Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:







Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
agge lia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-agge lia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10258- ΕΤΟΣ 360- ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ- ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ NΟΕΜΒΡΙΟ
Ημέτρα
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Πραγματικότητα
στη χρα
Σελ. 4
στήριξης
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες για
εξ αποστάσεως
εξυπηρέτηση
Πολιτν
Τα 21 μέτρα προστασίας εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων για αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας . ο διος ανέφερε πως τα 21 μέτο Νοέμβριο ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας με στόχο τη στήριξη της αγοράς εργασίας και προστασίας των εργαζομένων για το μήνα Νοέμβριο επιπτσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας και συνδυαστικά με α
και ανέργων. Όπως αναφέρει ο Υπ. Εργασίας, κος Γιάννης Βρούτσης, τα
μέτρα της κυβέρνησης καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους και τους οικονομίας απέναντι στο δεύτερο κύμα του Covid-19.
τρα αποτελούν τον οδικό χάρτη προστασίας των εργαζόμενων από τις
υπόλοιπα μέτρα της κυβέρνησης αποτελούν την ασπίδα της ελληνικής
Σελ. 13
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ
Δέσμη έξι μέτρων για τη λειτουργία
του Δημοσίου
Σελ. 10
Σελ. 2
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Οι γυναίκες
Πληρνονται
κατά μέσο όρο
141% Αγόκρο ιανα δείτ γΜοσειτεΟΤΟΚΟρων ΙΟ κόντρα κυρέρνησης
από τους άνδρες
Γα Ειδα βάσικά συμπτματά
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ
Το Πολυτεχνείο φέρνει
"κόντρα" κυβέρνησης
- αντιηολίτευσης
Σελ. 10
Σελ. 8
Σελ. 2