Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 14:00

20oC, 20:00

€0.80

14oC - Υγρασία 47%-96% - Άνεμοι: ΒΑ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:20 - Δύση ηλίου: 17:27

Ôï ôñï÷áäÜêé ôïõ Ôæï ÌðÜéíôåí

Το γεγονός ότι οι image makers έβαλαν έναν ογδοντάχρονο να τρέχει προς τα μικρόφωνα, διατρέχοντας έναν μακρύ διάδρομο, αγγίζει τα όρια του γελοίου. Επιβεβαιώνει τον όρο «αμερικανιά» και εκθέτει όσους πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής ειδήσεων τρώει τέτοια παραμύθια. Ή μήπως
τα τρώει; Πλευρές της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ απέναντι στον γηραιό Μπάιντεν, είχαν να κάνουν και με την ηλικία του. Άλλωστε ο
Τραμπ είναι λυκόπουλο κι έτσι ο αντίπαλός του ως μεγαλύτερος έπρεπε να εξαιρεθεί της δυνατότητας. Από ‘κει πάντως έως την υποχρέωση του
78χρονου Τζο Μπάιντεν να προσέρχεται τρέχοντας να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους του, το event ξεπερνάει την κοινή λογική. 3»

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5235

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Ìüíïí åßäç ðñþôçò áíÜãêçò

Åßäç Ýíäõóçò-õðüäçóçò,
âéâëßá, çëåêôñïíéêüò
åîïðëéóìüò, ÷áëéÜ,
çëåêôñéêÝò ïéêéáêÝò
óõóêåõÝò, áðáãïñåýåôáé
íá ðùëïýíôáé óå óïýðåñ
ìÜñêåô, ëüãù áèÝìéôïõ
áíôáãùíéóìïý

ΑΘΗΝΑ. Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τη λίστα των
προϊόντων που απαγορεύεται να
πωλούν από σήμερα, 11 Νοεμβρίου,
έως και τις 30 του μήνα, τα σούπερ
μάρκετ.
Σελίδα 4»

Ìå ðñïâëÞìáôá
êáé ç äåýôåñç ìÝñá
ôçëåêðáßäåõóçò 4»

Ìå âáñéÝò êáôçãïñßåò óôçí áíÜêñéóç, ç ÅéóáããåëÝáò

Η φωτογραφία να θυμίζει τις προσδοκίες των κατοίκων του Τεμπλονίου από τη Δικαιοσύνη. ΡΕΠΟΡΤΑΖ • ΣΕΛΙΔΑ 5»

Áõëùíßôçò ðñïò Õðïõñãü ÌðéÜãêçò: Áíïßîôå
Õãåßáò ãéá ôçí Ýëëåéøç
ôá âéâëéïðùëåßá
áíôéãñéðéêþí åìâïëßùí
üðùò ç Åõñþðç
5»

ÅðéôÝëïõò
èá ðéåé íåñü
ôï ÌáèñÜêé

7»

10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα