Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΙPPFAEP
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12631
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.K . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ανησυχία για Τις επιπτσεις στην οικονομία από το νέο lockdown
Μέτρα στήριξης 3,3 δισ. για το λουκέτο Νο 20
Πάνω από 150.000
τα κρούσματα
στην Ελλάδα
Κομισιόν:
Ύφεση 9% το 2020
για την Ελλάδα
πό την ανάλυση των δεδομένων ,
τα χρούσματα του κορωνοίού εί ναι πάνω από 150.000 σε όλη την Ελ.
λάδα , εν στην Αττιχή υπολογίζονται γύρω στις 80.000 , όπως είπε στον
ΣΚΑΙ ο καθηγητής Αναλυτικής Χη μείας Ν . Θωμαίδης.
Στη συνέχεια είπε ότι σίγουρα θα π .
ράσουμε τις 3.000 xρούσματα στη χρα
όπως πάμε .
Αμετάβλητη στο 9% Το 2020, σε
σχίση με ηις καλοκαιρινές προβλί
Ψεις, διατήρησε η Κομισιόν την εκτμηση της για τούψος της ύφεσης φ τος στη χρα μας
Ωστόσο αναθερησε προς τα
κάτω τη πρόβλεψη της για το 2021 ,
εκτιμντας ότι η ελληνική οικονομία
θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης 5% (από 6% ) και 3,5% το
Τα υγειονομικά μέτρα θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην οικονομία παραδέχτηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας ανακοιννοντας το πακέτο στήριξης για το 2ο
Βαριές απλειες
για τη Lufthansa
Το πρωτογενές tλλειμμα θα δια .
μορφωθεί στο 6,9% του ΑΕΠ , στο
6.3% του ΑΕΠ Το 2021. Όσον αφορά
τ χρέος , θα αυξηθεί στο 207% του
ΑΕΠ, για να περιοριστεί στο 200,7%
και στο 194,8% του ΑΕn το 2022 .
lockdown.
Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:
ΤTuthansa ανακοίνωσε βαριές
Lαπλειες για το , τρίμηνο του
έτους .
Ο γερμανικός αερομεταφορέας ανα κοίνωσε καθαρές ζημιές 1,97 δισ . , ένα .
ντι καθαρν κερδν 1,15 διο . το αντί στοιχο διάστημα τον προηγούμενου
έτους.,
Τα έσοδα έκαναν "βουτιά. 74 στα
2,66 διο . ενo οι ποοαρμοσμένες ξη
μιές προ qόρων και τύχων διαμορφ .
θηκαν σε 1.26 δ .
Eνίσχυση 800 ευρ για όσους μπουν σε καθεστς αναστολής εργασίας το Νοέμβριο, αντί 534 ευρ , πέραν του δρου Χριστουγέννων . Για τις επιχειρήσεις
παρέχεται η δυνατότητα αναστολής ΦΠΑ μέχρι 30/4/2021.
Για επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε αναστολή δίνεται η δυνατότητα αναστολής δόσεων ρυθμισμένων οφειλν .
Επεκτείνονται κατά δύο μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας .
Επίσης θα δοθεί άμεσα εφάπαξ ενίσχυση 400 ευρ σε όλους του μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.
Διεύρυνση κουρέματος ενοικίων κατά 40% και
12 της ζημίας για τους ιδιοκτήτες θα καταβάλλεται άμεσα στους λογαριασμούς
ΑΝΕΡΓΙΑ
Στο 16,8%
φοιτητική κατοικία εν το
τον Αύγουστο
Στην Επιστρεπτέα Προ καταβολή 4 μπορούν να μπουν όλες οι εταιρείες που
κλείνουν και λαμβάνουν κατ' ελάχιστο 2.000 ευρ . Δεν θα επιστραφεί το 50%
της ενίσχυσης.
Οι ισχνές τουριστικές ροίς φρένα .
ραν Τις προσλήψεις προσωπικού
και συνέβαλαν στο να διατηρηθεί σε
υψηλά επίπεδα η ανεργία .
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό
ανεργίας τν Αύγουστο του 2020
ανήλθε σε 16,8% έναντι 16,9% τον
Αύγουστο ττου 2019 και του διορ θωμένου προς τα άνω 17% τον lού .
λιο του 2020. Το σύνολο των απο
σχολουμένων , κατά τον Αύγουστο
του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε
3.821.239 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν
σε 71 1.325 άτομα.
οι απασχολούμενοι μειθη καν
κατά 99.346 άτομα σε σχίση με τον
Αύγουστο του 2019 (μείωση 2,5% )
και κατά 18.159 άτομα σε σχίση με
τον Ιούλιο του 2020 (μείωση 0,5%).
Μέτρα στήριξης για
ξενοδοχεία 12μηνης
λειτουργίας
Lockdown με το βλέμμα
στα Χριστούγεννα
1εο πακετο στήριξης των μεγύλων
Νξενοδοχείων 12μηνης λειτουργ
ας που απασχολούν περισσότερους
από 50 εργαζόμενους , με επιδότηση 80 του μιαθολογικού και μη χο στους , προuθεί η κυβέρνηση , με στο.
χο την ενίσχυση του τουρισμού, που
όπως δήλωσε και ο πρόεδοος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτοος , το 2020 θα κλεί .
σει με απόλεια 806 των εσόδων το .
Αναλαμβάνω την ευθύνη των αποφάσεων αλλά τ
πραγμάτευτα . Η επιθετική αιξηση των χρουσμάτων το τελευταίο 5 ήμερο με υποχρενει να
λάβω την ατόφαση τρυ, τόνισε ο προθυπουpγός ανακουννοντας τα πανεθνικά μέτρα
που θα ισχύουν για 3 εβδομάδες . Τόνισε ότι με τα μέτρα αυτά υπάρχει ελπίδα να ζήσουμε
πιο άνετα τα φεινά Χριστούγεννα .
Από το προί του Σαββάτου ξαναμπαίνουμε σε χαθεστς αναστολής δραστηριστήτων για
3 εβδομάδες που θα μουάει αλλά δεν θα είvει τελείως ίδιο, με το προηγούμενο.
Μεγαλη δαφορά είvαι ότι η χρήση μάσκας σε όλες τις μεταχινήσεις είναι υποχρεωτικ .
εν επανενεογοποιούνται τα πεντανήgια SMS .
επιστημοντκά δεδομένα είντει αδια -