Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Τ0ΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΑΥΤΗ ΤΗΝ
LOCKDOWN ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΥΜΜΑΧΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
συνέχοε.
δεδομένα σήμερα , γου νουμε σε lockdown για
αυτά npέrει να λάβω υ
ΘEnουμε τους nonτρεις εβδομάδες nou θa.
να είνα ονυκείμενο ανtΕμοστε μια ομαδα και napoθεσης, Τις nonτές Μαρτiου Enaνενεργοναι ίδιο με αυτό του
στην nρωτη φόση της εγ την ευθύνη σημε
δομές υγείος, υnoγρoμ
ξεχολουθούμε να tο δεί . Ano ις 6 τo nρωl του
χνουμε e0 δοουμε tu . Eoββάτου , ονακονωσε σ
ο nρωθunoυργός ανα . Τοιόδρα για να κατοδεξω.
eνικού
0own, ανακοίνωAn τη χρα για τρεις εβδομοδες, ano το npω
στημονικά δεδομένα , ξε.
f του Σοββάτου 7 Νο- κίνησε ο κ . Μητοοτάκης
του υποκαταστήμοτος τnς Τράπεζας Πειραις στο θεσαρωτικό
νός Κυριάκος Μητοοτά
κης, εν στην ενημέρω - βρίου έως ος 30 του μη- Ξtpωότ unaproυν ερωσn έδωσε το πapvν και νός.
τήματα κα στενακρια
Τσιόδρας ανoλύοντας διοφορετικό τpono εn μικές
τα επιδημιολογικά δεδο- κoνωνίος κα είμαι εδ npoonaθήoω κα εν α
μαδ με τον καθηγητή οκ Τοόδρος
Στ Βονλή η τροποδορία που μετατρέπεται σε κακούρημα
αθανάτωση και ο lασατισμός πόων
Χάνουν την υπομνή τος
Πληθαίνουν τis τελευταίες μέρες
οι φωνές εντός των Penouμπλικανη κάθειρξης μεφι και 10
βοσανισμού ζuν , συ .
νν Που δυοφορούν με την στάση
του npoέδρο .