Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 276 62
Διαγραφή
ασφαλιστικν και
φορολογικν
υποχρεσεων zητά
η ΓΣΕBEΕ
Πηγή κεφαλαίων 1,4 δισ. για τις
εταιρείες το Χρηματι στήριο
530 σε μορφή ομολόγων και φέτος έχουμε ήδη αγγίξει
το ποσό του 1,4 δισ.
ευρ, το 1 δισ . προερχόμενο από εταιρικά ομόλογα και
τα υπόλοιπα από
091525υν
109875
<Η τρέχουσα οικονομική κρίση εξε.
08971800
λίσσεται ταχύτατα σε έντονα κοινωνική,
με πολλαπλασιαστικές αρνητικές επ .
δράσεις, τόσο στην καθημερινότητα των
πολιτν, όσο και στην ήδη επιβαρυμένη
κατάσταση των μιχρν και πολύ μικρν
επιχειρήήσεωνν σημεινει σε ανακοίνωσή
της η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιν Βιοτεχνν Εμπόρων Ελλάδος .
Οπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, αναστολές καταβολής ΦΠΑ , αναστολή
ουθμισμένων φορολογικν και ασφαλιστι
κν υποχρεσε ων και αναστολή πληρω
μής των δόσεων για δάνεια,
δεν αποτελούν μέτρα που
μπορούν να αντιμετωπίσουν
αυξήσεις μετοχικού
χεφαλαίο
ρειν , σημείωσε ο
χ . Ανδρεάδης αι
πρόσθεσε ότι , φέτος , οι ομολογιακές
εκδόσεις ήταν αυτές που αποτέλεσαν πανευρωπαϊκά ,
στην ΕΕ των 27
χρατν- μελν, τον
βασικό μηχανισμό
εταιΣΕΛΑ
Μετά τα μέσα
Δεκεμβρίου το
επίδομα
αναστολής
εργασίας
είναι πολύ σημαντικός . Πριν από αρκετά
χρόνια είχαμε με μεγάλη επιτυχία τις
τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζν,
πέρυσι υπήρξε μια τεράστια αύξηση κεφαλαίου από τη Lamda, ύψους 650 ευρ , εν φέτος, σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, πανδημίας και οικονομικής συρρίκνω
σης , είχαμε τρεις μεγάλες ομολογιακές
εκδόσεις, που υπερκαλύφθηκαν σημαντι κά και οι τρεις μεγάλες εταιρείες μπόρεσαν να αντλήσουν κεφάλαια άνω του 1
δισ . ευρ . Πέρυσι αντλήθηκαν μέσω του
ΧA 1,3 δισ. ευρ από διάφορες επιχειρήσεις , τα 760 εκατ . σε μορφή equity και τα
Επενδυτικά κεφάλαια που καγγίζουν .
το 1,4 δισ ευρ έχει κδσειν, μέχρι στιγμής, φέτος στην οκονομία το ελληνικό
χρηματιστήριο εν μέσω πανδημίας, με
τις εκδόσεις εταιρικν ομολόγων να συ
νεισφέρουν πολύ σημαντικά στα αντληθέντα κεφάλαια , όπως επισήμανε ο επι
τελικός διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορν του Ομίλου της Ε.Χ.Α.Ε.
Μιχάλης Ανδρεάδης, μιλντας από το
βήμα του Thessaloniki Summit 2020.
.Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθην ν
(ΧA) ως μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων
άντλησης χεφαλαίων.
Πάροχος ανταγωνιστικν Ψηφιακν υπηρεσιν σε άλλα χρηματιστήρια το ΧΑ
Από την πλευρά του, ο καθηγητής του
Οικονομικού Πανεπιστη μίου Αθηνν (Ο
ΠΑ ) , Γεργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μ
λος της διοίκη σης της ΕΧΑΕ, εξέφρασε
την πεποίθηση ότι , μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει επιτύχει την τελευταία δε καετία, το ΧΑ-που, σημειωτέων , είναι ψηφιακά αύταρχες , διαθέτει υπερσύγχρονο data center
χαι πάνω από 60 εξειδι- ΣΣΜ
Περί τις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί
το επίδομα των 800 ευρ στους εργαζόμενους που θα τεθούν σε αναστολή εργασίας τον Nοέμβριο, και το οποίο θα πληρωθεί αναλογικά με τις η μέρες εργασίας,
Αυτό δήλωσε, μιλντας στην τηλε όραση
του ΣΚΑΙ, ο υπουργός Οικονομικν Χρή
στος Σταϊχούρας, διευχρινίζοντας πως κε
άν κάποιες επιχειρήσεις δεν κλείσουν το
Σαββατοκύριακο, όπως για παράδειγμα
τα κομμωτήρια , ο εργαζόμενος θα αμειφθεί από τον εργοδότη του .
Δεν μπορεί ταυτόχρονα να
Σθεναρή η υγεία των εξαγωγν στην πανδημία
Η καταστροφή του περιβάλλοντος
αυξάνει τις θανάσιμες ισεις
Θετικό πρόση μο κατάφεραν να διατηΣΜΑ
ρήσουν οι ελληνικές εξαγωγές, για έναν
ακόμη μήνα-εξαιρουμένων των πετρε
λαιοειδν- επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ανΗ εργασία αρωγός
για τη μνήμη στις
γυναίκες άνω των
60 ετν
Περίπου μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια εμφανίζεται ένας νέος παθογόνος ιός, Τέσθεκτικότητα κάτω από τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που διανύει η οικονομία.
