Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ετιτροπή Ανταγωνισμού: Ευσήγηση για πρόστιμο στην εταιρία Re30ul
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5849 Τρίτη 10.11.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Πός θα λετουργήσει το δημόσιο
στην καραντίνα
Ταμείο Εγγυοδοσίας:
Ετίδομα 800 ευρ :
>>> ελ
>>> ελ.
ΑΜαστγιον στς ράπε ζες για να μοράσουν! 0ιημεΝμτίς για δμάνειςκα Πηρομές
χρήμα
Οι όροι λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιν (συ μπεριλαμβανομένης
διοίκησης) την περίοδο της καραντίνας
εγκύλιο που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικν , Τάκης Θεοου
αυτοκαθορίζονται
Στην εγκύλιο προσδιορίζεται
επακριβς ο τρόπος που θα λει
τουργεί το σύνολο του δημοσίου
τομέα , πάς θα γίνεται η
εξυτηρέτηση του κοινού, πς θα
γίνονται οι συνεδριάσεις συλλογικν οργάνων , ποιοι εξαιρούνται από τους περιορισμούς
κυκλοφορίας και ποιοι χρειά
ζονται βεβαισεις κίνησης, πς
καθορίζεται το ωράριο προσ
λευσης και αποχρησης των
υπαλλήλων, ποιες είναι και πς
παρέχονται οι διευκολύνσεις σε
υπαλλήλους γονείς χαι πς
δίνονται οι άδειες ειδικού σκοπου . Επίσης περιγράφεται το
πρωτόκολλο που εφαομόζεται
στη διαχείριση κρούσματος
στους χρους εργασίας στο
δημόσιο τομέα
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα
γίνεται ηλεκτρονικά ή με ραντεβού , στις περιππσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία.
Ευνοείται η τηλεργασία στο
Το αίτημα για απαλλαγή από
την υποχρέωση καταβολής
ενοικίων των εταιριν που
κλείνουν με κρατική εντολή ποίηση των μέτρων.
επαναφέρει
Σύλλογος της Αθήνας σε επιεπιδομάτων και η απρόσκοπτη λειτουργία της Δημόσιας
Διοίκησης για την άμεση υλοDELP:
και οι συνεδριάσεις των συλλογικν οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσμεψης.
Στις υτηρεσίες που απαιτείται
φυσική παρουσία των υπολλήλων η προσέλευση θα γίνεται σε
τρεις βάρδιες (07.00-15:00
08:00-16:00, 09.00-1:00 ) και
θα ισχύουν οι αποστάσεις 1,5
μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, καθς και η υποχρεωτική
χρήση μάσκας σε όλους τους
χρους.
Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδιά
στο γυμνάσιο έχουν δικαίωμα
εναλλακτικού ωραρίου , μειω
μένης βόρδιας κατά 25% ή άδει
ας ειδικού σκοπού .
Όσοι ανήκουν ή έχουν παιδιά
που ανήνουν , στις ομάδες
υψηλού κινδύνου , μπορούν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
με τηλεργασία , όπου είναι εφι το , αλλά δικαιολογείται η παραμονή τους στο σπίτι.
Τους λόγους της σταδιακής μετάβασης στο δημόσιο κεφαλαιοποιη
τηό σύστημα επιχουρικν συντάξεων, η οποία θα αφορά τους νέους
ασφαλισμένους και θα έχει ως μαχροχρόνιο αποτέλεσμα υψηλότερες επιουρειές συντάξεις σε σχέση με τις σημερινές , ανέπτυξε ο
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων, Πάνος Τσα
λόγλου, κατά τη διάρμεια παρέμβασης του σε διαδτυακή ημερίδα
του πέμπτου .
Εμπορικός
Ο Ε.Σ.Α στοχεύοντας στην
στολή του προς τον υπουργό επιβίωση των χιλιάδων υγιν
επιχειρήσεων της χρας, ανεξαρτήτως κλάδου, εμμένει
στην πρότασή του για απαλλαγή από την υποχρέωση
Οικονομικν Χ. Σταϊκούρα .
Ακολουθεί η επιστολή:
Αξιότιμε κύριε Υπουργ,
καταβολής
ενοικίου
όσους έχουν κλείσει υποχρεωτικά με κρατική εντολή , με
εξαγγελίες της κυβέρνησης ταυτόχρονη επιδότη ση του
κόστους των ιδιοκτητν επαγγελματικν ακινήτων . Το
συνολικό κόστος αυτής της
παρέμβασης, υπολογίζεται σε
Η επένδυση σε χρηματο οικονομικά προϊόντα έχει παράδειγμα για τα οφέλη
διακυμάνσεις, αλλά μακρο
πρόθεσμα συνήθως έχει ορυθμίσεις την περίπτωση
πολύ υψηλότερες αποδόσεις
από τις αποδόσεις διανεμ
Με αφορμή τις χθεσινές
κ. Τσακλόγλου και έφερε ως
από τις προτεινόμενες μεταγια τα μέτρα στήριξης επιχει-.
ρήσεων, εργαζομένων και
ανέργων , ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνν επισημαίνει ότι
κινούνται προς τη σωστή
κατεύθυνση. Για να έχουν
αποτελεσματικό αντίκτυπο
στο σύνολο της οικονομίας
πρέπει να εξασφαλιστεί ή
έγκαιρη καταβολή όλων των
της Σουηδίας
λιγότερο από 100 εκατομμύρ- ητιχν συστημάτων , είπε ο
ια ευρ και αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποτροπής
χαμένων
λουκέτων
θέσεων εργασίας.
Created by Universal Document Converter