Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΟΤΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τms Ηπείρου- Ιδρυτήs Euθ . Izάλλas-Έτos 940- Αp. Φλλου 24927-Σάββατο 7-Κυριακή S Νοεμβρίου 2020-0.60 ε
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ WBC
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ούτε σκέψη για νέα
απλεια βαθμν
Στην Εθνική Ελλάδας
n Αγγ. Βιντσιλαίου
Αναστέλλει τους δανεισμούς
η Βιβλιοθήκη
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ως έχουν για έναν
χρόνο ακόμη
Με τρόΠο και σε χρόνο Που θα διασφαλίζουν ότι δε θα υπάρξει Πιθανότητα άμεσης
επιδείνωσης και ανάγκης νέων Περιοριστικν μέτρων , θα γίνει η άρση του lockdown
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Το ρεπορτόζ του Η Α. γα napάταση
ενός ακόμα χρόνου στο υφιστάμενο
καθεστς λειτουργίας των Υnnpεoν Δόμηoης στους δήμους της χpος , επβεβαινει με δελτίο τύποu
της η Περιφερειακή Ενωση Δήμων
ΣΕΛΙΔΑ 5
Διεκδικούν
περισσότερα
Μέτρα οικονομικής στήριξης αλλά
και προστασίας από τον κορωνοϊό
ητούν με υπoγραφές τους 48 με λη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιω-.
ονίνων , καλωντος τη διοίκηoη του
Συλλόγου να αναλάβε ηρωτοβουλ eς διεκδίκησης
Ανοιχτό το
ενδεχόμενο
Παράτασης Πέραν των
τριν εβδομάδων για
ορισμένες Περιοχές
και ορισμένους τομείς
της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής. Από
ευνοϊκότερη θέση
ξεκινά θεωρητικά η
Π.Ε. Ιωαννίνων , λόγω
ταχύτερης έναρξης
των μέτρων , αν και
τα νέα κρούσματα
επανήλθαν σε
διψήφιο νούμερο.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Αποφάσεις
για νέα έργα
Anoφάσεις για οδικά έργα , anoκo
ταστάσεις ζημν , έργα αντι ηλημμυρικής ηροσταοίος , Πολιπομού και
σχολικής στέγης έλαβε στη χθεονή
της ουνεδρίαση η Οικονομική Εn
τροπή της nερpφέρειας Ηπείρου.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Γαλίγους
Γρω στις 20 Δεκεμβρίου θα κατα βληθεί το επίδομα των Β00 ευρ.
στους εργαόμενους nou θα τεθούν
σε αναστολή εργασίας τον Νοέμ .
βριο , ωστόσο η ηληρωμή θα γνει
αναλογικά για τις ημέρες nou ο εργαζόμενος εναι σε ανοστολή
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ένας κσκουπιδοφάγος
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 120.000 ΕΥΡΩ ΟΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Εξοπλίζει τις Μονάδες Ειδικν Υγια τη λίμνη
Λοιμξεων η Περιφέρεια
N. ΚΩΤΣΗΣ
Μασκολογίας
το ανάγνωσμα
Ένα αυτοματοnοnμένο ηλωτό μηχάνη μα για τον καθαρισμό
της nαρόχθιος ζνης
είναι ο νέος ούμμα ΣΕΛΙΔΑ θ
Tη λειτουργία των νοοοκομεων για την αντμετηon της nανδn μας του κορωνοίού συνεζει να
ουνδράμει n nεριφέρεια Η πείρου. Στη xθεσνή της συνεδρίαση , η Οικονομική Επτponή ενέκρ
νε η σύναψη nρογραμμαικής σύμβασης με την δη Yeιοvoμκή Περιφέρεια, nροκειμένου ηn neριφέρεια να προμηθευτεί ουσκευές αρνητικής nίεoης για τη λειτουργία τμη μότων οονid-19 στο
Νοσοκομείο Χατζηκστα, προϋπολογισμού 30.000 ευρ. Στην προγραμματική σύμβαση πεp λαμβάνεται και η nρομήθεια ιστρομηχανολογικού εξοηλισμού γιατις Μονάδες Εδικν Λοιμξε
ων του Πανεπιστημιακού Νοoοκομείου Ιωαννίνων , nροnολογιομού 90.000 ευρ .
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Αυγό και κότα
ας nou καταβάλλεται
για μια πιa καθαρή
Μμνη, αναδεικνύοντος nαράλληλα nas apκετά θέματα λύνονται χωρίς μεγάλο
κόστος , με ιδέες και ενεργο noinon των nολιτν.
ΣΕΛΙΔΑ 16
Ειδήσει ,
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 6
σχόλια,
. ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ
ρεπορτάz στο
www.agon.gr
Μια Παραίτηση με πολλές αιτίες και μηνύματα
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα