Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
<Λουκέτο σε λαϊκή αγορά της Αττικής λόγω αποστάσεων
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5850 Ττάρτη 11.11.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Αναπτυξιακή:
ΟΣΥ και ΚΤΕΛ Ατκής
>>> ελ
>>> ελ.
Esκίησε η υποβολή προτάσεων από τις τράπεξες για
Να επισπεύσουν τις προσπάθει
ες για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευν που έχουν
κριθεί τελεσίδικα , ζητούν από
τους Συντονιστές 7 Αποκεντρωμένων Διοική σε ων της χρας ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας , Κωστής Χατζηδάκης
και ο υφυπουργός , Νίκος Ταγαράς, με επιστολή τους
Η επιστολή αυτή έρχεται σε
συνέχεια προηγούμενης επιστολής που είχε στείλει ο Κωστής
Χατζηδάκης στις 15.05.2020, με
την οποία ζητούσε από τις Αποχεντρωμένες Διοικήσεις να
κατεδαφίσουν όσες αυθαίρετες
πατασκευές βρίσκονται
δάση, δασικές και αναδασωτέες
περιοχές , περιοχές αιγιαλού
ποραλίας , ρέματα και εν γένει
σε προστατευόμενες περισχές
και έχουν εκδοθεί για αυτές
τελεσίδικα πρωτόχολλα κατεδάφισης, αναφέρει ανακοίνωση
του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Οι 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χρας καλούνται : να
ενημερσουν μέχρι το τέλος
Νοεμβρίου για τις ενέργεις
τους και να προβούν είτε στην
άμεση διεξαγωγή των σχετικν
διαγωνισμν
αναδόχου , είτε στην υλοποίηση
έργων
τελεσίδικων αυθαιρέτων κατασκευν , στην περίπτωση που έχει
ορισθεί ανάδοχος
ΚΣε αυτήν σας την προσπάθεια,
έχετε την αμέριστη στήριξή μας
προσθέτουν στην επιστολή τους
ο Κωστής Χατζηδάκης και ο
Νίκος Ταγαράς, σημεινοντας
ότι το Υπουργείο μπορεί να
δσει στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις κάθε αναγκαία
βοήθεια τόσο για θέματα διενέργειας των προαναφερόμε νων διαγωνισμν όσο και γα
οιοδήποτε τεχνικό ζήτημα.
Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω
έργα κατεδάφισης τελεσίδικα
αυθαίρετων κατασκευν των
Αποιεντρωμένων Διοιχή σε ν
είναι ενταγμένα στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου
Ταμείου Δράσεις Περιβαλλον
τικού Ισοζυγίου 2019 ύψους
6,28 εκατ. ευρ.
1ου brand Eλάδα στον τουρισμό
Τάκης Θεοδωρικάκος
Σενές χουές στονς διμότιος
υπαλήλους για να δουλείουν
ανάδειξης
Αυστηρούς ελέγχους
Δημόσιο, για να διαπιστωθεί
αν οι εργαζόμενοι κάνουν
down. Εχουμε κάνει παρεμ
βάσεις , όπου χρειάζεται.
Απαιτούμε οι εργαζόμενοι
στον δημόσιο τομέα να υλοποιούν το καθήκον τους . Και
το καθήκον τους είναι να
εξυπηρετούν τους πολίτες
κατεδάφισης
δουλειά τους και
εξυπηρετούν τους πολίτες ,
ανήγγειλε σε συνέντευξή του
στο Mega ο υπουργός Εσωτερικν κ . Τάκης Θεο δωρικά - Προανήγγειλε,
Ηχρα μας επανέρχεται στην 5η θέση της σχετικής παγκόσμας
κατάταξης της Ipsos ος ένα ατό τα πο ισυρά brand διε νς στον
μάλιστα, τοιρισμό . Τ1 λέει η επικεφαλής της Marketing Greece Ιωάννα
αυστηρότερους ελέγχους των
δημόσιων υπαλλήλων, για να
διαπιστνεται
Δρέτα.
Με δεδομένο ότι το Δημόσιο
την περίοδο της καραντίνας
κάνουν
τους . κΟι
δουλειά
Την 5η θέση ως ένα Ισπανία , κατέλαβε η
πιο ισχυρά Ελλάδα, στην
για τις καταγγελίες ότι ορι
σμένοι δημόσιοι υπάλληλοι
δεν σηκνουν τα τηλέφωνα
δεν εξυπηρετούν τον
με ραντε βού και ερωτηθείς εργάζονται σωστά . Και δεν
πρέπει οι εξαιρέσεις να σημακανόνα . Γι'
αυτό , οι έλεγχοι θα γίνουν πιο
αυστηροί , προκειμένου να
κόσμο, ο κ. Θεοδωρικάκος εξυπηρετηθούν οι πολίτες για
τις επείγουσες περυπτσεις,
τελευτοδοτούν τον
brand διεθνς στον
τουρισμό μετά τη Γαλ- οποία μετρά τη φήμη
λία , την Ιταλία, το Ηνω
μένο Βασίλειο και την ους τομείς.
ταία μελέτη της Ipsos, η
των κρατν σε διάφορ
ήταν ξεκάθαρος:
σημείωσε.
υποχρεωμένου
εργαζόμενοι στο Δημόσιο να
κάνουν κανονικά τη δουλειά
τους και την περίοδο του lock
<Είναι
Created by Universal Document Converter