Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Σε λειτουργία
11 πλευρικά
διόδια από την
Εγνατία Οδό
- Και στην
Καλαμιά

Το Μαμάτσειο
Νοσοκομείο Κοζάνης
στην μάχη κατά του ιού

σελ ~ 3

Στο πορτοκαλί η Π.Ε. Κοζάνης στο νέο
χάρτη γεωγραφικής διασποράς του ΕΟΔΥ
σελ ~ 3

σελ ~ 3

Κατέληξε
μία 78χρονη στο
Μποδοσάκειο

7342

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Παρατείνεται
ο χρόνος
διαβούλευσης για
το master plan

σελ ~ 3

Δήμος Κοζάνης:
Με ραντεβού
ή ηλεκτρονικά
η εξυπηρέτηση
των πολιτών από
τις υπηρεσίες
- Ψηφιακές αιτήσεις
προς τα ΚΕΠ
μέσω του gov.gr

σελ ~ 12

Διενέργεια τεστ στα μινκ
της Δυτικής Μακεδονίας - Το
30% στις φάρμες εκτροφής
έχει ελεγχθεί κλινικά

σελ ~ 2

σελ ~ 24

Το σχόλιο της ΔΕΗ Α.Ε. στο
master plan για την παροχή
τηλεθέρμανσης: Για να διασφαλιστεί
ανταγωνιστική η τιμή θερμικής
ενέργειας και να ολοκληρωθούν
κρίσιμα έργα υποδομών