Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 11.11.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7480
28 χρόνια
Στρατηγική Βισιμη Αστική Ανάπτυξη
Παράταση υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα
κατάρτισης για μακροχρόνια άνεργους
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ερχεται νέος κύκλος στήριξης τον Ιανουάριο.
Ποτε θα 100ρκα
ΕΛΛΗΝΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΜ.
μοιραστούν τα 1.00
της επιστρεπτέας πρ0 καταβολής
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία
υnοβολής αιτήσεων επιστρεπτέας προκαταβολής του Τέταρτου
κύκλου, με στόχο οι Πληρωμές να γίνουν το τελευταίο δεκαή μερο
του Νοεμβρίου
Αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικν σημεινε
Πως και στον Τέταρτο κύκλο και
στον Πέμπτο, σόχος είναι <πριν
βγει ο μήνας να έχουν πιστωθί
τα κεφάλαια των εισχύσεων
στους λογαριασμούς των δικαι
ούχων, εν ήδη ωρμάζουν τα
σχέδια ενεργοποίησης ενός
ακόμα κύκλου επιστρεπτέας
προκαταβολής τον Ιανουάριο.
Με SMS <2 η επίσκεψη σε συνεργεία
και εκθέσεις αυτοκινήτων
Ο ΣΕΑΑ ενημερνει τους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις πως με βάση Το ΦΕΚ Που δημο-υργία κατάστημα προμηθειν αγαθν Πρτης
σιεύτηκε η Προσέλευση στις εκθέσεις αυτοκ νήτων και στα συνεργεία είναι νόμιμη /επτρέεξαίρεση μετακινήσεων (μετάβαση σε εν λειτο
ανάγκης).
Τα μέλη του ΣΕΑΑ, επίσημοι εθνικοί και ΤοΠιοί
διανομείς , υποστηρίζουν την απρόσκοπτη λειΤουργία Των μεταφορν.
Πεται .
3.356 δετεις
Συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση 2 των κατ'
<Λόγω Τεχν- Σοφία Ζαχα- καθς Προσπά -απαραίτητες
κού ζητήματος ράκη, μιλντας θησαν
της εταιρείας στην τηλεόρα-δεν κατάφεραν κειμένου
( σ.σ. Cisco), ση της ΕΡΤ. Η
δεν μπόρεσαν κα Ζαχαράκη ηλεκτρονική τεχνικό ζήτημα Δίκτυο
μαθητές
κάνουν σήμερα δεν θα προσμε
μάθημά Ττρηθούν
τους, ενημέρ- απουσίες σήμε
ωσε η υφυπο- ρα για τους υργός, η εταιρ- Τερα
υργός Παιδείας μαθητές, εα κάνει Τις Ευρπη .
αλλά ενέργει ες , Προ-Τέλος , τόνισε
ΟΤΙ ΤΟ Πανελτο λήνιο Σχολικό
να μπουν στην επιλύσει
να επεσήμανε ότΙ τους τάξη.
Νοσοκομείο
Covid-19
το (Ανος Παύλοφ
Που Προέκυψε γενικότερα οι
και Το οοίο , πλατφόρμες
είπε, Του
υφυπο- αφορά γενικό-γείου Παιδείας
την λειτουργούν
κανονικά .
Όπως σημείω- όπως
υπουροι
Created by Universal Document Converter