Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 10.11.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613-Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-ΑρΦύλλου: 6659
Αμερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα
Μάκης Βορίδης
Πις υιοκδλημό ο υψν αιυνγύκέηνα γηνί η ίτα
ηυγν στι
Ο ααμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης έφερε ως παράδειγμα τηνΣτενός κορσές στους
αύξηση που χαταγράφηκε στις εξαγωγές χερασιν , η οποία ανή- δημόσιους υπαλλήλους
για να δουλεύουν
Αυστηρούς ελέγχους στο
και την αύξηση που σημείωσαν η εξαγωγή εσπεριδοειδν, ρυζιού | Δημόσιο , για να διαπιστωθεί
αν οι εργαζόμενοι κάνουν
καλά τη δουλειά τους και
εξυπηρετούν τους πολίτες,
ανήγγειλε σε συνέντευξή του
στο Mega ο υπουργός Εσωτερtwν, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος .
λθε στο 61% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αλλά
και ακτινιδίων.
Τη διαπίστωση ότι η χρα μας οδεύει με σταθερό
ρυθμό στον ισοσκελισμό του ισοζυγίου εισαγωγνεξαγωγν των αγροτικν προϊόντων της, εξέφρασε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , | ξυπηρετεί τους πολίτες μόνο
Μάκης Βορίδης , κατά την ομιλία του στο 50 Συνέδριο
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του Economis , που
διεξήχθη διαδικτυακά.
Με δεδομένο ότι το Δημόσιο
την περίοδο της καραντίνας
Στελεγνετα το Πμέό
με ραντεβού και ερωπηθείς για
τις καταγγελίες ότι ορισμένοι
δημόσιοι υπάλληλοι δεν
σηκνουν τα τηλέφωνα και δεν
εξυπηρετούν τον κόσμο, ο κ.
Θεοδωρικάκος ήταν ξεκάθαρ: 50
Είναι υποχρεωμένοι οι
εργαζόμενοι στο Δημόσιο να
κάνουν κανονικά τη δουλειά
Αναστολή εξυπηρέτησης πολιτν με
φυσική παρουσία από Τειρεσίας ΑΕ
τους και την περίοδο του 1ockdown. Έχουμε κάνει παρεμβά
σεις , όπου χρειάζεται . Απαιτούμε οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο τομέα να υλοποιούν
το καθήκον τους . Και το καθή
κον τους είναι να εξυπηρετούν
τους πολίτες, τόνισε.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής του διοικπικού συμβουλίου της εταιρείας 5G Ventures (Συμμε
τοχές 5G ΑΕ ) , της θυγατρικής του υπερτα με ίο
(ΕΕΣΥΠ) που θα αναλάβει να διαχειριστεί το <Ταμείο
Φαιστόςν.
Η διοίκηση του Υπερταμείου είχε πριν από λίγες εβδομάδες προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή του
συμβούλου που θα αναλάβει την αναζήτηση , επιλογή και
πλήρωση θέσεων Εκτελεστικν και Μη Εκτελεστικν
Μελν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 5G Ventures .
Σύμφωνα με το νόμο , το Δ.Σ. της 5G Ventures είναι επταμελές , με τα τέσσερα μέλη να συμμετέχουν και στην επενδυτική επιτροπή η οποία θα παίζει κύριο ρόλο στην επιλογή των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσει το
Ταμείο Φαιστός.
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στο πλαίσιο
των νέων μέτοων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για
θα συνεχίσει να υποδέχεται
και να εξυπηρετεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
(πρόσβασης,
Προανήγγειλε , μάλιστα,
αυστηρότερους ελέγχους των
δημοσίων υπαλλήλων για να
τον περιορισμό της διασποράς του χορωνοϊού (Covid-αντίρρησης κλπ) μέσω:
19) και με γνμονα την ασφάλεια των υπαλλήλων και
του συναλλα σσόμενου χο νού, ανακοιννει την αναστολή της εξυπηρέτη σης
πολιτν με φυσική παρουσία
στα γραφεία της (Αλαμάνας
1, 15125, Μαρούσι ) από την
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.
διόρθωσης,
ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αλαμάνας 1, 15125
Μαρούσι, υπόψη Γραφείου
Εξυπηρέτησης Κοινού
διαπιστάνεται αν κάνουν καλά
της δουλειά τους . Οι περισσότεροι θεωρ ότι εργάζονται
σωστά . Και δεν πρέπει οι εξαι ρέσεις να σηματοδοτούν τον
κανόνα . Γι' αυτό , οι έλεγχοι θα
γίνουν πιο αυστηρο, προκειμέ
νου να εξυπηρετηθούν οι
πολίτες για τις επείγουσες περ
υππσεις σημείωσε
. email στην ηλεκτρονική
[email protected]
. FAX στο 2103676750
Η Εταιρία ανακοίνωσε ότι
Created by Universal Document Converter