Ειδικότερα , σύμφωνα με ανάλυση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και
του Κέντρου Εξαγωγικν Ερευνν και
Μελετν (ΚΕEM), επί των προσωρινν
στοιχείων της ΕΛΣΤAΤ η αξία των ελληνικν εξαγωγν χωρίς τα πετρελαιοειδή
κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση 6,8% , με τους κλάδους των τροφίμων (+11,8%), του λαδιού (+42,1%),
των ποτν και του καπνού ( +21,8%) αλλά και των χημικν (+ 20,3 %) να ξεχωρί
ζουν με τις επιδόσεις τους.
Στα θετικά στοιχεία για το μήνα Σεπτέμβριο είναι επίσης η
μείωση των εισαγωγν κα - ΣΕΛΙΑ 2
σερις από αυτούς προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα τα τελευταία 50 χρόνια: ο HIV, ο
Ebola , ο SARS και, τρα, ο COVID- 19, που προκάλεσε την ευρύτερα διαδεδομένη πανδημία εδ και 100 χρόνια, με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους ήδη, και με οικονομικό κ στος που έχει ανέλθει σε πάνω από 2,6 τρισ. δολάρια , και μπορεί να φτάσει τελικά δέκα
φορές αυτό το ποσό, με μεγάλες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.
Κι όμως . Μια ετήσια επένδυση 30 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, ένα ποσό αστείο μπροστά
στο κόστος της πανδημίας , θα μπορούσε να αποτρέψει την επόμενη- ή τουλάχιστον να
μεισει πολύ την έκταση και τις συνέπειες του φαινομένου! Αρκεί να λη φθούν από τρα τα κατάλληλα μέτρα.
Οιγυναίκες που εργάζονται με αμοιβή
έως τη μέση ηλικία τείνουν να έχουν κα
λύτερη μνήμη μετά την ηλικία των 60 ετν, σε σχέση με εκείνες που δεν έκαναν
αμειβόμενη εργασία , σύμφωνα με μία νέ
α αμερικανική επιστημονική μελέτη, η ο
ποία για πρτη φορά αναδεικνύει αυτό
το ζήτημα.
Οι Αμερικανοί επιστήμονες βρήκαν μία
συσχέτιση ανάμεσα στην εργασία με αμοιβή και στην εwww.dimoprasion.g

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κατά 2,1% μεγάλωσε η οικονομία για το α’ τρίμηνο
  Αύξηση 2,1% σημείωσε το ΑΕΠ το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, ενώ σε σχέση με το δ’ τρίμηνο πέρυσι καταγράφηκε μείωση 0,1%. Σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται ανάπτυξη της οικονομίας κατά 2,3% για το σύνολο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% προήλθε από τα εξής: Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2,9% και αυτή της Γενικής Κυβέρνη
 • Σε ρύθμιση δάνεια ύψους 35 δισ. ευρώ
  Δάνεια ύψους 35 δισ. ευρώ βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ δάνεια ύψους 8 δισ. ευρώ έχουν ήδη εξυγιανθεί πλήρως και έχουν επιστρέψει στις τράπεζες, τόνισε η Μαρία Βέργη, General Manager, Commercial Restructuring Solutions της Intrum Hellas, από το βήμα του Risk Management & Compliance Conference που πραγματοποιείται σήμερα, προσθέτοντας ότι η Intrum έχει επαναφέρει σε πλήρη κανονικότητα δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ. Αναφερόμενη στη δραστηριότητα των εταιρειών διαχείρισης, η κ. Βέργη τόνισε ότι χιλιάδες δανειολήπτες έχουν επανέλθει σε μια κανονική τραπεζική σχέση με προοπτικές πλήρους ή και αναπτυξιακής πλέ
 • Ανάπτυξη 2,2% για το 2023
  Προβλέπει ο ΟΟΣΑ Ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,2% το 2023 και 1,9% το 2024 προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του (economic outlook) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή παρά τους μετωπικούς ανέμους, σημειώνει η έκθεση, με τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,9% καθώς εντείνεται η υλοποίησή τους στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η έκθεση αναφέρει ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 και στις αρχές του 2023, η πραγματική κατανάλωση συνέχισε να αυξάνεται, αντανακλώντας την ισχυρή αύξηση της
 • Πτώση στο έλλειμμα σχεδόν 23%
  Μείωση 22,9% καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Απρίλιο εφέτος, καθώς μειώθηκε σημαντικά η αξία των εισαγωγών λόγω της κάθετης πτώσης στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές: Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 6.107,2 εκατ. ευρώ έναντι 6.926,2 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 11,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 194,9 εκατ. ευρώ ή 4,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθ
 • Μεγαλύτερη αυτονομία στους Σέρβους του Κοσόβου ζητούν οι ΗΠΑ
  Το Κόσοβο πρέπει να δώσει μεγαλύτερη αυτονομία στους δήμους με πλειοψηφία Σέρβων στο βόρειο Κόσοβο αν θέλει να έρθει πιο κοντά στην ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, δήλωσε χτες ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια. Βία έχει ξεσπάσει στο Κόσοβο αφότου οι αρχές εγκατέστησαν αλβανικής εθνότητας δημάρχους στα γραφεία στους δήμους μετά την εκλογή τους με τη συμμετοχή μόλις του 3,5%, προκαλώντας οργή στους Σέρβους που αποτελούν πλειοψηφία στο βόρειο τμήμα του και οι οποίοι είχαν μποϊκοτάρει τις εκλογές. Ο Γκάμπριελ Εσκομπάρ κάλεσε επίσης το Κόσοβο