Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
Νοεμβρίου
(Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοτραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7213
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.006
"Παράθυρο"
για καθυ στέΑυξήσειs
στιs συνπάξειs
ρηση στο
Εξοικονομν
- Πότε έρχονται -Δείτε τα Παραδείγματα
ανταποδοτικής
Το ενδεχόμενο να
πάει λίγο πιο πίσω η
εκκίνηση του προγράμματος Εξοικονομ - Αυτονομν
εξετάζει το
γείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας . Αυτό
αναφέρουν πηγές οι
οποίες επικαλούνται
τις δυσκολίες nou αντιμετωπίζουν εξαιτίας
του ockdoνn οι ενδιαφερόμενοι ως προς
συνέχεια στην 11
Αυξήσεις στις συντάξεις τους θα δουν χι λιάδες συνταξιούχοι
ήδη από τον επόμενο
μήνα.
Σύμφωνα με τον
Ελεύθερο Τύπο της
Κυριακής , οι ασφαλι .
σμένοι (νέοι και πa λαιοί συνταξιούχοι) ξεις
που έχουν αποδοχές
από 890 έως 3.100
ευρ θα λάβουν αυξήσεις από 10 ευρ έως 1. Από τα 30 έτη και 1
και κατά 215 ευρ . Η μήνα ως τα 33 έτη οι
αύξηση στα roσa οφεί.
λεται στα noσοστά
αναπλήρωσης
φέρνει
4670/2020 και θα εφαρ.
μοστούν από τον Δε .
κέμβριο.
Οι νέοι συντελεστές , ποδοτικές συντάξεις
όπως εξηγεί ο -Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής θα ίσχύσουν
για τον υπολογισμό
σύνταξης από τα 30
έτη ασφάλισης και
πάνω και έχουν 5 ταχύτητες αυξήσεων , με τη
μεγαλύτερη να δίδεται
στην 4η ταχύτητα .
Πς υπολογίζονται οι
αυξήσεις στις συντάπουρ.
Οιαυξήσεις στις συν.
τάξεις καθορίστηκαν
ως εξής:
ανταποδοτικές συντά
ξεις έχουν αύξηση από
12,6% ως 16,3%.
4. Από τα 39 έτη και 1
μήνα ως τα 40 έτη οι και 1 μήνα ως τα 44
ανταποδοτικές συντά .
ξεις έχουν αύξηση από
16,4% ως 16,85%.
5. Μετά τα 40 έτη η
απόδοση των νέων μετά συμφέρει η σύν
συντελεστν αρχίζει ταξη με τα παλιά noo
να φθίνει. Από τα 40
αυξήσεις nou θα έχουν
οι ανταποδοτικές συν τάξεις
από 0,2% ως 5,5% .
2. Από τα 33 έτη και 1
μήνα ως τα 36 έτη οι
αυξήσεις για τις ανταέτη και 1 μήνα ως τα
42 έτη η αύξηση κατε.
βαίνει από το 16,5%
στο 9%. Από τα 42 έτη
κυμαίνονται
Στο 9%
ο ρυθμός
ανάπτυξns
των Πωλήσεων
νόμος
έτη οι αυξήσεις περιορίζονται σε ποσοστά
μεταξύ 8, 7% ως 2,4%,
εν από τα 45 έτη και
για τα σούπερ
μάρκετ από την
αρχή του έτουs
κυμαίνονται από 5,7%
ως 12,5%.
3. Από τα 36 έτη και 1
μήνα ως τα 39 έτη οι
συνέχεια στην 10
Εισηγήσειs
για παράταση
στα τέλη
κυκλοφορίαs
Στο 9% σταθεροποι
είται ο ρυθμός ανά .
πτυξης των πωλήσεων
για τα σούπερ μάρκετ
από την αρχή του
έτους , συγκριτικά με
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι , με το
δεύτερο κύμα της
πανδημίας και το νέο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9