Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ1ΠΡΩ ΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15369 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 www. proinanea.gr e0,50
Με sms n μετακίνn ση στα σχολεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κανονικά η Πρωτο βάθμια, με τηλεκπαίδευση n δευτεροβάθμια εκπαίδευση |Χτύπησαν ακόκκινου
οι οδικές παραβάσεις
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νέα μέτρα 3,3 δισ.
ευρ για εργαζομένουs
Σελ. 5
Σελ. 4
Σελ. 8
Ξανά ύθμούς
lockdowη
σε ρι
. Εnιστρέφει το sms για τis μετακινήσεις
. Λουκέτο στο λιανεμπόριο
Σελ. 3
Η κλιματική
αλλαγή
αλλάζει τιS
προτεραιότητεs
Έμφαση στα
πλυμμυρικά φαινόμενα
στο Συντονιστικό
Πολιτικήs Προστασίαs
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εμφανές το πρόβλημα με
τα ετοιμόρροπα κτήρια
Ποιεs δραστηριότητεs
τίθενται σε αναστολή
Σελ. 11
Σελ. 7
Σελ. 16