Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΕΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤ07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1410 ο ΕΤΟΣ 320 ΤΗΛ.: 26510 22044 ΕAX: 26510 79437
ΤIΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ
ΧΑΡΑΤΣΙ
ΕΠΑΧΙΑΚΟΣ mΟ
Την εφαρμογή , έπειτα από σχεδόν οκτ χρόνια καθυστέρησης, του τέ λους ταφής από τις αρχές του 2021, στε να επιβαρύνονται οι δήμοι που
οδηγούν στις χωματερές απορρίμματα και δεν προχωρούν σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες ανακύκλωσης , ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ . Χατζηδάκης . Το τέλος ταφής θα ανέρχεται σε 15
ευρ ανά τόνο απορριμμάτων που οδηγείται στη χωματερή και θα φτάσει τα 35 ευρ μέχρι το 2025. Συνέχεια στη σελίδα 24
Τα χτυπήματα κατά του Περιφερειακού Τυπου
συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ,
όμως εμείς θα συνεχίσουμε να Παλεύουμε
μέχρι τα αυτονόητα γίνουν δεδομένα
Σελίδα 22 |
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Θα προσληφθεί προσωπικό κ.ά.
ΜΟΝΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΔΕΝ Ελεγχοι από τις Περιφέρειες
Ορίστηκε δικάσμος
από το ΣΕ
ΘΕΛΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ια την εφαρμογή των μέτρων Ε 5ivρί
Ο πρόσφατος εξευτελισμός της δημοκρα - [ητ,
τίας , των νόμων του κράτους κα, φυσιχά , της
κυβέρνησης δήθεν σόχαρε πολλούς .
Φαίνεται λείπα Αυστηροποίηση των ελέγχων
από τις υπηρεσίες των περιφε
ρειν σε όλη τη χρα με σκοπό ην
πλήρη εφαρμογή των μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αντιμετπιση
νε από τη χρα τα
τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια, Μ ΕΗΥΝ
Δικάσιμο για την 15η
Ιανουαρίου όρισε το
Συμβουλο της Ετικρα
Tηλεδιάσκεψη ΥΠΕΣ με
από όταν σιγα
σιγά επεκτάθηχε
η σύφιλη της αρ στεροας στα πα
νεπιστήμα . Συμμέτοχοι χαι συχνά χαθοδη γητές αλλά σίγουρα υποθάλποντες αυτής της
παραχμιακής φασιστοειδούς ξεφτλας , πολΠεριφερειάρχες και ΚΕΛΕ
Γράφει ο
της υπουργικής αποpα .
σης σε σχέση με τα ανι .
δρομικά των συνταξιο χων, που είχε υποβάλει
Δικηγόρος
λοί διδάσκοντες και πουτανι συμβούλια . Πρ0ολήψεις σε Δήμους
το Ενιαίο Δίχτυο Συν
που έχουν εκλάβει το αυτοδιοίκητο ως χράτος εν κράτει.