε.
(ΠΕΤ
2007341429)».
(Συνέχεια στη σελ. 20)

Συνεχίζονται οι εκδοτικές
δραστηριότητες της «∆ιεξόδου»
παρά τα εµπόδια της εποχής
(Σελ. 2)

Μελοποίηση ποιήµατος του
Παντελή Φλωρόπουλου

Ιδιαίτερη διάκριση αποτελεί το γεγονός της µελοποίησης του ποιήµατος το συναδέλφου Παντελή Φλωρόπουλου.
Ο Παντελής απέδειξε ακόµα µία φορά πόση ευαισθησία
µα και πόση δύναµη µπορεί να έχει ο ποιητικός λόγος,
Συγχαρητήρια.
(Σελ. 17)

Τα νέα
δροµολόγια του
Αστικού ΚΤΕΛ
Αγρινίου
(Σελ. 20)

∆εν θα πωλούνται
προWόντα εκτός
των απαραίτητων
στα σούπερ
µάρκετ
(Σελ. 20)

Ανακοίνωση
του διοικητή
του
νοσοκοµείου
Αγρινίου κ.
Ανδρέα
Τσώλη

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Τα νέα επιδημιολογικά
δεδομένα για τον COVID19,
δυστυχώς
επιβεβαιώνουν
τις
δυσοίωνες
προβλέψεις
όλων των επιστημόνων του
πλανήτη.
Ο Κορονοϊός όχι μόνο
άντεξε στην κλιματολογική
αλλαγή του καλοκαιριού,
αλλά
επανήλθε
με
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α
επιβεβαιωμένα κρούσματα
από ότι στην πρώτη
εμφάνιση του.

(Συνέχεια στη σελ. 20)

Απαλλαγή από
∆ηµοτικά Τέλη
και παροχή
διευκολύνσεων
σε
επιχειρήσεις
του ∆ήµου
Αγρινίου
(Σελ. 20)

Έτσι θα εξυπηρετούν
οι δηµοτικές
υπηρεσίες
του Αγρινίου κατά τη
διάρκεια της καραντίνας
(Σελ. 20)

Ένταξη έργου
«Ανάπλαση του
Παπαστράτειου
Πάρκου Αγρινίου»
(Σελ. 15)

Αυτοί παρελεύσονται Κύριε, Εσύ διαµένεις.
Αυτοί απωλούνται, Εσύ παραµένεις Κύριε.

ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ
ÔÁ×. ÃÑÁÖÅÉÏ
ÁÃÑÉÍÉÏÕ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
2006

ÈÅÓÅÉÓ

Καθηγητής µε
ολόγραµµα
στο ελληνικό
σχολείο, λέει!
Πολύ γέλιο!

Του Ã.Ó.

Μέσα στις συνθήκες
που ζούμε, πλέον, και με
νέα καραντίνα να έχει έρθει,
με τους ειδικούς και μη
ειδικούς να λένε τα δικά
τους,
οι
Έλληνες
ασχολούνται με το αν είναι
βαρύμαγκας ο Πολάκης που
δεν θα του πει κανείς με
ποιον θα φάει ή είναι
κάποιος που έπρεπε να πάει
να κρυφτεί να μην τον
βλέπει ο κόσμος και
παραδειγματίζεται λάθος.
Εδώ και δύο μέρες
γίνεται προσπάθεια από το
υπουργείο Υγείας να κάνει
διαδικτυακά μαθήματα. Την
πρώτη μέρα το σύστημα
έπεσε, την δεύτερη μέρα
που πήγε να σηκωθεί
κάποιοι επιτέθηκαν και
προσπάθησαν να το ρίξουν!
Δεν έχει τελειωμό αυτή εδώ
η χώρα και χάνει εκτός από
πολέμους πια, ακόμη και
την τεχνολογική εξέλιξη.
Η εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση
άλλωστε
ανέδειξε μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα ,την
αδυναμία πρόσβασης στις
νέες τεχνολογίες για μια
σημαντική
μερίδα
μαθητών, δημιουργώντας
μάθηση
πολλών
ταχυτήτων.
Αλλά
οι
καθηγητές τι λένε για όλα
αυτά; Α, εκείνοι είναι από
άλλο ανέκδοτο: αρνούνται
να κάνουν ηλεκτρονικές
εκλογές σε αργία!
Για
να
μην
συνυπολογίσουμε
τις
απίθανες αντιδράσεις για τα
συστήματα
5G
που
μεταφέρουν
λέει…
μικρόβια! Σε μια χώρα σαν
και τούτη όλα αυτά
ευδοκιμούν κι ανθίζουν.
Αλλά να γυρίσουμε στο
θέμα μας…
Άλλοι μαθητές
δε
διαθέτουν κάποιο είδος
υπολογιστή άλλοι δεν έχουν
σύνδεση στο διαδίκτυο.
Γίνονται
μερικές
προσπάθειες, όμως όλα
αυτά σε μια χώρα που
ασθμαίνει και δεν θέλει να
είναι σύγχρονη. Ξέρετε
γιατί; Διότι δεν είναι
σύγχρονη ούτε η νεολαία
της.
(Συνέχεια στη σελ. 2)